Testa Wellcheck

Enkel och smidig uppföljning och riskbedömning

Testa våra digitala checklistor för en enklare och smidigare uppföljning och riskbedömning!
Intresseanmälan
Wellcheck mock-up
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) - infographics

Riskbedömning av arbetsmiljö

Arbetsgivaren är ansvarig för alla risker i verksamheten. Att riskerna undersöks, bedöms och åtgärdas. Arbetsmiljöarbetet ska göras systematiskt och planerat (AFS:2001:1). I en riskbedömning bedöms hur allvarlig risken är. Vilket innebär att du ska väga in sannolikheten att ohälsa eller olycksfall uppstår med konsekvenserna om något skulle hända. Läs mer om systematisk arbetsmiljöarbete här.

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson
Health Manager & 
Wellbefys grundare
Wellcheck - mock-up

Enkel och smidig uppföljning med våra checklistor

Med våra digitala checklistor för uppföljning och riskbedömning blir sam-arbetet enklare och effektivare. Alla checklistor finns klara och skräddarsydda efter varje enskild bransch. Allt samlat på ett ställe.

1) Skräddarsydda checklistor för branschen.
2) Ändra checklistor efter behov.
3) Använd mobil eller surfplatta. Följ er process och hur mycket ni har kvar.
4) Få allsamlat på ett ställe.
5) Automatisk påminnelse när det är tid för ny uppföljning.
6) Bjud in skyddsombud.
7) Skapa olika projekt.

Wellbefy tipsar

Tilläggstjänster: för ett heltäckande
systematiskt arbetsmiljöarbete

Medarbetarunder-sökning/pulsmätning

Kartlägg systematiskt hur era medarbetare upplever sin arbetssituation och välmående i arbetet. Följ hur medarbetarna mår fysiskt och psykosocialt på arbetsplatsen helt anonymt. Få in värdefull feedback från era medarbetare och skapa åtgärdsplan vid behov direkt i verktyget. Använd färdiga frågebatteri byggt på vetenskap eller skapa egna frågor. Frekvensen av er medarbetarundersökning väljer ni själva och vi finns till hands hela vägen.

Arbetsmiljöarbete
& policy

Vi hjälper er att ta fram en anpassad arbetsmiljöpolicy och rutiner för er organisation. Arbetsmiljöpolicy och rutiner är ett krav från arbetsmiljöverket. Vilket även hjälper er att veta hur ni ska hantera arbetsmiljösituationer som kan uppstå.
Följ upp resultat

SAM-akuten

Få direkt stöd i ert arbetsmiljöarbete. Har ni frågor kring hur ni ska hantera en arbetsmiljösituation eller hur ni ska komma igång med ert arbetsmiljöarbete så hjälper våra experter er. Lagarna är många och vi hjälper er att tolka dessa.
Testa Wellbefy

När ska du göra en riskbedömning?

En undersökning och riskbedömning över arbetsmiljö ska som minst göras en gång per år. Det ska även ske i samband med förändringar i verksamheten. Exempelvis förändringar som berör personal, arbetsmetod eller arbetstid, om- eller nybyggnationer och när nya arbetsutrustning införskaffas.