Lär känna oss

Vi vill förändra synen på medarbetaren

Medarbetaren är den viktigaste resursen en organisation har, trots det är det många organisationer
som glömmer att investera i human kapitalet. Det vill vi ändra! Läs mer om oss nedan eller kontakta oss direkt! 
Vi gillar att prata.
André - CTO
andre@wellbefy.se 
Rebecca  - CMO
rebecca@wellbefy.se
Wellbefy för samman människor

Välmående medarbetare skapar hållbara organisationer

Idag är det bara 16 procent av den svenska befolkningen som känner sig engagerade i sitt arbete. Samtidigt finns det bevis för att det går att öka engagemanget till 72 procent med rätt hälsoinsatser. Fler och fler organisationer förstår värdet i detta, men det kan vara svårt att mäta det eller förstå vilka insatser som faktiskt krävs. Ambitionen och målet för oss är att ge organisationer just dessa verktyg för att faktiskt kunna mäta de mjukare värdena som har med hälsa och medarbetarupplevelse att göra.

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson
Health Manager &
Wellbefys grundare

Föra dialogen mot det proaktiva hälsoarbetet

Vårt större syfte som företag är att kommunicera och verka kring vikten av att prata om fysisk och psykosocial hälsa och välmående i linje med the global goals 3.4. Förändra synen på organisatorisk hälsa och medarbetarupplevelsen. Lämna det reaktiva och individualiserade och gå mot det främjande, proaktiva och kollektiva där medarbetaren är i centrum!

Kontakta oss
Lär känna oss

Byggt på den senaste forskningen från Lunds Universitet

Vårt verktyg är framtaget med hjälp av organisationspsykologer och beteendevetare från Lunds Universitet. Fokuset ligger på utveckling inom ledarskap och medarbetarskap, vilket naturligtvis innebär att vi lägger stor vikt vid tvåvägskommunikation, menat feedback och reflektion.


"Det är viktigt för oss att ta hand om våra kunder. Se till att organisationer som använder vårt verktyg får det verktyget de behöver för att förbättra medarbetarupplevelsen"

Våra värdeord

  • Hjälpsamhet: God kundservice för att hjälpa våra kunder och skapa värde.
  • Nyfikenhet: Vi vill vara nyfikna på våra medspelare och våra kunder för att kunna utvecklas, vara öppna för förändring och ta nya utmaningar.
  • Sustainable Life Balance: Vi vill ha en hållbar balans i livet för att kunna må så bra som möjligt och ha energin till att tillföra det bästa möjliga till vår omvärld (kunder och medmänniskor).
  • Jämställdhet: Medarbetarnas röst är viktig, vi vill efterleva och uppmuntra till ökad jämställdhet på arbetsplatsen.
  • Meningsfullhet: Vi vill skapa mening för våra kunder. En arbetsplats ska vara full med glädje och kärlek till det vi gör och mot varandra.
  • Autenticitet: Vi vill vara transparenta mot oss själva och mot vår omvärld. Skapa en tjänst med kvalité som påverkar och gör skillnad.
Lär känna oss

Publiceringar i olika medium

Health for Wealth
Vår CEO gästar

Sandra, CEO, medverkar i denna podcast om organisatorisk hälsa och berättar om hur man skapar en hälsosam organisation.
Lyssna på poddavsnitt

Founder Alliance
Årets unga entreprenör utmärkelse

Utmärkelsen Årets Unga Entreprenör tilldelas unga
entreprenörer för förmågan att utveckla produkter och
tjänster som sysselsätter människor samt bidrar till nytta
för kunden.
Läs artikel

HR-People
Stor intervju med Sandra, vår CEO

Stor intervju med Sandra, vår CEO, och om vår frisksatsning. Som medarbetarna mår, så mår verksamheten. Sandra Jönssons app ger omedelbar återkoppling om hälsoläget i företaget.
Läs reportage

Breakit  
GDPR-nätverk

De startade ett GDPR-nätverk för tech-startups – "Många var överväldigade"
Läs artikel


Företagarna
103 unga idéer

Wellbefy, Helsingborg - Digitalt analysverktyg som mäter hur organisationer utvecklas och hjälper till att stärka medarbetarnas frisknärvaro och engagemang.
Läs artikel

Breakit
De ska lösa företagens hälsoproblem

Med hjälp av en app vill Wellbefy mäta och synliggöra hur bra – eller dåligt – en organisation och dess anställda mår.
Läs artikel