Testa Wellbefy

Enkel och smidig uppföljning och riskbedömning

Testa våra digitala checklistor för en enklare och smidigare uppföljning och riskbedömning!
Intresseanmälan

Riskbedömning av arbetsmiljö

Arbetsgivaren är ansvarig för alla risker i verksamheten. Att riskerna undersöks, bedöms och åtgärdas. Arbetsmiljöarbetet ska göras systematiskt och planerat (AFS:2001:1). I en riskbedömning bedöms hur allvarlig risken är. Vilket innebär att du ska väga in sannolikheten att ohälsa eller olycksfall uppstår med konsekvenserna om något skulle hända. Läs mer om systematisk arbetsmiljöarbete här.

Sandra Jönsson
Wellbefys grundare
Testa Wellbefy

Enkel och smidig uppföljning med våra checklistor

Med våra digitala checklistor för uppföljning och riskbedömning blir arbetet enklare och effektivare. Alla checklistor finns klara och skräddarsydda för varje bransch. Allt samlat på ett ställe.

1) Skräddarsydda checklistor för branschen.
2) Ni kan ändra era checklistor efter behov.
3) Använd mobil eller surfplattaFölj er process och hur mycket ni har kvar.
4) Få all riskbedömning samlad på ett ställe
5) Automatisk påminnelse när det är tid för ny uppföljning.
6) Bjud in skyddsombud.
7) Skapa olika projekt.

Vår app WellCheck kodas för fullt och lanserar i tidig höst 2020. De första 50 företagen får appen helt kostnadsfritt. Så registrera dig idag!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Wellbefy tipsar

För ett heltäckande systematiskt arbetsmiljöarbete Tilläggstjänster

Medarbetarunder-sökning/pulsmätning

Kartlägg systematiskt hur era medarbetare upplever sin arbetssituation och välmående i arbetet. Följ hur medarbetarna mår fysiskt och psykosocialt på arbetsplatsen helt anonymt. Få in värdefull feedback från era medarbetare och skapa åtgärdsplan vid behov direkt i verktyget. Använd färdiga frågebatteri byggt på vetenskap eller skapa egna frågor. Frekvensen av era medarbetarundersökning väljer ni själva och vi finns till hands hela vägen.

Arbetsmiljöarbete
& policy

Vi hjälper er att ta fram en anpassad arbetsmiljöpolicy och rutiner för er organisation. Arbetsmiljöpolicy och rutiner är ett krav från arbetsmiljöverket. Vilket även hjälper er att veta hur ni ska hantera arbetsmiljösituationer som kan uppstå.ntum tristique.

SAM-akuten

Få direkt stöd i ert arbetsmiljöarbete. Har ni frågor kring hur ni ska hantera en arbetsmiljösituation eller hur ni ska komma igång med ert arbetsmiljöarbete så hjälper våra experter er. Lagarna är många och vi hjälper er att tolka dessa.
Testa Wellbefy

När ska du göra en riskbedömning?

En undersökning och riskbedömning över arbetsmiljö ska som minst göras en gång per år. Det ska även ske i samband med förändringar i verksamheten. Exempelvis förändringar som berör personal, arbetsmetod eller arbetstid, om- eller nybyggnationer och när nya arbetsutrustning införskaffas.

Smart och enkelt

Wellbefy
medarbetarenkäter som ger effekt

Skräddarsydd mätning

Vi skräddarsyr alltid verktyget särskilt efter er organisations specifika behov. Gör riktade frågor till vissa delar av organisationen, och segmentera efter var behov finns.

Systematiskt hälsoarbete enligt OSA

Ett holistiskt systematiskt hälsoarbete är något vi på Wellbefy tror på och som användare följer du enkelt och smart OSA:s föreskrifter.

Stor flexibilitet

Välj att använda färdiga KPI:er och medföljande frågebatterier eller skapa era egna KPI:er och frågor. Välj och ställ in hur frekvent frågorna ska gå ut i organisationen. 

Konkreta åtgärdsförslag

Genom att titta på orsaken bakom era uppmätta KPI:er, och framtagning av detaljinformation ger vi konkreta åtgärdsförslag som ni kan använda i ert utvecklingsarbete.

100% anonym feedback 

I vårt verktyg är det möjligt för medarbetarna att lämna mer kvalitativ feedback, och det är alltid 100% anonymt.

Medarbetaren i fokus

För oss är det viktigt att medarbetaren är med och skapar organisationen, helt enkelt stärka medarbetarskapet, därför ger vårt verktyg tillbaka data även till medarbetaren. 
Boka demo