Hur mår dina medarbetare?

Genom välmående medarbetare föds en hållbar organisation

Är ni redo att skapa er en mer hållbar och frisk arbetsplats som främjar medarbetarnas hälsa? 

Vi har verktygen som ni behöver!


Läs mer om Wellbefy

För dig som bryr dig om dina medarbetare. Här finner du information och de verktyg du behöver för att skapa en mer hållbar och frisk arbetsplats.

Är du medarbetare och vill vara med i arbetet att skapa en friskare arbetsplats- samtidigt som du skapar ett bättre välmående? Då har du kommit rätt!

Med forskning som grund

Wellbefy Health Analytics är baserad på två modeller och vedertagen forskning inom psykosocial hälsa. Med hjälp av Karaseks Krav- Kontroll och Stödmodell samt Antonovskys KASAM ger vi organisationer inblick som många hälsoexperter rekommenderar. Uppbyggnaden av verktyget är framtagen ihop både våra kunder och experter inom områdena beteendevetenskap och psykologi, för att ge både en bra användarupplevelse, och ge korrekt förfarande enligt forskningen.

Några av våra kunder

Health Analytics

“Organisationer behöver leva som de säger och

sluta slänga sig med ord som inte stämmer överens med verkligheten.”