Testa Wellbefy

För välmående
och engagerade medarbetare

Stärk välmående och engagemang hos varje medarbetare och i sin tur hela organisationen med Wellbefy! Ett verktyg där ni kan bygga en starkare medarbetarupplevelse genom flera olika funktioner.

Favicon Wellbefy
Kontakta oss
Wellbefy för samman människor
Wellbefy mock-up

Ta tempen och boosta medarbetarupplevelsen i samma verktyg!

Med Wellbefy blir det enkelt att skapa gemenskap och att få en större insikt och förståelse för hur alla mår på arbetsplatsen! Ta tempen med frågor kopplade till medarbetarupplevelsen och få koll på välmående, engagemang, personlig utveckling, distansarbete, enps etc. Ta konkreta actions på rätt ställe, vid rätt tidpunkt med hjälp av våra smarta analyser med åtgärdsförslag och insatser!

Boka demo

Få hjälp i det allt mer digitala ledarskapet

Ladda ned vår guide för hur ni kan stärka medarbetarupplevelsen i den allt mer digitala arbetsmiljön!

Ladda ned vår guide
Några av våra nöjda kunder

Så skapar vi värde
hos våra kunder

Karsten Deppert - Head of people and culture Mindpark
"Wellbefy har bland annat hjälp oss identifiera brister i den egna organisationen och se effekt av förändringar vi har gjort. Det är även ett bra stöd vid interna samtal. Funktionen för förslag på åtgärder är en uppskattad del i verktyget".

Karsten - People & culture Mindpark
"Wellbefy hjälper oss att hela tiden ligga nära medarbetaren och fånga in känslor, upplevelser och arbetsbelastning veckovis. Det har blivit en viktig grundpelare i våra  olika organisatoriska och arbetsrelaterade beslut".

Thomas - VD Avantime
Beatrice -  Global HR business partner Northmill
"I en snabbväxande organisation är det otroligt värdefullt att få växa tillsammans med en samarbetspartner och få vara med och utveckla produkten, vilket vi upplever att vi får göra".

Beatrice - Global HR Business Partner Northmill
Våra Funktioner

Välmående medarbetare
är engagerade medarbetare

Wellbefy mock-up

Wellbefys pulsmätningar med
smarta och enkla åtgärdsförslag

De traditionella medarbetarundersökningarna är något som ligger lite i det förflutna. Idag har vi upptäckt att det är smartare och effektivare att arbeta mer kontinuerligt med pulsmätningar av medarbetarupplevelsen. Wellbefys verktyg hjälper er att ställa frågor med en annan frekvens, ger er en smart analys och säkerställer att åtgärden som tas blir på rätt ställe vid rätt tidpunkt.

Läs mer om våra pulsmätningar
Wellbefy two phones mock up

Stärk teamkänslan och välmåendet med Wellbefys aktivitets- och stegtävlingar

Kombinera vår pulsmätning med en aktivitets- eller stegtävling eller köp in en tävling som en enskild hälsoinsats! Att skapa gemensam aktivitet genom en steg och aktivitetstävling är ett välbeprövat sätt för att stärka teamkänsla och öka rörelsen och förståelsen för friskvård. Med hjälp av pulsmätningen kan ni även sätta upp en särskild hälsocheck kring individens välmående för att öka förståelsen kring välmående i relation till arbetsliv.

Läs mer om våra aktivitetstävlingar
Baserat på forskning

Byggt på forskning från
Lunds Universitet

Vårt verktyg är framtaget med hjälp av ingenjörer, organisationspsykologer och beteendevetare från Lunds Universitet. Fokuset ligger på utveckling inom ledarskap och medarbetarskap, vilket naturligtvis innebär att vi lägger stor vikt vid tvåvägskommunikation, menat feedback och reflektion.
Medarbetare sitter och pratar

Frågebatteri byggt på KASAM & Krav-Kontroll-Stöd-modellen

Vårt verktyg bygger främst på två erkända vetenskapliga modeller inom organisatorisk hälsa; Känsla Av SAMmanhang, förkortat KASAM och Krav-Kontroll-Stödmodellen.

Kort om KASAM: KASAM, Känsla Av SAMmanhang, handlar om din upplevda tillvaro. När vi förstår meningen med, kan hantera och begripa vår tillvaro på arbetsplatsen så mår vi ofta bättre. Detta i sin tur leder ofta till ökat engagemang, närvaro och kreativitet.
Kort om Krav- Kontroll-Stödmodellen: Handlar om hur välmåendet påverkas av kopplingen mellan individen och hens omgivning. För att koka ner; hur vi bemöter potentiella krav som ställs på oss. För att möta kraven behöver vi två saker. Kontroll och stöd. När vi upplever hög känsla av kontroll och stöd har vi ofta lägre stressnivåer.
Wellbefy desktop

Systematiskt arbetsmiljöarbete med vårt verktyg

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är något vi på Wellbefy tror på. Att kolla på de bakomliggande faktorerna till engagemang och välmående i mätning och åtgärdsarbete är otroligt viktigt. Med oss följer ni enkelt och smart upp OSA föreskrifterna.

Boka demo