Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

era checklistor samlade på ett ställe - enkelt och effektivt

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM - AFS 2001:1) bör vara en del av den dagliga verksamheten enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Arbetsmiljön omfattar de fysiska och psykosociala förhållandena på en arbetsplats. Att följa upp arbetsmiljön och hur medarbetarna mår är viktigt i skapandet av en hållbar och attraktiv organisation (Employer Branding). Attraktiv för både medarbetare, kunder och partners.

Hur ska vi jobba med arbetsmiljön?

Allt arbetsmiljöarbete ska enligt Arbetsmiljöverket ske systematiskt och planerat. Arbetet består utav fyra delar: undersökning, riskbedömning, åtgärd, kontroll.

  1. Undersökning av verksamhet i form av checklistor och medarbetarundersökning. Undersökningen ska göras som minst årligen och hjälper er att få en överblick av situationen.
  2. Riskbedömning och riskanalys som uppstod vid undersökning
  3. Åtgärder av risker
  4. Kontroll av att åtgärder och om de har gjort skillnad

Definitionen av systematisk arbetsmiljöarbete (SAM) och ansvar

Syftet med SAM (AFS 2001:1) är att främja en god arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen, med det förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Arbetsmiljöarbetet ska vara kopplat till verksamhetens styrning. Det innebär att det ska finnas tydliga rutiner, kunskap, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och samverkan i organisationen kring detta.


SAM gäller för alla arbetsgivare och arbetet omfattar alla i företaget, alltså arbetstagare, praktikanter, lärlingar, vikarier, provanställda, projektanställda och chefer. Som arbetsgivare har du även ett ansvar för inhyrd personal. De arbetsgivare som hyr ut sina medarbetare, exempelvis bemanningsföretag, har fortfarande ett ansvar att följa upp så att deras medarbetare inkluderas i kundens arbetsmiljöarbete. Dock kan inte bemanningsföretag bestämma över deras personals lokaler, maskiner och utrustning. Det blir därför extra viktigt för exempelvis ett bemanningsföretag att arbetet följs upp gällande val av arbetsplats, arbetsuppgifter och arbetstid. Den som hyr ut arbetskraft behöver även vara uppmärksam på medarbetarnas totala fysiska och psykiska belastning.

Starta arbetet och spara tid

Med vårt digitala verktyg gör vi det systematiska arbetsmiljöarbetet enkelt och effektivt för er. På en och samma plattform kan ni följa upp det upplevda fysiska och psykosociala välmåendet i organisationen, samt få stöd till åtgärd. Med hjälp av vår medarbetarundersökning/pulsmätning framtagen på vetenskap kan ni själva avgöra hur ofta ni önskar att följa upp välmåendet. Allt är helt anonymt och automatiserat. Läs mer om vår medarbetarenkät/pulsmätningsverktyg här.


Kombinera era undersökningar med vår smidiga checklist-app. Ni väljer bransch och får direkt upp alla checklistor relaterat till er verksamhet. Direkt i appen kan ni föra dokumentation kring era risker och bocka av när risken är åtgärdad. Så fram med mobilen - börja checka och bjud in dina kollegor/skyddsombud.

Kontakta oss för mer information