Konsultering

Konsultering inom engagemang & hälsa

Vi samarbetar med flera olika aktörer både inom reaktiv och proaktiv företagshälsa. Vi har även konsulter som arbetar med ledarskaps- och teamcoachning.

1) Kartläggning med Customer Success
- Behov - vad behöver ni från oss? Vad är utmaningen? åtgärdsplan -vem ska de prata med? 
2) Ihopkoppling (matcha) med konsult/expert
- Hjälper er i nuvarande utmaning och är med i den föreslgan åtgärdsplanen.
3) Uppföljning
- Har åtgärd gett effekt (puslmätning)? Eventuellt fortsättning på åtgärd vid behov.

Konsulttjänster som vi kan
erbjuda via vårt nätverk
Welbeing Network

Ledarskap

Ledare som pratar
Utveckling ledningsgrupp
Ledarskapsutveckling
Coachning för ledare

HR

Strategiskt HR- arbete
HR-utveckling
Operativt HR-arbete

Hälsa

Stresshantering
Hälsooföreläsningar
Digitala träningspass

Rehablitering

Rehabliteringsstöd
Kartläggning
Rehabliteringsprocesser

Arbetsmiljö

Medarbetare sitter och pratar
Kontroll av luft
Kontroll av ljud
Ergonomisk check
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utveckling

Coachning personlig utveckling för medarbetare
Stöd i medarbetarsamtal

Kontakta oss

Behöver du hjälp med medarbetarengagemang eller stöd i ert hälsoarbete? 

Våra konsulter hjälper er gärna! 
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
*Vi kommer hantera datan i linje med vår Privacy Policy.