Wellbefy för samman människor
Det här är Wellbefy

Medarbetaren som den viktigaste tillgången!

För oss är det självklart! Medarbetaren är organisationens viktigaste tillgång. Med andra ord, det är viktigt att stärka människan. Det gör ni enkelt med oss. Vi har flera års erfarenhet av att skapa engagemang, teamkänsla, välmående och i sin tur starka organisationer! 

Det här är wellbefy

Våra olika funktioner!

Wellbefy mock-up

Mät och stärk välmående och engagemang med Wellbefys pulsmätningar och åtgärder

Wellbefys verktyg hjälper er att ställa frågor med en annan frekvens, ger er en smart analys och säkerställer att åtgärden som tas blir på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Verktyget är flexibelt. Välj själva utefter era förutsättningar ifall ni vil ha större medarbetarundersökningar på års-eller halvårsbasis eller om ni vill arbeta mer frekvent och systematiskt genom pulsmätningar. Det går även att skapa reflekterande hälsocheckar för att hjälpa medarbetaren i de nya rutiner som kommit med mer hemarbete!

Mer om pulsmätning
Wellbefy two phones mock up

Stärk teamkänslan och välmåendet med Wellbefys aktivitets- och stegtävlingar

Våra aktivitets- och stegtävlingar är en väldigt populär tilläggstjänst som också kan köpas som en punktinsats. Tävla i lag och på inidividnivå om högst aktivitet. Ett perfekt sätt att stärka teamkänslan och få ett större välmående. Många kombinerar tävlingarna med våra pulsmätningar eller hälsocheckar! 

Mer om aktivitetstävling
Det här är Wellbefy

Systematiskt arbetsmiljöarbete med Wellbefy 

Ett holistiskt systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är något vi på Wellbefy tror på. Som användare följer du enkelt och smart upp OSA föreskrifterna (AFS: 2005:4). När vi säger holistiskt så menar vi att det är viktigt att kolla på de bakomliggande faktorerna till engagemang och Employee Experience i mätning och åtgärdsarbete. Enligt oss, WHO och Arbetsmiljöverket så är de faktorerna fysiskt, psykiskt och socialt välmående. 
Smart och enkelt

Wellbefy ett verktyg
för hela organisationen

Orange icon

Skräddarsydd mätning

Vi skräddarsyr alltid verktyget särskilt efter er organisations specifika behov. Gör riktade frågor till vissa delar av organisationen, och segmenterar efter vart behov finns.
Orange icon

Systematiskt hälsoarbete enligt OSA

Ett holistiskt systematiskt hälsoarbete är något vi på Wellbefy tror på. Som användare följer du enkelt och smart OSA:s föreskrifter.
Orange icon

Stor flexibilitet

Välj att använda färdiga KPI:er och medföljande frågebatterier eller skapa era egna KPI:er och frågor. Välj och ställ in hur frekvent frågorna ska gå ut i organisationen. 
Orange icon

Konkreta åtgärdsförslag

Genom att titta på orsaken bakom era uppmätta KPI:er kan vi ge er konkreta åtgärdsförslag som ni kan använda i ert utvecklingsarbete.
Orange icon

100% anonym feedback 

I vårt verktyg är det möjligt för medarbetarna att lämna mer kvalitativ feedback, och det är alltid 100% anonymt.
Orange icon

Medarbetaren i fokus

För oss är det viktigt att medarbetaren är med och skapar organisationen, därför ger vår medarbetarundersökning tillbaka data även till medarbetaren. Vårt fokus är helt enkelt att skapa ett stärkt medarbetarskap.
Kontakta oss