Testa Wellbefy

Hur mår och går din organisation?

Ställ frågor om medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen. Få data i realtid och förstå på djupet hur organisationen mår och går. Gör insatser som verkligen skapar skillnad! Nyckeln till ett starkt ledarskap och medarbetarskap! 

Boka demo
Wellbefy mock-up

Founders Alliance nominering 2019 & 2020 "För förmågan att utveckla produkter och tjänster som sysselsätter människor samt bidrar till nytta för kunden"

Wellbefy pulsmätningsverktyg infographic

Smart och enkel pulsmätning med Wellbefy

De traditionella medarbetarundersökningarna är något som ligger lite i det förflutna. Idag har vi upptäckt att det är smartare och effektivare att arbeta mer kontinuerligt med pulsmätningar av medarbetarupplevelsen. Wellbefys verktyg hjälper er att ställa frågor med en annan frekvens, ger er en smart analys och säkerställer att åtgärden som tas blir på rätt ställe vid rätt tidpunkt.

Kontakta oss

Få hjälp av Wellbefy i pandemin!

Vi har samlat vårt bästa innehåll för att ge er inspiration i hur ni tillsammans skapar en positiv medarbetarupplevelse i förändrade tider!

Läs mer
Några av våra nöjda kunder

Värdefull data med vårt pulsmätningsverktyg!

"Wellbefy ger oss en översikt över hur våra medarbetare upplever arbetsplatsen och sina roller. Det är värdefullt för oss att genom veckovisa pulsmätningarna kunna identifiera utmaningar. Det har bland annat hjälp oss identifiera brister i den egna organisationen och se effekt av förändringar vi har gjort. Det är även ett bra stöd vid interna samtal. Funktionen för förslag på åtgärder är en uppskattad del i verktyget."
Karsten Deppert - Head of people and culture Mindpark
Karsten - Head of People and Culture
Mindpark
"Wellbefy hjälper oss att hela tiden ligga nära medarbetaren och fånga in känslor, upplevelser och arbetsbelastning veckovis. Det har blivit en viktig grundpelare i våra  olika organisatoriska och arbetsrelaterade beslut. Ett flexibelt verktyg som också gör det möjligt för oss att göra vissa punktvisa ”pulsmätningar” för att följa upp aktuella frågeställningar kopplade till arbetsmiljön. Wellbefy levererar ett högt värde i förhållande till dess kostnad"
Thomas - VD Avantime
Thomas - VD
Avantime
"Att använda Wellbefy som pulsmätningsverktyg bidrar med ett enormt värde då vi kontinuerligt och på ett proaktivt sätt kan följa upp på hela organisationen. I en snabbväxande organisation är det otroligt värdefullt att få växa tillsammans med en samarbetspartner och få vara med och utveckla produkten, vilket vi upplever att vi får göra"
Beatrice -  Global HR business partner Northmill
Beatrice - Global HR Business Partner
Northmill
Wellbefy mock-up
fokus på Employee Experience

Kartläggning av Employee Experience

Datan i vårt verktyg bygger på Employee Experience (sv: medarbetarupplevelse). Tänk customer experience, fast employee istället för customer. Det ska vara en bra resa från rekrytering och on-boarding fram till exit, så att medarbetaren kan skapa mening och värde i sitt arbete.

Läs mer om Employee Experience
enkelt och smart SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete
med Wellbefy 

Ett holistiskt systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är något vi på Wellbefy tror på. Som användare följer du enkelt och smart upp OSA föreskrifterna (AFS: 2005:4). När vi säger holistiskt så menar vi att det är viktigt att kolla på de bakomliggande faktorerna till engagemang och Employee Experience i mätning och åtgärdsarbete. Enligt oss, WHO och Arbetsmiljöverket så är de faktorerna fysiskt, psykiskt och socialt välmående. 

Boka demo
Baserat på forskning

Byggt på den senaste forskningen från
Lunds Universitet

Vårt verktyg är framtaget med hjälp av organisationspsykologer och beteendevetare från Lunds Universitet. Fokuset ligger på utveckling inom ledarskap och medarbetarskap, vilket naturligtvis innebär att vi lägger stor vikt vid tvåvägskommunikation, menat feedback och reflektion.
Wellbefy app
Smart och enkelt

Wellbefy
ett pulsmätningsverktyg
för hela organisationen

Orange icon

Skräddarsydd mätning

Vi skräddarsyr alltid verktyget särskilt efter er organisations specifika behov. Gör riktade frågor till vissa delar av organisationen, och segmenterar efter vart behov finns.
Orange icon

Systematiskt hälsoarbete enligt OSA

Ett holistiskt systematiskt hälsoarbete är något vi på Wellbefy tror på. Som användare följer du enkelt och smart OSA:s föreskrifter.
Orange icon

Stor flexibilitet

Välj att använda färdiga KPI:er och medföljande frågebatterier eller skapa era egna KPI:er och frågor. Välj och ställ in hur frekvent frågorna ska gå ut i organisationen. 
Orange icon

Konkreta åtgärdsförslag

Genom att titta på orsaken bakom era uppmätta KPI:er kan vi ge er konkreta åtgärdsförslag som ni kan använda i ert utvecklingsarbete.
Orange icon

100% anonym feedback 

I vårt verktyg är det möjligt för medarbetarna att lämna mer kvalitativ feedback, och det är alltid 100% anonymt.
Orange icon

Medarbetaren i fokus

För oss är det viktigt att medarbetaren är med och skapar organisationen, därför ger vår medarbetarundersökning tillbaka data även till medarbetaren. Vårt fokus är helt enkelt att skapa ett stärkt medarbetarskap.
Boka demo

Experter på KASAM
och Krav-Kontroll-Stöd-modellen

Vårt verktyg bygger främst på två erkända vetenskapliga modeller inom organisatorisk hälsa; Känsla Av SAMmanhang, förkortat KASAM och Krav-Kontroll-Stödmodellen.

Kort om KASAM: KASAM, Känsla Av SAMmanhang, handlar om din upplevda tillvaro. När vi förstår meningen med, kan hantera och begripa vår tillvaro på arbetsplatsen så mår vi ofta bättre. Detta i sin tur leder ofta till ökat engagemang, närvaro och kreativitet.
Kort om Krav- Kontroll-Stödmodellen: Handlar om hur välmåendet påverkas av kopplingen mellan individen och hens omgivning. För att koka ner; hur vi bemöter potentiella krav som ställs på oss. För att möta kraven behöver vi två saker. Kontroll och stöd. När vi upplever hög känsla av kontroll och stöd har vi ofta lägre stressnivåer.