Wellbefy för VD

Wellbefy hjälper dig att ta strategiska och hållbara beslut.

Följ ekonomiska KPI:er kopplat till medarbetarnas välmående och engagemang.

Skapa en växande organisation med

strategiska beslut

Att medarbetaren är en viktig resurs i alla organisationer är inget nytt, utan snarare en självklarhet. Samtidigt är det en kostsam och komplex resurs. Wellbefy hjälper er att fatta strategiska beslut som stärker medarbetarnas välmående och engagemang. Ni kan mäta, följa trender och data på hur organisationens status och beslut påverkar teamen. Vilket kan ge er starka lärdomar samt möjlighet att agera proaktivt i många sammanhang. Wellbefy gör det komplexa tydlig och enkelt att förstå. Med vårt smarta analysverktyg ger er unika mätsiffror och KPI:er att följa.

Några av KPI:erna som vi mäter

Vi mäter både övergripande och i detalj på team och organisatorisk nivå.

Vetenskap och forskning

Vårt verktyg baseras på vedertagen forskning inom psykosocial hälsa, där vi i huvudsak använder oss av de två modellerna KASAM samt Krav- Kontroll och Stödmodellen. Uppbyggnaden av vårt verktyg är nära framtagen med våra kunder och experter inom områdena beteendevetenskap och psykologi. Med vår långa erfarenhet inom teknikutveckling och hälsa har vi skapat ett verktyg som både är roligt och värdeskapande. Genom gamification och ett smidigt analyssystem synliggörs era styrkor och utmaningar inom arbetsmiljö och personalhälsa.