Alltid med Wellbefy:

En holistisk & smart företagshälsa som gör det enkelt & kostnadseffektivt att arbeta proaktivt & främjande!  
Ekonomisk HR-översikt: frisk-& sjuknärvaro samt frånvaro
Bokningsplattform med företagshälsovårdstjänster
Samordning & stöd inom 24 timmar
Mobilapp för medarbetare

Våra 3 moduler
Kan köpas var för sig eller tillsammans

Arbetsmiljö
Medarbetarundersökning
& pulsmätning
Bokningsplattform med företagshälsotjänster
HR-översikt frånvaro & ekonomisk kalkyl
Smarta pulsmätningar
Medarbetarundersökning
Välj själv frekvens
Validerat frågebatteri för SAM
Avancerad HR-analys med heatmap
Ledaranalys med åtgärdsförslag
Medarbetaranalys + micro-learning med målsättning
Prisförfrågan
Personlig hälsa
Hälsomätning
& utveckling
Bokningsplattform med företagshälsotjänster
HR-översikt frånvaro &  ekonomisk kalkyl
Smart personlig hälsomätning
Personlig hälsoanalys medarbetare
Anonym organisationsvy HR
Riktat stöd till de med lågt resultat
Individuell micro-learning + målsättning
Friskvård/hälsoutmaningar i samma app
Addera medicinsk hälsokontroll
Prisförfrågan
Frånvaro
Frånvarohantering & rehabstöd
Bokningsplattform med företagshälsotjänster
HR-översikt frånvaro & ekonomisk kalkyl
Identifiera tidiga signaler
Chef & ledarstöd vid återkommande frånvaro
Främjande hälsoprogram
Företagsläkare inom 24h
Psykologstöd
Förstadagsintyg
Rehabkoordinering
Proaktiva ledarskapsutbildningar  
Prisförfrågan

Är ni intresserade av att köpa in flera av våra moduler? 

Tips! Wellbefy blir som kraftfullast när ni använder er av alla tre moduler. Ni får en unik överblick över er hälsoekonomi & samlar allt medarbetarhälsoarbete på ett ställe.
Kontakta sälj
Företagshälsovårdstjänster som vi erbjuder
Finns att boka i vår plattform, men går även att baka in i er prenumeration
Arbetsmiljömätning, utbildningar och riskbedömningar
Medicinska hälsokontroller med uppföljande hälsosamtal
HR stöd och utveckling - coachning och konsultering
Ledarskapsutveckling - coachning, workshops och föreläsningar
Drogtester - nyanställning och slumpvisa
Livstilsutveckling - föreläsningar och workshops kost, motion, stress, sömn m.m.
Koordineringstöd vid kris
Rehabkoordinering och ledarstöd