Uppdateringar i Wellbefy plattform

Helt ny dashboard
i webbplattformen

I förra veckan lanserade vi den största uppdateringen hittills av vår dashboard & webbplattform! Innehåll på analyssida men även användarupplevelse och design är det som uppdaterats. Målet och syftet med detta projekt har varit att komma närmare vår större vision som vi ständigt arbetar mot: att skapa en så enkel och lättförstådd plattform som möjligt så att HR, ledare såväl som medarbetare kan lägga sin tid på det som faktiskt skapar skillnad i arbetsmiljö- och hälsoarbete. Det vill säga åtgärds- och förbättringsarbetet.

Inlägg publicerat: 2022-01-22

Uppdateringar summerade:
(mer information nedan)

  1. Huvud-admin kan jämföra nyckeltal med varandra.

  2. Mer snabböverskådligt och lätt att använda för ledare.

  3. Värde även för medarbetaren! 

  4. Större flexibilitet i utskick och hur det speglas i analys.

  5. Lättare att koppla kvalitativ feedback till fråga för huvud-admin och ledare.

Boka demo
nyhet för huvudadmin

1) Huvud-admin kan jämföra nyckeltal med varandra

Huvudadmin kan välja att fokusera på ett eller flera nyckeltal samtidigt för att djupdyka och förstå trender i datan på ett bättre sätt. För att ge ett exempel så skulle en admin kunna titta på hur stress, mental hälsa och engagemang har utvecklats över tid och ifall det finns några samband.

Nyhet för ledare

2) Mer snabböverskådligt och lätt att använda för ledare

Ledare kan gå tillbaka till tidigare mättillfällen och snabbt se hur måendet förändrats över tid samt hur många som svarat per utskick. De största styrkorna och utmaningarna samt förändringar är alltid tydligt presenterade där möjlighet finns att klicka sig vidare på respektive fråga och få åtgärdsförslag och se gruppens feedback kopplat till den markerade frågan. Det går även att se organisationens index för intern benchmark.

nyhet för medarbetare

3) Värde även för medarbetaren! 

Medarbetaren får liksom ledare en enklare vy presenterad där hen får sina individuella styrkor och utmaningar samt förslag på hur det egna välmåendet kan stärkas. Medarbetare får även en enklare överblick över team samt organisations välmående.

Nyhet för huvudadmin

4) Större flexibilitet i utskick och hur det speglas i analys

Som tidigare kan utskick skapas med stor flexibilitet. Det går att ha flera olika utskick med olika frekvens, målgrupp och frågor igång samtidigt. Datan kan sen väljas att presenteras i dashboard per enskilt utskick eller aggregerad. Även här går det att titta på bara ett KPI eller en speciell enkät.

nyhet för admin och ledare

5) Lättare att koppla kvalitativ feedback till fråga för huvud-admin och ledare

Nu ligger inte bara all kvalitativ feedback samlad under en feedbacksida utan går även att se direkt i analys vid frågan som feedbacken är kopplad till.

Boka en demo av vårt verktyg! 

Vårt team har en stor kunskap om medarbetarupplevelse kopplat till beteendevetenskap, teknik och health management.

- Stärk teamkänsla, engagemang och välmående! 

- Skapa reflektion och medvetenhet hos medarbetaren
för ett större självledarskap! 

- Stärk ledarskap och medarbetarskap med realtidsinsikter! 


Founders Alliance nominering 2019 & 2020
"För förmågan att utveckla produkter och tjänster som sysselsätter människor samt bidrar till nytta för kunden"

Kom i kontakt med
Team Wellbefy!

Så roligt att du är intresserad av vår tjänst! En från vårt team kommer höra av sig till dig inom kort.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
*Vi kommer hantera datan i linje med vår Privacy Policy.