Hur mår dina medarbetare?

Genom välmående medarbetare föds en hållbar organisation

Är ni redo att skapa er en mer hållbar och frisk arbetsplats som främjar medarbetarnas hälsa? 

Vi har verktygen som ni behöver!


Läs mer om Wellbefy

För dig som bryr dig om dina anställda...

Här finner du information och verktygen du behöver för att skapa en mer hållbar och frisk arbetsplats.

För dig som bryr dig om dina medarbetare...

Vill du vara med i arbetet för att skapa en friskare arbetsplats och höja välmåendet? Då har du kommit rätt!

Med forskning som grund

Wellbefy Health Analytics är baserad på två modeller och vedertagen forskning inom psykosocial hälsa. Med hjälp av Karaseks Krav- Kontroll och Stödmodell samt Antonovskys KASAM ger vi organisationer den inblick som många hälsoexperter rekommenderar. Uppbyggnaden av verktyget är framtagen ihop med experter inom områdena beteendevetenskap och psykologi, men även våra kunder för att ge både en bra användarupplevelse, och ge ett korrekt förfarande enligt forskningen.

Några av våra kunder

Health Analytics

“Det blir lite av en paradox- att leda en organisation utan att egentligen leda."