OSA; En naturlig del i

företagsutvecklingen med Wellbefy

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Vad behöver vi veta om OSA?

OSA är en föreskrift som innebär att organisationer bör ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete inom ramarna för organisatorisk och social arbetsmiljö. Det innefattar områden som arbetsbelastning, arbetstid, kunskapskrav, mål och arbete mot kränkande särbehandling. Om något av områdena ligger i förhöjd riskzon krävs det en åtgärdsplan. Därefter åtgärd och uppföljning.

Arbeta smart med OSA och SAM och spara tid

Hur hade det varit om ni fick tillgång till ett verktyg som underlättar ert systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete? Ett verktyg som hjälper er att få en snabb kontinuerlig analys om hur den upplevda hälsan är på arbetsplatsen. Smidigt kan ni även göra riskbedömning med digitala checklistor för er arbetsmiljö direkt i verktyget. Ett verktyg som hjälper er att spara tid. Tid som ni kan lägga på verksamhetsutvecklingen där arbetsmiljö och hälsa ingår och gör skillnad. Likaså endast lägga tid på åtgärder som faktiskt behövs. Hade det varit skönt? Om "Ja" testa vårt verktyg Health Analytics!

Boka demo