Personalhälsa

Stärk er personalhälsa och öka ert ekonomiska resultat.

God personalhälsa = ekonomisk vinst

Du kanske har hört uttrycket “för varje investerad krona en organisation gör i personalhälsa får de fem kronor tillbaka”. Vilket låter lite för bra för att vara sant, men det fantastiska med det är att det stämmer. Det finns flera studier där organisationer har räknat på sina hälsofrämjande insatsers effekt, hur det var innan och vad det resulterade i.


Effekten av hälsofrämjande insatserna har störst påverkan på medarbetarnas produktivitet, kreativitet och närvaro. Tre områden som har en stor påverkan på det ekonomiska resultatet.


Det säger sig själv att närvaro innebär ökad produktivitet. Men är medarbetarnas frisknärvaro bra, alltså medarbetare som är närvarande och mår bra, kommer produktiviteten att öka med upp till 72%. Men vad är personalhälsa egentligen? Hälsa är ett relativt brett och komplext begrepp. Men vi har valt att definiera hälsa utifrån vad WHO (World Health Organization) säger. Individens upplevda fysiska, psykiska och sociala hälsa. Arbetar ni utifrån dessa områdena i er verksamhet kommer ni komma långt. Att ställa frågan hur medarbetarna upplever sin fysiska, psykiska och sociala hälsa på arbetsplatsen.


Uppnå grym personalhälsa

3 steg

För att personalhälsoarbetet ska ge den önskade effekten som vi talar om ovan blir det viktigt att ha ett starkt fokus på främjande och förebyggande insatser. Skapa förutsättningar för att medarbetarna ska må bra. Det gör ni bäst genom att göra följande.

Skapa medvetenhet kring hur teamen och hela organisationen mår kontinuerligt. Att använda ett digitalt verktyg som hjälper er att samla information och analysera genom medarbetarenkäter. Då blir ert hälsoarbete väldigt mycket enklare.

Arbeta därefter med insatser utifrån teamens behov. Att alla team är olika, har olika utmaningar och styrkor är värdefullt att bära med sig. Gör den insats som kommer ha mest effekt på just de teamen. Det kan vara allt från samarbete till feedback.

Följ upp era insatser kontinuerligt. Ställ er frågan, har det blivit bättre eller inte? Fortsätt att mäta och att följa trender. Gör insatser som ger effekt långsiktigt.