Testa Wellbefy

Stärk medarbetarens psykiska hälsa

Få en holistisk överblick av välmåendet i organisationen med hjälp av Wellbefys mätverktyg för ledare och HR.
Boka demo
Wellbefy two phones mock up
Följ upp resultat

Ohälsa är kostsamt

40% av all sjukfrånvaro idag beror på psykisk ohälsa. Något som kostar samhället cirka 62 miljarder kronor per år, varav 29 miljarder beror på psykisk ohälsa. För att sätta det i rätt kontext, en långtidssjukskriven medarbetare kostar mellan en halv till två miljoner kronor för ett företag. Siffrorna baseras bland annat på längden av sjukskrivningen, möjlig rekrytering av en vikarie, produktbortfall, kostnad och tid för rehabiliteringsarbete.

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson
Wellbefys grundare
Wellbefy mock up
Testa Wellbefy

Hur ökar vi frisknärvaron?

Men det bästa är att det finns möjlighet att stärka den psykiska hälsan och välmåendet i organisationer. Något som alla organisationer tjänar på att göra. Du kanske har hört uttrycket “för varje investerad krona en organisation lägger på personalhälsa får de fem kronor tillbaka”. Vilket låter lite för bra för att vara sant. Men det fantastiska med det är att det stämmer. Det finns flera studier där organisationer har räknat på sina hälsofrämjande insatsers effekt. Hur det var innan och vad det resulterade i. Det finns två bra vetenskapliga modeller för ledare och HR att använda sig av för att öka det psykosociala. Det är dels KASAM och Krav-Kontroll-Stödmodellen.

Vill du också komma igång?
Testa Wellbefy kostnadsfritt i
30 dagar

Lämna era uppgifter så kan vi kolla på lösningar som hade
passat er organisations specifika behov!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Wellbefy app
Smart och enkelt

3 Faktorer
för att skapa en stark och lönsam arbetsmiljö

Mät

Skapa medvetenhet kring hur teamen och hela organisationen mår kontinuerligt. Att använda ett digitalt verktyg för pulsmätning och medarbetarundersökning hjälper er att samla information och analysera. Då blir ert hälsoarbete enklare, och ni kan omvandla eventuell riskbedömning av arbetsmiljön till sund och hälsosam arbetsmiljö.

Förändra och bevara

Inom vissa områden kommer ni behöva arbeta mer med. I andra fall bevara de goda resultatet. Gör de insatser som ni behöver genom att ta reda på vilka faktorer som gör mest skillnad. Lägg pengar och tid på rätt ställe i organisationen. Skapa delaktighet i förändringen för bästa resultat och ta in expert hjälp om ni inte har det internt.

Uppföljning

Följ upp resultatet och mätningen kontinuerligt. Integrera hälsoarbetet som en del i affärsutvecklingen. Se arbetet som ett gemensamt ansvar. Undvik att det endast är en avdelning/person som äger frågan om arbetsmiljö och personalhälsa. Alla har ett ansvar och arbetet blir så mycket enklare om alla är delaktiga. Digitala checklistor för OSA och SAM är också ett viktigt komplement i arbetsmiljöarbetet.
Boka demo