SAM med Wellbefy

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM- AFS: 2001:1) ? Få koll på Arbetsmiljöverkets fyra steg och skapa tydligare rutiner och åtgärdsplaner! För att ge en kort introduktion till det, så bör Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM - AFS 2001:1) vara en del av den dagliga verksamheten enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Arbetsmiljön omfattar de fysiska och psykosociala förhållandena på en arbetsplats. Att följa upp arbetsmiljön och hur medarbetarna mår är viktigt i skapandet av en hållbar och attraktiv organisation (Employer Branding). Attraktiv för både medarbetare, kunder och partners.

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson
Health manager & 
Wellbefys grundare
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) - infographics

Hur skapas ett systematiskt arbetsmiljöarbete?

Allt arbetsmiljöarbete ska enligt Arbetsmiljöverket ske systematiskt och planerat. Arbetet består utav fyra delar: undersökning, riskbedömning, åtgärd, kontroll.

1) Undersökning av verksamhet i form av checklistor och medarbetarundersökning. Undersökningen ska göras som minst årligen och hjälper er att få en överblick av situationen.

2) Riskbedömning och riskanalys av undersökningen.

3) Åtgärder av de risker som uppkommit i bedömning och analys.

4) Kontroll och uppföljning av åtgärder för att se om de verkligen har skapat en skillnad.

SAM med Wellbefy

Wellbefys pulsmätningar
- en del av systematiska arbetsmiljöarbetet!

Med vårt digitala verktyg gör vi det systematiska arbetsmiljöarbetet enkelt och effektivt för er. På en och samma plattform kan ni följa upp det upplevda fysiska och psykosociala välmåendet i organisationen, samt få stöd till åtgärd. Med hjälp av vår medarbetarundersökning/pulsmätning framtagen på vetenskap kan ni själva avgöra hur ofta ni önskar att följa upp välmåendet. Allt är helt anonymt och automatiserat.

Boka demo
Wellbefy desktop

2500 företag har använt Wellbefys plattform,
40 000 människor har motiverats till
bättre hälsa och medarbetarengagemang!

Logga Global ConnectLogga VolvoLogga AnyfinLogga Tech talentsUppsala kommun logga
Mindpark loggaLogga NorthmillSkåne regionen logga
Logga - StudiefrämjandetLogga avantime
Wellbefy pulsmätningsverktyg infographic

Wellbefy i 3 steg

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM - AFS 2001:1) ska vara enkelt och effektivt. Med Wellbefy skapas enkelt en systematik.

1) Ställ frågor om medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljö och skapa checklistor för uppföljning.

2) Följ trender och upptäck eventuella risker och utmaningar.

3) Gör rätt åtgärder på rätt ställe vid rätt tidpunkt med datan som underlag. Skapa och följ upp åtgärdsplaner för kontroll direkt i verktyget!

Ladda ned vår guide: 
Från insikt till handling