Så fungerar Wellbefy:

Vi utmanar och digitaliserar företagshälsan

Vi utmanar och digitaliserar dagens sätt att bedriva företagshälsa. En företagshälsoplattform med realtidsdata där varje medarbetare blir uppfångad och får hjälp utefter sin hälsostatus just nu. Samtidigt skapar plattformen empowerment så att varje medarbetare kan driva sin egen hälsoutveckling framåt. Detta för att stärka frisknärvaron och minimera sjuktal. 

En innovativ digital lösning, men fortfarande med en touch av det mänskliga. Detta innebär att när det digitala verktyget inte räcker till har vi ett team inom rehab och främjande hälsoarbete som kan hoppa in.  Något som gör oss mycket mer tillgängliga, kostnadseffektiva och smarta än en traditionell företagshälsa. 

Läs mer om hur Wellbefy kommer in i...

HR-arbetet

Planera, följ upp, dokumentera och se resultatet av ert arbetsmiljö- och hälsoarbete.
Läs mer

VD-arbetet

Planera, följ upp, dokumentera och se resultatet av ert arbetsmiljö- och hälsoarbete.
Läs mer

Teamet

Följ upp och förstå hur ni mår som ett team. Utmana de andra teamen i olika hälsoaktiviteter.
Läs mer

Medarbetarskapet

Följ upp och sätt egna hälso- & välbefinnandemål. Delta i olika typer av digitala hälsoaktiviteter.
Läs mer