Lär känna Wellbefy

Ett nytt proaktivt sätt att
se på hälsa i arbetslivet!

Medarbetaren är den viktigaste resursen en organisation har, trots det är det många organisationer
som glömmer, eller inte riktigt vågar, att investera i humankapitalet. Vi är trötta på att se sjukskrivningar och ohälsa öka i samhället. Samtidigt vet vi att ⅓ av dessa hälsoproblem är direkt kopplade till arbetet. Vår plattform ger er möjligheten att arbeta proaktivt med hälsa och engagemang på er arbetsplats och sätta medarbetaren i centrum.

Vi hjälper företag att investera i humankapitalet!

När jag började min resa föreställde jag mig ett samhälle utan sjukskrivningar och ohälsa. Jag ville se välmående arbetsplatser med 100% frisknärvaro. Jag förstod också att det krävs att arbetsplatser investerar i den viktigaste resursen de har; medarbetarna. Det var så idén om Wellbefy föddes.

Idag arbetar Wellbefy dagligen med att hjälpa och uppmuntra företag till att investera i humankapitalet och skapa arbetsplatser med engagerade och välmående medarbetare. Vi är nämligen övertygade om att välmående medarbetare ger välmående arbetsplatser. Genom vår plattform får ni möjlighet att arbeta proaktivt med välmående på arbetsplatsen.

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson
Health Manager &
Wellbefys grundare

Föra dialogen mot det proaktiva hälsoarbetet

Wellbefys större syfte är att verka och kommunicera kring psykosocial och fysisk hälsa och välmående i linje med The Global Goals 3.4. Vi vill förändra synen på organisatorisk hälsa och medarbetarupplevelsen genom att lämna det reaktiva och individualiserade och gå mot det proaktiva med medarbetaren i centrum!

Kontakta oss


"Det är viktigt för oss att ta hand om våra kunder. Se till att organisationer som använder vårt verktyg får det verktyget de behöver för att förbättra medarbetarupplevelsen"

Våra värdeord

  • Hjälpsamhet: God kundservice för att hjälpa våra kunder och skapa värde.
  • Nyfikenhet: Vi vill vara nyfikna på våra medspelare och våra kunder för att kunna utvecklas, vara öppna för förändring och ta nya utmaningar.
  • Sustainable Life Balance: Vi vill ha en hållbar balans i livet för att kunna må så bra som möjligt och ha energin till att tillföra det bästa möjliga till vår omvärld (kunder och medmänniskor).
  • Jämställdhet: Medarbetarnas röst är viktig, vi vill efterleva och uppmuntra till ökad jämställdhet på arbetsplatsen.
  • Meningsfullhet: Vi vill skapa mening för våra kunder. En arbetsplats ska vara full med glädje och kärlek till det vi gör och mot varandra.
  • Autenticitet: Vi vill vara transparenta mot oss själva och mot vår omvärld. Skapa en tjänst med kvalité som påverkar och gör skillnad.

Publiceringar i olika medium

Health for Wealth vår CEO gästar

Sandra, CEO, medverkar i denna podcast om organisatorisk hälsa och berättar om hur man skapar en hälsosam organisation.
Lyssna på poddavsnitt

Founder Alliance - Årets unga entreprenör utmärkelse

Utmärkelsen Årets Unga Entreprenör tilldelas unga entreprenörer för förmågan att utveckla produkter och tjänster som sysselsätter människor samt bidrar till nytta
för kunden.
Läs artikel

HR-People - Stor intervju med Sandra, vår CEO

Stor intervju med Sandra, vår CEO, och om vår frisksatsning. Som medarbetarna mår, så mår verksamheten. Sandra Jönssons app ger omedelbar återkoppling om hälsoläget i företaget.
Läs reportage

Breakit - GDPR-nätverk

De startade ett GDPR-nätverk för tech-startups – "Många var överväldigade"
Läs artikel

Företagarna - 103 unga idéer

Wellbefy, Helsingborg - Digitalt analysverktyg som mäter hur organisationer utvecklas och hjälper till att stärka medarbetarnas frisknärvaro och engagemang.
Läs artikel

Breakit - De ska lösa företagens hälsoproblem

Med hjälp av en app vill Wellbefy mäta och synliggöra hur bra – eller dåligt – en organisation och dess anställda mår.
Läs artikel