SAM med Wellbefy

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM- AFS: 2001:1) ? Få koll på Arbetsmiljöverkets fyra steg och skapa tydligare rutiner och åtgärdsplaner med vår guide!
Wellbefy logo
Kontakta oss
Wellbefy mock up
Wellbefy - wellbeing at work

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM - AFS 2001:1) bör vara en del av den dagliga verksamheten enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Arbetsmiljön omfattar de fysiska och psykosociala förhållandena på en arbetsplats. Att följa upp arbetsmiljön och hur medarbetarna mår är viktigt i skapandet av en hållbar och attraktiv organisation (Employer Branding). Attraktiv för både medarbetare, kunder och partners.

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson
Health manager & 
Wellbefys grundare
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) - infographics

Hur skapas ett systematiskt arbetsmiljöarbete?

Allt arbetsmiljöarbete ska enligt Arbetsmiljöverket ske systematiskt och planerat. Arbetet består utav fyra delar: undersökning, riskbedömning, åtgärd, kontroll.

1) Undersökning av verksamhet i form av checklistor och medarbetarundersökning. Undersökningen ska göras som minst årligen och hjälper er att få en överblick av situationen.

2) Riskbedömning och riskanalys av undersökningen.

3) Åtgärder av de risker som uppkommit i bedömning och analys.

4) Kontroll och uppföljning av åtgärder för att se om de verkligen har skapat en skillnad.

Wellbefys pulsmätningar
- en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet!

Med vårt digitala verktyg gör vi det systematiska arbetsmiljöarbetet enkelt och effektivt för er. På en och samma plattform kan ni följa upp det upplevda fysiska och psykosociala välmåendet i organisationen, samt få stöd till åtgärd. Med hjälp av vår medarbetarundersökning/pulsmätning framtagen på vetenskap kan ni själva avgöra hur ofta ni önskar att följa upp välmåendet. Allt är helt anonymt och automatiserat.

Wellbefy mock-up
Wellbefy pulsmätningsverktyg infographic

Wellbefy i 3 steg

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM - AFS 2001:1) ska vara enkelt och effektivt. Med Wellbefy skapas enkelt en systematik.

1) Ställ frågor om medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljö och skapa checklistor för uppföljning.

2) Följ trender och upptäck eventuella risker och utmaningar.

3) Gör rätt åtgärder på rätt ställe vid rätt tidpunkt med datan som underlag. Skapa och följ upp åtgärdsplaner för kontroll direkt i verktyget!

Boka demo