Wellbefy guide

Vad är People Analytics? (Wellbefys guide)

People Analytics ( också kallat Talent Analytics och HR Analytics) är idag ett måste för en hållbar organisationsutveckling. Att gå igenom och analysera denna typ av data leder till bättre beslut som stärker medarbetaren och därmed organisationens lönsamhet.

Boka demo