Lär känna Wellbefy

Ett nytt sätt att se på engagemang och hälsa i arbetsliv

Medarbetaren är den viktigaste resursen en organisation har, trots det är det många organisationer
som glömmer, eller inte riktigt vågar, att investera i human kapitalet... Vi är trötta på att se sjukskrivningar och mental ohälsa konstant öka i samhället samtidigt som engagemanget på arbetsplatsen går nedåt. Med vår plattform hjälper vi er att skapa ett mer proaktivt arbete med hälsa och engagemang där punktinsatser sker på rätt ställe vid rätt tidpunkt.

Wellbefy för samman människor

Idag är det bara 16 procent av den svenska befolkningen som känner sig engagerade i sitt arbete. Samtidigt finns det bevis för att det går att öka engagemanget till 72 procent med rätt hälsoinsatser. Fler och fler organisationer förstår värdet i detta, men det kan vara svårt att mäta det eller förstå vilka insatser som faktiskt krävs. Ambitionen och målet för oss är att ge organisationer just dessa verktyg för att faktiskt kunna mäta de mjukare värdena som har med hälsa och medarbetarupplevelse att göra.

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson
Health Manager &
Wellbefys grundare

Föra dialogen mot det proaktiva hälsoarbetet

Vårt större syfte som företag är att kommunicera och verka kring vikten av att prata om fysisk och psykosocial hälsa och välmående i linje med the global goals 3.4. Förändra synen på organisatorisk hälsa och medarbetarupplevelsen. Lämna det reaktiva och individualiserade och gå mot det främjande, proaktiva och kollektiva där medarbetaren är i centrum!

Kontakta oss


"Det är viktigt för oss att ta hand om våra kunder. Se till att organisationer som använder vårt verktyg får det verktyget de behöver för att förbättra medarbetarupplevelsen"

Våra värdeord

  • Hjälpsamhet: God kundservice för att hjälpa våra kunder och skapa värde.
  • Nyfikenhet: Vi vill vara nyfikna på våra medspelare och våra kunder för att kunna utvecklas, vara öppna för förändring och ta nya utmaningar.
  • Sustainable Life Balance: Vi vill ha en hållbar balans i livet för att kunna må så bra som möjligt och ha energin till att tillföra det bästa möjliga till vår omvärld (kunder och medmänniskor).
  • Jämställdhet: Medarbetarnas röst är viktig, vi vill efterleva och uppmuntra till ökad jämställdhet på arbetsplatsen.
  • Meningsfullhet: Vi vill skapa mening för våra kunder. En arbetsplats ska vara full med glädje och kärlek till det vi gör och mot varandra.
  • Autenticitet: Vi vill vara transparenta mot oss själva och mot vår omvärld. Skapa en tjänst med kvalité som påverkar och gör skillnad.

Publiceringar i olika medium

Health for Wealth vår CEO gästar

Sandra, CEO, medverkar i denna podcast om organisatorisk hälsa och berättar om hur man skapar en hälsosam organisation.
Lyssna på poddavsnitt

Founder Alliance - Årets unga entreprenör utmärkelse

Utmärkelsen Årets Unga Entreprenör tilldelas unga entreprenörer för förmågan att utveckla produkter och tjänster som sysselsätter människor samt bidrar till nytta
för kunden.
Läs artikel

HR-People - Stor intervju med Sandra, vår CEO

Stor intervju med Sandra, vår CEO, och om vår frisksatsning. Som medarbetarna mår, så mår verksamheten. Sandra Jönssons app ger omedelbar återkoppling om hälsoläget i företaget.
Läs reportage

Breakit - GDPR-nätverk

De startade ett GDPR-nätverk för tech-startups – "Många var överväldigade"
Läs artikel

Företagarna - 103 unga idéer

Wellbefy, Helsingborg - Digitalt analysverktyg som mäter hur organisationer utvecklas och hjälper till att stärka medarbetarnas frisknärvaro och engagemang.
Läs artikel

Breakit - De ska lösa företagens hälsoproblem

Med hjälp av en app vill Wellbefy mäta och synliggöra hur bra – eller dåligt – en organisation och dess anställda mår.
Läs artikel