Testa Wellbefy

Wellbefy för HR

Ett enkelt sätt att systematiskt följa nyckeltal och trender.  Börja arbeta mer preventivt med medarbetares och organisationens engagemang och välmående.

Wellbefy logo
Boka demo
Wellbefy mock up
Wellbefy - wellbeing at work

Arbeta strategiskt och smart med organisatorisk hälsa. Bli en proaktiv stödfunktion till alla ledare.

Vad är effekten av en omorganisering? Vilka faktorer är de viktigaste för medarbetarna under en period av hög arbetsbelastning? Att HR borde sitta med i ledningsgruppen är för oss en självklarhet. Vid dessa sammanhang ska det vara enkelt att kunna redovisa nyckeltal som underlättar strategiska beslut och möjliga insatser.

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson
Health Manager &
Wellbefys grundare
Följ upp resultat

Ta pulsen och få en holistisk överblick med Wellbefy!

Med vårt smarta pulsmätningsverktyg får du en holistisk överblick över medarbetarnas välmående både mentalt, fysiskt och socialt. Verktyget ger detaljinformation som gör det lättare att förstå orsaken till resultatet och på så vis få indikationer på rätt åtgärdstagande. Vi mäter bland annat KPI:er som: Engagemang, Medarbetarskap/Ledarskap, Kultur, Meningsfullhet, Negativ stress, Personlig utveckling, KASAM.

Wellbefy mock up
Smart och enkelt

Det här är Wellbefy

Orange graph

Snabb överblick

Med Wellbefy får ni en snabb överblick över den rådande hälsostatusen i organisationen. Som HR kan ni även djupdyka och ta tempen på vardera team för att stötta upp och vidta rätt punktinsats. Du kan även få inblick i mätvärden som NMI / eNPS.
Orange icon

Systematisk uppföljning direkt i verktyget

I vårt verktyg är det möjligt att skapa åtgärdslistor och följa upp direkt i verktyget. Få en tydlig sortering av organisationens, likaså teamens utmaningar och styrkor. Gör sedan dina egna åtgärdsförslag eller använd våra färdiga förslag framtagna av beteendevetare och hälsoexperter.
Orange icon

Kvalitativ feedback från medarbetare

I vårt verktyg är det möjligt för medarbetarna att lämna mer kvalitativ feedback, och det är alltid 100% anonymt. Kvalitativ feedback är otroligt viktigt i så väl tolkning av resultat som för medarbetare att höja sin röst på ett tryggt sätt.
Orange icon

Möjlighet att skapa egna enkäter

Vi har skapat ett pulsmätningsverktyg med fokus på enkelhet och effektivitet. Kombinera medarbetarenkäter och pulsmätningar i ett och samma verktyg. Skapa enkelt era egna enkäter och följ upp onboarding, exit eller en upplevelse av särskild situation så som diskriminering, covid-19 etc.

Orange icon

Aktivitetstävling i samma verktyg

I vårt verktyg finns det möjlighet att lägga till aktivitetstävlingar. Skapa en bättre teamkänsla och uppmuntra till rörelse! Detta genom att skapa en tävling mellan teamen som antingen utgår från tagna steg eller registrerade aktiviteter.
Orange icon

Medarbetaren i fokus

För oss är det viktigt att medarbetaren är med och skapar organisationen. Vi arbetar med det främst genom att ge tillbaka data även till medarbetaren, men även genom ett frågebatteri skapat för att väcka reflektion och självmedvetenhet.

Boka demo
Medarbetare sitter och pratar

Skapa ett helhetstäckande och främjande hälsoarbete

Ett heltäckande arbete är A och O vid arbetet med personalhälsa. För att skapa ett hälsoarbete med hållbara resultat är det viktigt att utgå ifrån alla tre dimensioner av hälsa - fysisk, psykisk och social. Wellbefy hjälper er helt enkelt att arbeta främjande med en holistisk utgångspunkt.