Hur mår dina medarbetare?

Genom välmående medarbetare föds en hållbar organisation

Är ni redo för att skapa en mer hållbar och frisk arbetsplats som främjar personalhälsan

Vi har verktygen som ni behöver!


Läs mer om Wellbefy

Här finner du information och verktygen du behöver för att skapa en mer hållbar och frisk arbetsplats.

Vill du vara med i arbetet för att skapa en friskare arbetsplats och höja välmåendet? Då har du kommit rätt!

Verktyg baserat på forskning

Wellbefy Health Analytics är baserad på två modeller och vedertagen forskning inom psykosocial hälsa. Med hjälp av Karaseks Krav- Kontroll och Stödmodell samt Antonovskys KASAM ger vi organisationer den inblick som många hälsoexperter rekommenderar. Uppbyggnaden av verktyget är framtagen ihop med experter inom områdena beteendevetenskap och psykologi, men även våra kunder för att ge både en bra användarupplevelse, och ett korrekt förfarande enligt forskningen.

Några av våra kunder

Health Analytics

“Det blir lite av en paradox- att leda en organisation utan att egentligen leda."