Kundcase

Så skapar vi värde hos våra kunder 

Wellbefy är en företagshälsoplattform med ett brett utbud. Fokuset ligger på att skapa ett starkare engagemang och en högre frisknärvaro hos våra kunder! Detta genom våra pulsmätningar men även med hjälp av våra digitala punktinsatser så som våra friskvårdsutmaningar.

Kom i kontakt med
Team Wellbefy!

Vårt team har en stor kunskap om medarbetarupplevelse kopplat till beteendevetenskap, teknik och health management.

- Stärk teamkänsla, engagemang och välmående! 

- Skapa reflektion och medvetenhet hos medarbetaren
för ett större självledarskap! 

- Stärk ledarskap och medarbetarskap med realtidsinsikter! 


Founders Alliance nominering 2019 & 2020
"För förmågan att utveckla produkter och tjänster som sysselsätter människor samt bidrar till nytta för kunden"
*Vi kommer hantera datan i linje med vår Privacy Policy.