Testa Wellbefy

Ta pulsen på
hur organisation
går och mår!

Skapa ett klimat där det är naturligt att reflektera och aktivt ändra tillvaron när något inte fungerar som det ska. Höj medvetenheten med Wellbefy!
Smart och enkelt

Wellbefy
medarbetarenkäter som ger effekt

Skräddarsydd mätning

Vi skräddarsyr alltid verktyget särskilt efter er organisations specifika behov. Gör riktade frågor till vissa delar av organisationen, och segmentera efter var behov finns.

Systematiskt hälsoarbete enligt OSA

Ett holistiskt systematiskt hälsoarbete är något vi på Wellbefy tror på och som användare följer du enkelt och smart OSA:s föreskrifter.

Stor flexibilitet

Välj att använda färdiga KPI:er och medföljande frågebatterier eller skapa era egna KPI:er och frågor. Välj och ställ in hur frekvent frågorna ska gå ut i organisationen. 

Konkreta åtgärdsförslag

Genom att titta på orsaken bakom era uppmätta KPI:er, och framtagning av detaljinformation ger vi konkreta åtgärdsförslag som ni kan använda i ert utvecklingsarbete.

100% anonym feedback 

I vårt verktyg är det möjligt för medarbetarna att lämna mer kvalitativ feedback, och det är alltid 100% anonymt.

Medarbetaren i fokus

För oss är det viktigt att medarbetaren är med och skapar organisationen, helt enkelt stärka medarbetarskapet, därför ger vårt verktyg tillbaka data även till medarbetaren. 
Boka demo

Fördelen med ett pulsmätnings-verktyg

Att göra en medarbetarundersökning en gång per året ligger i det förflutna, med dagens teknik är det lättare än någonsin att hålla koll på hur organisationen mår och går i realtid. Med ett pulsmätningsverktyg gör ni just detta. Det blir lättare att sätta eventuella problem och utmaningar i rätt kontext. Dessutom öppnar frågorna på ett helt annat sätt upp för en återkommande reflektion hos medarbetaren - ett perfekt sätt att stärka självledarskapet på.

Sandra Jönsson
Wellbefys grundare
Testa Wellbefy

Smidigt och enkelt verktyg med förslag på åtgärd

Med vårt pulsmätningsverktyg får ni inte bara en kartläggning över hur er organisation mår och går, ni får även förslag på åtgärder när värdena inte är vad de ska. En viktigt del i analysen som många glömmer bort. Vårt huvud-KPI är hälsa och välmående, då vi tror på att det är det som är grunden till en hållbar organisation. Som såklart innefattar mätetal så som Stress, Ledarskap, Personlig utveckling etc.

Vill du också komma igång?
Testa Wellbefy kostnadsfritt i
30 dagar

Lämna era uppgifter så kan vi kolla på lösningar som
passar er organisations specifika behov!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.