Testa Wellbefy

Wellbefy för VD

Arbeta strategiskt med organisationsutveckling. Stärk medarbetarupplevelsen och engagemanget för ökad lönsamhet.

Wellbefy logo
Boka demo
Wellbefy mock up
Följ upp resultat

Skapa en växande organisation genom strategiska beslut

  • Mät och följ trender och data på hur organisationens status och beslut påverkar teamen.

  • Få koll på KPI:er kopplat till medarbetarupplevelse och välmående. Viktiga siffror för att förstå hur bland annat ledarskap, vision och mål och stressnivå upplevs.
  • Få komplexa och mjuka siffror levererade på ett sätt som gör dem tydliga och enkla att förstå och därigenom möjlighet att agera proaktivt på.

Boka demo
Wellbefy mock up
Smart och enkelt

Stärkt ledarskap och medarbetarskap med Wellbefy

Orange icon

Enkel och smart analys

Det ska inte vara krångligt att få en överblick över välmåendet och vilka eventuella åtgärder som behöver tas. Med vårt verktyg ser ni enkelt resultatet. Ni har en lista med era styrkor och en lista med era utmaningar. Med listorna kommer även våra framtagna förslag på insatser.
Orange icon

Hjälp med insatser

Genom att titta på orsaken bakom era uppmätta KPI:er kan vi ge er konkreta insatsförslag som ni kan använda i ert utvecklingsarbete.
Orange icon

Möjlighet till aktivitetstävling

I vårt verktyg finns det möjlighet att lägga till aktivitetstävlingar. Skapa en bättre teamkänsla och uppmuntra till rörelse! Detta genom att skapa en tävling mellan teamen som antingen utgår från tagna steg eller registrerade aktiviteter.
Orange icon

Kvalitativ feedback 

I vårt verktyg är det möjligt för medarbetarna att lämna mer kvalitativ feedback, och det är alltid 100% anonymt.
Orange dots

Riktade punktinsatser

Med vårt verktyg blir det enkelt att upptäcka och följa upp eventuella friktioner i organisationen och göra mer av en punktinsats, Se skillnader mellan teams men också nyanställd och anställd, kön, bakgrund etc.
Orange icon

Filtreringsmöjligheter

Datan är alltid anonym på individnivå, men det finns möjlighet till att tagga medarbetare för att kunna göra olika typer av filtreringar. Kanske vill ni hålla extra koll på hur nyanställda mår eller om det är en skillnad i upplevelse av arbete när det kommer till roll, bakgrund etc.
Orange icon

Medarbetaren i fokus

För oss är det viktigt att medarbetaren är med och skapar organisationen, därför ger vår medarbetarundersökning tillbaka data även till medarbetaren. 
Boka demo
Medarbetare sitter och pratar

Kom igång ni också! 

Stärk välmående och engagemang

Att medarbetaren är den viktigaste resursen en organisation har är ingen nyhet, utan snarare en självklarhet. Samtidigt är det en kostsam och komplex tillgång. Wellbefy hjälper er att fatta strategiska beslut som stärker medarbetarnas välmående och engagemang.

Boka demo idag!