OSA

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Vad behöver vi veta om OSA?

OSA är en föreskrift som innebär att organisationer bör ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete inom ramarna för organisatorisk och social arbetsmiljö. Det innefattar områden som arbetsbelastning, arbetstid, kunskapskrav, mål och arbete mot kränkande särbehandling. Om något av områdena ligger i förhöjd riskzon krävs det en åtgärdsplan. Därefter åtgärd och uppföljning.

Hur arbetar ni idag med OSA?

Arbeta smart med OSA och spara tid

Hur hade det varit om ni fick tillgång till ett verktyg som underlättar ert systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete? Ett verktyg som hjälper er att få en snabb analys kontinuerligt om hur den upplevda hälsan är på arbetsplatsen. Ett verktyg som hjälper er att spara tid. Tid som ni kan lägga på verksamhetsutvecklingen där arbetsmiljö och hälsa ingår och gör skillnad. Lika så endast lägga tid på åtgärd om så behövs.


Hade det vart skönt?

Health Analytics

Ett smart digitalt verktyg som hjälper organisationer arbeta effektivt och långsiktig med fysisk, psykisk och social hälsa i arbetsmiljön. Verktyget som hjälper er att bli bäst på hälso- och arbetsmiljöarbete.

Health Analytics

Hur hade det varit om ni fick tillgång till ett verktyg som underlättar ert systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete? Ett verktyg som hjälper er att få en snabb analys kontinuerligt om hur den upplevda hälsan är på arbetsplatsen. Ett verktyg som hjälper er att spara tid. Tid som ni kan lägga på verksamhetsutvecklingen där arbetsmiljö och hälsa ingår och gör skillnad. Lika så endast lägga tid på åtgärd om så behövs.


Hade det vart skönt?