Wellbefy för HR

Ett enkelt sätt att följa nyckeltal och trender

Arbeta strategiskt och smart med organisatorisk hälsa.

Bli en proaktiv stödfunktion till alla ledare.

Vad är effekten av en omorganisering? Vilka faktorer är de viktigaste för medarbetarna under en period av hög arbetsbelastning? Att HR borde sitta med i ledningsgruppen är för oss en självklarhet. Vid dessa sammanhang ska det vara enkelt att kunna redovisa nyckeltal som underlättar strategiska beslut och möjliga insatser.

Unikt verktyg som ger

konkreta åtgärdsförslag

Med vårt smarta hälsoverktyg får du en unik holistisk överblick över medarbetarnas välmående både mentalt, fysiskt och socialt. Verktyget ger detaljinformation som gör det lättare att förstå orsaken till resultatet och på så vis få indikationer på rätt åtgärdstagande. Vi mäter bland annat följande KPI:er:


- Engagemang

- Medarbetarskap/Ledarskap

- Kultur

- Meningsfullhet

- Negativ stress

- Personlig utveckling

- KASAM

1. Helhetssyn 

Helhetssyn och medvetenhet om era anställdas välmående är en viktig del i ett hälsofrämjande arbete. Genom Health Analytics får ni en snabb överblick över den rådande hälsostatusen i organisationen. Som HR kan ni även djupdyka och ta tempen på vardera team för att stötta upp och vidta rätt punktinsats. Du kan även få inblick i mätvärden som NMI / eNPS.

2. Heltäckande hälsoarbete

Ett heltäckande arbete är A och O vid arbetet med personalhälsa. För att skapa ett hållbart resultat och arbete är det väsentligt att utgå ifrån alla tre dimensioner av hälsa - fysisk, psykisk och social. Wellbefy hjälper er att arbeta främjande med en holistisk utgångspunkt.   

3. Systematiskt och långsiktigt

Systematik och långsiktighet är två viktiga byggstenar i ert hälsoarbete. Genom Health Analytics kommer ni kunna följa trender och mäta personalhälsan systematiskt. Det bästa är - desto längre ni använder verktyget desto bättre blir det. Personalhälsa skapas för att stanna!

4. ENKELT OCH EFFEKTIvt

Vi har skapat Health Analytics med fokus på enkelhet och effektivitet. Det finns även möjlighet att integrera verktyget till andra system som används inom organisationen, samt att komplettera t.ex. medarbetarenkäter. Health Analytics kräver låg administration för att öka effektiviteten hos er!

5. VÄRDEFULLA NYCKELTAL

Health Analytics lyfter värdefulla och relevanta nyckeltal för ert strategiska arbete. Exempelvis engagemang, ledarskap, medarbetarskap, kultur, KASAM. Nyckeltalen hjälper er dels med bedriften av ett hållbart hälsoarbete samt med Employer Branding.

6. Få Experthjälp

Health Analytics hjälper er att bli medvetna om era utmaningar. Men vad är steget därefter? Självklart vill vi guida er efter det. Utöver de tips som ni får genom verktyget kan ni tillsammans med våra hälsoexperter få ett skräddarsytt stöd som matchar era behov. 

Ett hälsoverktyg för hela organisationen

Oavsett vilken position du har, är du med och påverkar med Wellbefy.

Läs mer och klicka dig vidare nedan.

Boka demo