Wellbefy för VD

Med oss kan du på ett smidigt sätt dokumentera och följa upp på Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Förstå hur dina anställda faktiskt mår och upplever sin hälsa på plats och distans. Hjälp dem skapa empowerment i att kunna ta hand om sig själva och förstå vad en behöver för att må bra.
Boka demo
Några av våra nöjda kunder

"Wellbefy är ett bra verktyg för att skapa överblick och förståelse för vad som är viktigt i en organisation: allt från helhet och begripbarhet för medarbetaren till mätning och tips för att arbeta med hälsa och personlig utveckling."


Rabie, VD Contentor

Hjälp med SAM (arbetsmiljökrav)

Vi hjälper dig att skapa ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete och möta arbetsmiljöverkets krav. Planera och sätt in digitala punktinsatser och ta in experthjälp när det behövs. Följ upp på dessa insatser med hjälp av ett validerat frågebatteri framtaget utifrån två metodiker ofta använda inom arbetsmiljöarbete. Dokumentera i samma plattform.

Ett verktyg för hela organsationen

HR/VD

Vi hjälper dig med arbetsmiljö- och personalansvar att planera, följa upp, dokumentera och se resultatet av arbetsmiljö- och hälsoarbetet.
Planera, sätt upp och utvärdera ert arbetsmiljö- och hälsoarbete i en och samma plattform.
Få en tydlig uppföljning med trender på flera nivåer.
Få anpassade åtgärdsförslag och konsultation från ledande expertis.

Ledare

VI hjälper ledare att få koll på hur teamet mår. Bli ett starkare team med mer energi och en högre frisknärvaro.
Få koll på teamets styrkor och utmaningar.
Få coaching och tips från ledande expertis på åtgärder och stärkande insatser.
Utmana andra team i gemensamma friskvårds- och hälsoaktiviteter.
Få flaggning när något inte står rätt till.

Medarbetare

VI hjälper medarbetaren att skapa en känsla av empowerment kring sin hälsa & påverkan på arbetsmiljön.
Får personlig hälsostatus och analys. Möjlighet att sätta egna hälsomål.
Kan lämna anonym feedback.
Kan gå med i gemensamma hälsoaktiviteter.
Kan utgå ifrån sin hälsodata med styrkor och utmaningar i medarbetarsamtal.

Bibehåll och stärk frisknärvaron

Vårt verktyg hjälper er skapa en högre frisknärvaro, med andra ord också minska sjukfrånvaron. Vi hjälper dig gärna att räkna på er trend över tid!

  • Följ upp på upplevd hälsa och arbetsmiljö med vårt forskningsbaserade frågebatteri.
  • Ta in experthjälp när det behövs. I vårt nätverk har vi allt från psykologer till hälsocoacher.
  • Sätt upp hälsocheckar som hjälper dina anställda att reflektera kring sitt egna välmående, hälsa, energi och produktivitet.
  • Ge dina anställda en knuff (nudge) till rörelse och aktivitet genom olika former av digitala friskvårdsaktiviteter.

Experthjälp

Anpassade åtgärdsförslag och konsultation från ledande expertis vid behov.

Möter SAM

Möter arbetsmiljöverkets krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Tydlig uppföljning

Tydlig uppföljning med trender på flera nivåer. Organisation, team och individnivå.

Följer GDPR

Individen äger sin egen hälsodata. Är anonym för organisationen och i Wellbefys system.

Mer nyfiken på oss?

Boka en demo