Testa Wellbefy

Wellbefy för HR

Ett enkelt sätt att systematiskt följa nyckeltal och trender.  Börja arbeta mer preventivt med medarbetares och organisationens engagemang och välmående.

Boka demo

Arbeta strategiskt och smart med organisatorisk hälsa. Bli en proaktiv stödfunktion till alla ledare.

Vad är effekten av en omorganisering? Vilka faktorer är de viktigaste för medarbetarna under en period av hög arbetsbelastning? Att HR borde sitta med i ledningsgruppen är för oss en självklarhet. Vid dessa sammanhang ska det vara enkelt att kunna redovisa nyckeltal som underlättar strategiska beslut och möjliga insatser.

Sandra Jönsson
Health Manager &
Wellbefys grundare
Testa Wellbefy

Pulsmätningsverktyg med konkreta åtgärdsförslag!

Med vårt smarta pulsmätningsverktyg får du en holistisk överblick över medarbetarnas välmående både mentalt, fysiskt och socialt. Verktyget ger detaljinformation som gör det lättare att förstå orsaken till resultatet och på så vis få indikationer på rätt åtgärdstagande. Vi mäter bland annat KPI:er som: Engagemang, Medarbetarskap/Ledarskap, Kultur, Meningsfullhet, Negativ stress, Personlig utveckling, KASAM.

"Wellbefy ger oss en översikt över hur våra medarbetare upplever arbetsplatsen och sina roller. Det är värdefullt för oss att genom veckovisa pulsmätningarna kunna identifiera utmaningar. Det har bland annat hjälp oss identifiera brister i den egna organisationen och se effekt av förändringar vi har gjort. Det är även ett bra stöd vid interna samtal. Funktionen för förslag på åtgärder är en uppskattad del i verktyget."
Karsten - Head of People and Culture
Mindpark
"Wellbefy hjälper oss att hela tiden ligga nära medarbetaren och fånga in känslor, upplevelser och arbetsbelastning veckovis. Det har blivit en viktig grundpelare i våra  olika organisatoriska och arbetsrelaterade beslut. Ett flexibelt verktyg som också gör det möjligt för oss att göra vissa punktvisa ”pulsmätningar” för att följa upp aktuella frågeställningar kopplade till arbetsmiljön. Wellbefy levererar ett högt värde i förhållande till dess kostnad"
Thomas - VD
Avantime
"Att använda Wellbefy som pulsmätningsverktyg bidrar med ett enormt värde då vi kontinuerligt och på ett proaktivt sätt kan följa upp på hela organisationen. I en snabbväxande organisation är det otroligt värdefullt att få växa tillsammans med en samarbetspartner och få vara med och utveckla produkten, vilket vi upplever att vi får göra"
Beatrice - Global HR Business Partner
Northmill

Vill ni också komma igång?
Boka demo med oss!

Wellbefy - ett pulsmätningsverktyg för hela organisationen!

  1. Ställ frågor om medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen samtidigt som du ger dem återkommande möjligheter till reflektion och utveckling i självledarskap.
  2. Analysera svar och jämför på organisations, grupp och individnivå. Få insikt i viktiga nyckeltal i human kapitalet och hur det kan kopplas samman med organisationens resultat. Få konkreta förslag på åtgärder baserat på ert resultat.
  3. Följ upp och utvärdera om ert åtgärdsarbete ger effekt. Få hjälp och guidning i oförändrade mätningar.
Roligt att du är intresserad av vår tjänst! Vi hör av oss så fort vi kan.
Oj då! Något blev fel, kolla så att du har fyllt i fälten rätt.
Smart och enkelt

Wellbefy - en medarbetarundersökning som ger effekt

Helhetssyn

Helhetssyn och medvetenhet om era anställdas välmående är en viktig del i ert hälsofrämjande arbete. Med Wellbefy får ni en snabb överblick över den rådande hälsostatusen i organisationen. Som HR kan ni även djupdyka och ta tempen på vardera team för att stötta upp och vidta rätt punktinsats. Du kan även få inblick i mätvärden som NMI / eNPS.

Heltäckande hälsoarbete

Ett heltäckande arbete är A och O vid arbetet med personalhälsa. För att skapa ett hälsoarbete med hållbara resultat är det viktigt att utgå ifrån alla tre dimensioner av hälsa - fysisk, psykisk och social. Wellbefy hjälper er helt enkelt att arbeta främjande med en holistisk utgångspunkt.

Systematiskt och långsiktigt

Systematik och långsiktighet är två viktiga byggstenar i hälsoarbetet.  Med Wellbefy kommer ni kunna följa trender och mäta personalhälsan på ett mer systematiskt sätt. Det bästa är - desto längre ni använder verktyget desto mer data och bättre blir det.
Personalhälsa skapas för att stanna!

Enkelt och effektivt

Vi har skapat ett pulsmätningsverktyg med fokus på enkelhet och effektivitet. Det finns även möjlighet att integrera verktyget till andra system som används inom organisationen, samt att komplettera med t.ex. medarbetarenkäter. Wellbefy kräver låg administration för att öka effektiviteten hos er!

Värdefulla nyckeltal

Wellbefy lyfter värdefulla och relevanta nyckeltal för ert strategiska arbete. Exempelvis engagemang, ledarskap, medarbetarskap, kultur och KASAM. Nyckeltalen hjälper er dels med att utveckla ett hållbart hälsoarbete men även Employer Branding.

Få experthjälp vid behov

Health Analytics hjälper er att bli medvetna om era utmaningar. Men vad är steget därefter? Självklart vill vi guida er efter det. Utöver de tips som ni får genom verktyget kan ni tillsammans med våra hälsoexperter få ett skräddarsytt stöd som matchar era behov.
Boka demo