Frånvarohantering & sjukfrånvarodata

Med Wellbefys digitala företagshälsa så kan ni förenkla er frånvarohantering och arbeta förebyggande med sjukfrånvaro. Detta genom att förena frånvarodata och hantering med arbetsmiljö- och hälsodata.

Nyfiken på hur det fungerar?
Boka en demo idag!
Några av våra nöjda kunder

Frånvarohantering, är endast en del av vår digitala företagshälsa!

Arbetsmiljö

Följ upp och ge hela organisationen verktyg för att stärka er arbetsmiljö. Vi erbjuder frågor och stöd kring social, psykisk och fysisk arbetsmiljö.

Personlig hälsa

Följ upp och ge medarbetare verktyg att arbeta med sin hälsa. Vi erbjuder frågor och stöd kring kost, motion, stress, oro, smärta, beroende m.m.

Frånvaro

Få en unik överblick över samband mellan upplevd arbetsmiljö & personlig hälsa. Sätt i relation till er frisk- och frånvarodata.

Nytänkande & smart frånvarohantering

  • Låt medarbetare registrera sin frånvaro i samma system som de också har en överblick över sitt välmående.
  • Koppla på en hälsocoach som ringer upp medarbetare med återkommande frånvaro. Hjälper medarbetare rätt beroende på orsak.
  • Digitalt ledarstöd för att hantera återkommande frånvaro.

Förebygg sjukfrånvaro

  • Ge medarbetare tillgång till hälsoprofil med frågor, micro-learning samt samtalstöd för att stärka och bibehålla en god hälsa.
  • HR-insikter med samlad data över frånvaro samt upplevd arbetsmiljö och hälsa för att kunna hitta tidiga signaler på hälsorisker i organisationen.
  • Möjlighet att även räkna på samt förebygga sjuknärvaro. Alltså medarbetare som går till jobb, men som inte mår socialt, mentalt och, eller fysiskt bra.

Företagshälsovård & utvecklingsstöd

Wellbefy är godkänd företagshälsoanordnare
och kan hjälpa er i rehabkoordinering samt hälsofrämjande utvecklingsarbete. Vi har ett brett utbud av experter inom arbetsmiljö och hälsa.

Samlad bild över vilka frågeområden
och nyckeltal som finns i vår plattform:

Arbetsmiljö

Frågor framtagna tillsammans med beteendevetare och psykologer.
Engagemang
Ledarskap
Personlig utveckling
Psykologisk trygghet
Fysisk arbetsmiljö
Pyskosocial arbetsmiljö

Personlig hälsa

Frågor framtagna med experter
inom respektive fält.
Smärta
Sömn
Kost
Motion & träning
Beroende
Självkänsla
Sinnesro

Frånvaro

Nyckeltal framtagna av en
Health Management expert.
Frisknärvaro
Sjuknärvaro
Sjukfrånvaro
Övrig frånvaro

Experthjälp direkt
i plattformen

Anpassade åtgärdsförslag och konsultation från ledande expertis vid behov.

HR insights hälsa
& arbetsmiljö

Tydlig uppföljning med trender på flera nivåer.

Fokus på hälsa &hållbart arbetsliv

Uppmuntra till aktiviteter som ökar prestation & medarbetarhälsa

Smart content
för medarbetare

Anpassat kunskapsinnehåll baserat på medarbetarens data.
Hitta oss på Linkedin

"Sedan vi införde Wellbefy har vi fått ett ökat engagemang och fokus kring hälsa och ett hållbart arbetsliv inom bolaget. Det är ett utmärkt digitalt verktyg som inspirerar oss medarbetare till mer hållbara vanor."

Ida, HR-partner Länsförsäkringar Södermanland

Mer nyfiken
på oss?

Boka en demo!