Riskbedömning av arbetsmiljö

Digital riskbedömning som gör arbetet enkelt och effektivt

Riskbedömning Av arbetsmiljö

Arbetsgivaren är ansvarig för alla risker i verksamheten. Att riskerna undersöks, bedöms och åtgärdas. Arbetsmiljöarbetet ska göras systematiskt och planerat (AFS:2001:1). I en riskbedömning bedöms hur allvarlig risken är. Vilket innebär att du ska väga in sannolikheten att ohälsa eller olycksfall uppstår med konsekvenserna om något skulle hända. Läs mer om systematisk arbetsmiljöarbete här.

När ska du göra riskbedömning?

En undersökning och riskbedömning över arbetsmiljö ska som minst göras en gång per år. Det ska även ske i samband med förändringar i verksamheten. Exempelvis förändringar som berör personal, arbetsmetod eller arbetstid, om- eller nybyggnationer och när nya arbetsutrustning införskaffas.

Med våra digitala checklistor för uppföljning och riskbedömning blir arbetet enklare och effektivare. Alla checklistor finns klara och skräddarsydda för varje bransch. Allt samlat på ett ställe.

  • Skräddarsydda checklistor för branschen
  • Ni kan ändra era checklistor efter behov
  • Använd mobil eller surfplatta
  • Följ er process och hur mycket ni har kvar
  • Få all riskbedömning samlad på ett ställe
  • Automatisk påminnelse när det är tid för ny uppföljning
  • Bjud in skyddsombud
  • Skapa olika projekt

För ett heltäckande systematiskt arbetsmiljöarbete - Tilläggstjänster

Kartlägg systematiskt hur era medarbetare upplever sin arbetssituation och välmående i arbetet. Följ hur medarbetarna mår fysiskt och psykosocialt på arbetsplatsen helt anonymt. Få in värdefull feedback från era medarbetare och skapa åtgärdsplan vid behov direkt i verktyget. Använd färdiga frågebatteri byggt på vetenskap eller skapa egna frågor. Frekvensen av era medarbetarundersökning väljer ni själva och vi finns till hands hela vägen.

Arbetsmiljöpolicy och rutiner

Vi hjälper er att ta fram en anpassad arbetsmiljöpolicy och rutiner för er organisation. Arbetsmiljöpolicy och rutiner är ett krav från arbetsmiljöverket. Vilket även hjälper er att veta hur ni ska hantera arbetsmiljösituationer som kan uppstå.

SAM - Akuten

Få direkt stöd i ert arbetsmiljöarbete. Har ni frågor kring hur ni ska hantera en arbetsmiljösituation eller hur ni ska komma igång med ert arbetsmiljöarbete så hjälper våra experter er. Lagarna är många och vi hjälper er att tolka dessa.

Registrera kostnadsfritt

Vår app WellCheck kodas för fullt och lanserar i tidig höst 2020. De första 50 företagen får appen helt kostnadsfritt. Så registrera dig idag!