Så fungerar Wellbefy:

Läs mer om hur Wellbefy kommer in i...

HR-arbetet

Planera, följ upp, dokumentera och se resultatet av ert arbetsmiljö- och hälsoarbete.
Läs mer

VD-arbetet

Planera, följ upp, dokumentera och se resultatet av ert arbetsmiljö- och hälsoarbete.
Läs mer

Teamet

Följ upp och förstå hur ni mår som ett team. Utmana de andra teamen i olika hälsoaktiviteter.
Läs mer

Medarbetarskapet

Följ upp och sätt egna hälso- & välbefinnandemål. Delta i olika typer av digitala hälsoaktiviteter.
Läs mer