Testa Wellbefy

Ta pulsen på
hur organisation
går och mår!

Skapa ett klimat där det är naturligt att reflektera och aktivt ändra tillvaron när något inte fungerar som det ska. Höj medvetenheten med Wellbefy!
Wellbefy mock-up
Wellbefy app

Fördelen med ett pulsmätningsverktyg

Att göra en medarbetarundersökning en gång per året ligger i det förflutna, med dagens teknik är det lättare än någonsin att hålla koll på hur organisationen mår och går i realtid. Med ett gör ni just detta. Det blir lättare att sätta eventuella problem och utmaningar i rätt kontext. Dessutom öppnar frågorna på ett helt annat sätt upp för en återkommande reflektion hos medarbetaren - ett perfekt sätt att stärka självledarskapet på.

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson
Wellbefys grundare
Wellbefy mock up
Testa Wellbefy

Smidigt och enkelt verktyg med förslag på åtgärd

Med vårt pulsmätningsverktyg får ni inte bara en kartläggning över hur er organisation mår och går, ni får även förslag på åtgärder när värdena inte är vad de ska. En viktigt del i analysen som många glömmer bort. Vårt huvud-KPI är hälsa och välmående, då vi tror på att det är det som är grunden till en hållbar organisation. Som såklart innefattar mätetal så som Stress, Ledarskap, Personlig utveckling etc.

Wellbefy för samman människor

Förebygg ohälsa på arbetsplatsen

Alla undersökningar bland organisationer visar detsamma: när en organisation investerar 1 kr i medarbetares hälsa får de 5 kronor tillbaka. Med vårt pulsmätningsverktyg blir det enkelt att ta tempen på välmåendet och skapa ett klimat där det är naturligt att reflektera och aktivt ändra tillvaron när något inte fungerar som det ska. Höj medvetenheten med Wellbefy!