Testa Wellbefy

Wellbefy
för medarbetare

För oss är det viktigt att medarbetaren får vara med och påverka sin och andras upplevelse, trivsel och välmående på arbetsplatsen.

Wellbefy two phones mock up

Medarbetaren i fokus!

Att medarbetaren ska trivas, uppleva sitt arbete som meningsfullt och få det stöd som hen behöver i sitt arbete är en självklarhet. Med andra ord, välmående är viktigt. Med Wellbefy blir det enkelt att få koll på sitt eget och sina medarbetares välmående. Allt är anonymt samtidigt som medarbetaren kan följa hur sitt team och organisationen mår, och hur faktorer som engagemang och stress utvecklas över tid.

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson
Health manager &
Wellbefys grundare
Wellbefy app
Smart och enkelt

Så skapas ett starkare medarbetarskap med Wellbefy

Orange icon

Kvalitativ feedback 

När medarbetare svarar på frågor i vårt verktyg så finns det alltid möjlighet att också lämna en kommentar. Kvalitativ feedback är otroligt viktigt i så väl tolkning av resultat som för medarbetare att höja sin röst på ett tryggt sätt.
Orange icon

Frågor som stärker självledarskap

Medarbetarskap är självledarskap. För att skapa ett stärkt självledarskap måste det finnas förutsättningar och verktyg för att kunna reflektera över sin insats och upplevelse av arbetet. Det är då medarbetaren kan utvärdera och veta vilka resurser som saknas för att kunna må och leverera. Helt enkelt leda sig själv genom att lära sig att utvärdera. Våra frågor fokuserar just på att väcka denna typ av reflektion.
Orange icon

Transparens

Vårt verktyg ger även tillbaka viss data direkt till medarbetaren. För oss är det självklart, alla ska kunna få koll på sitt eget och sina medarbetares välmående. I en hållbar organisation är medarbetaren med och skapar organisationen.
Boka demo
Wellbefy mock up

Få rätt data för att kunna satsa på humankapitalet!

Medarbetaren är den viktigaste resursen en organisation har. Trots det är det många organisationer som inte vet hur de ska satsa på humankapitalet fullt ut. Det vill vi ändra på. Med oss blir det enkelt att känna pulsen ute bland medarbetarna. Få koll på välmående i realtid och sätt in insatser som verkligen gör skillnad! 

Boka demo

Wellbefy på 30 sekunder