Pulsmätningar med åtgärdsförslag

Varför pulsmätningar?

Med dagens teknik är det lättare än någonsin att hålla koll på hur organisationen mår och går, att göra en medarbetarundersökning en gång om året är i det förflutna. Med pulsmätningar blir det lättare att förstå vad som faktiskt händer i realtid och sätta eventuella problem i rätt kontext. Samtidigt öppnar det upp för en reflektion hos medarbetaren som kan leda till ett starkare självledarskap.

Utvärdera KPI:er

i Health Analytics

Med vårt verktyg Health Analytics kan ni snabbt och enkelt identifiera och kartlägga utmaningar i organisationen. Ni får även tips på implementering av åtgärder, vilket egentligen är den viktigaste delen i en pulsmätning.

En investerad krona i hälsa = fem kronor vinst

Ja lika sant som det var när forskningen kom för 20 år sedan är det idag. När en organisation investerar 1 kr i medarbetares hälsa får de 5 kronor tillbaka. Med våra pulsmätningar blir det enkelt att ta pulsen på hur alla i organisationen mår. Med ett holistiskt perspektiv som inkluderar KPI:er så som ledarskap, engagemang, stress, medarbetarskap och personlig utveckling får ni en unik överblick över hur er organisation mår.

Boka demo