Har ni gjort ert hälsobokslut?

Vill ni ha ökad produktivitet och lönsamhet? Ge då hälsa och välmående en plats på agendan.

Gör ett slag för välmående och hälsa på

arbetsplatsen gör ert hälsobokslut!

Vad är ett hälsobokslut?

Begreppet bokslut vet majoriteten, mer eller mindre, om vad det är. Hälsobokslut är tyvärr inte lika välkänt. Ett hälsobokslut innebär att visa siffror och skapa förståelse över hälsostatusen på arbetsplatsen. En summering på året som har gått. Värdet med att göra ett hälsobokslut varje år är att det ge er möjlighet att bli medvetna om hur ert humankapital mår och påverkar verksamheten. Det ge er goda förutsättningar att göra rätt insatser och förstå effekten av god arbetsmiljö och hälsa. Något som de flesta tycker är extra bra med ett hälsobokslut är att det många gånger upplevda mjuka och komplexa personalhälsan sätts i siffror. Vilket gör att det blir enklare att mäta och förstå de ekonomiska vinsterna i god personalhälsa.

Hälsobokslut uppmäter bland annat...

Frisknärvaro

Sjukfrånvaro

Personalutveckling

Hälsoindex

Arbetsmiljö

Personalekonomi

Jämställdhet

Personalomsättning

Få hjälp med ert hälsobokslut

Hade ni velat göra ett hälsobokslut? Är ni osäkra på hur eller inte har tiden? Vi hjälper er. Med hjälp från vår hälsodataexpert hjälper vi er att analysera och strategiskt arbeta med ert hälsobokslut. Se till att ange företagets storlek för att få en korrekt uträkning av pris.

Ta steget längre med Health Analytics

Vill ni få en mer kontinuerlig överblick över hur era medarbetare mår? Health Analytics är ett heltäckande hälso-verktyg som gör uträkningen och analysen på automatik kontinuerligt. Det innebär att ni slipper trycka in en väldans massa siffror själva. Enkelt och långsiktigt kan ni följa hur er organisation mår. Verktyget hjälper er att följa trender och se era styrkor och utmaningar. Systematiskt arbetar ni även smart med OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).