Testa Wellbefy

Stärk välmående och Employee Experience

Ställ frågor om medarbetares upplevelse av arbetsplatsen. Få data i realtid och förstå på djupet hur organisationen mår och går. Gör insatser som verkligen skapar skillnad! Nyckeln till ett starkt ledarskap och medarbetarskap! 

Boka demo
Smart och enkelt

Wellbefy
Ett mätverktyg för
hela organisationen

Skräddarsydd mätning

Vi skräddarsyr alltid verktyget särskilt efter er organisations specifika behov. Gör riktade frågor till vissa delar av organisationen, och segmenterar efter var behov finns.

Systematiskt hälsoarbete enligt OSA

Ett holistiskt systematiskt hälsoarbete är något vi på Wellbefy tror på och som användare följer du enkelt och smart OSA:s föreskrifter.

Stor flexibilitet

Välj att använda färdiga KPI:er och medföljande frågebatterier eller skapa era egna KPI:er och frågor. Välj och ställ in hur frekvent frågorna ska gå ut i organisationen. 

Konkreta åtgärdsförslag

Genom att titta på orsaken bakom era uppmätta KPI:er kan vi ge er konkreta åtgärdsförslag som ni kan använda i ert utvecklingsarbete.

100% anonym feedback 

I vårt verktyg är det möjligt för medarbetarna att lämna mer kvalitativ feedback, och det är alltid 100% anonymt.

Medarbetaren i fokus

För oss är det viktigt att medarbetaren är med och skapar organisationen, därför ger vår medarbetarundersökning tillbaka data även till medarbetaren. Vårt fokus är helt enkelt att skapa ett stärkt medarbetarskap.

Bli strategisk i Employee Experience arbetet

Datan i vårt verktyg bygger på Employee Experience (sv: medarbetarupplevelse). Tänk customer experience, fast employee istället för customer. Det ska vara en bra resa från rekrytering och on-boarding fram till exit, så att medarbetaren kan skapa mening och värde i sitt arbete.

Läs mer om Employee Experience

Wellbefy för en positiv medarbetarupplevelse i förändrade tider

Våren och hösten har kommit med nya utmaningar och krav för HR och ledare. Det blir viktigt att hitta hållbara lösningar för att se till att bevara en positiv medarbetarupplevelse oavsett om det är arbete hemifrån eller förändrade rutiner på arbetsplatsen som gäller. Vi vill såklart finnas här för er! Dels genom att utveckla vår tjänst i linje med de utmaningar ni möter, men också genom ett stärkt fokus på förslag på åtgärd!

Kontakta oss
Systematiskt
hälsoarbete
Medarbetaren
i fokus
Konkreta
åtgärdsförslag
Flexibelt
verktyg

Nöjda kunder

"Wellbefy ger oss en översikt över hur våra medarbetare upplever arbetsplatsen och sina roller. Det är värdefullt för oss att genom veckovisa pulsmätningarna kunna identifiera utmaningar. Det har bland annat hjälp oss identifiera brister i den egna organisationen och se effekt av förändringar vi har gjort. Det är även ett bra stöd vid interna samtal. Funktionen för förslag på åtgärder är en uppskattad del i verktyget."
Karsten - Head of People and Culture
Mindpark
"Wellbefy hjälper oss att hela tiden ligga nära medarbetaren och fånga in känslor, upplevelser och arbetsbelastning veckovis. Det har blivit en viktig grundpelare i våra  olika organisatoriska och arbetsrelaterade beslut. Ett flexibelt verktyg som också gör det möjligt för oss att göra vissa punktvisa ”pulsmätningar” för att följa upp aktuella frågeställningar kopplade till arbetsmiljön. Wellbefy levererar ett högt värde i förhållande till dess kostnad"
Thomas - VD
Avantime
"Att använda Wellbefy som pulsmätningsverktyg bidrar med ett enormt värde då vi kontinuerligt och på ett proaktivt sätt kan följa upp på hela organisationen. I en snabbväxande organisation är det otroligt värdefullt att få växa tillsammans med en samarbetspartner och få vara med och utveckla produkten, vilket vi upplever att vi får göra"
Beatrice - Global HR Business Partner
Northmill
Följ enkelt och smart OSA

Systematiskt arbetsmiljöarbete
med Wellbefy 

Ett holistiskt systematiskt hälsoarbete är något vi på Wellbefy tror på och som användare följer du enkelt och smart upp OSA:s föreskrifter. När vi säger holistiskt så menar vi att det är viktigt att kolla på de bakomliggande faktorerna till engagemang och EX i mätning och åtgärdsarbete. Enligt oss, och arbetsmiljöverket, är de faktorerna fysisk, psykisk och socialt välmående. 

Läs mer
Baserat på forskning

Byggt på den senaste forskningen från
Lunds Universitet

Vårt verktyg är framtaget med hjälp av organisationspsykologer och beteendevetare från Lunds Universitet. Fokuset ligger på utveckling inom ledarskap och medarbetarskap, vilket naturligtvis innebär att vi lägger stor vikt vid tvåvägskommunikation, menat feedback och reflektion.