Wellbefy för VD

Arbeta strategiskt med organisationsutveckling

Höj engagemang och välmående

Att medarbetaren är en viktig resurs i alla organisationer är inget nytt, utan snarare en självklarhet. Samtidigt är det en kostsam och komplex tillgång. Wellbefy hjälper er att fatta strategiska beslut som stärker medarbetarnas välmående och engagemang.

En växande organisation

genom strategiska beslut

- Mät och följ trender och data på hur organisationens status och beslut påverkar teamen.


- Få nya lärdomar och därigenom möjlighet att agera proaktivt i många sammanhang.


- Gör komplexa och mjuka siffror tydliga och enkla att förstå.


- Få unika mätsiffror och KPI:er att följa.

Några av KPI:erna som vi mäter

Vi mäter både övergripande och i detalj på team och organisatorisk nivå.

Ett hälsoverktyg för hela organisationen

Oavsett vilken position du har, är du med och påverkar med Wellbefy.

Läs mer och klicka dig vidare nedan.

Boka demo