Smart & holistisk företagshälsa

Wellbefy samlar allt arbete kopplat till medarbetarhälsan på ett och samma ställe, och gör den tillgänglig för alla!

Se hur Wellbefy kan hjälpa er organisation...
Boka en demo idag
Några av våra nöjda kunder

Samla allt företagshälsoarbete på ett och samma ställe!

Bokning av företagshälsovård

Stöd och bokning av rehabkoordinering, frånvarohantering samt hälsofrämjande utvecklingsarbete. För HR, ledare och medarbetare.

Ekonomisk kalkyl
& översikt

Följ upp och förstå sambanden mellan era medarbetares välmående och frisk & sjuktal. Detta genom datainsamling av arbetsmiljö, engagemang, hälsa och frånvarodata.

Smart stöd och utveckling

Ge medarbetare verktyg för att arbeta med sin personliga utveckling. Hälso-& arbetsmiljömätningar, individuella analyser, micro-learning, målsättning samt riktat stöd vid behov.

Från sjuk till friskfokus!

Idag är sjukskrivningstalen allvarsamt höga. Bara i Sverige sjukskrivs 700,000 människor om året. Något som kostar samhället individen och arbetsplatsen något enormt. 

För lite görs för att motverka ohälsa. Istället ligger fokus på rehablitering och sjukskrivningar. Vi behöver tänka om kring hur företagshälsan fungerar idag. Gå från ett reaktivt (sjuk) till ett proaktivt och promoverande (frisk) fokus.

Sluta arbeta med hälsa i silos, börja arbeta holistiskt!

Anledningen bakom en sjukskrivning/ ohälsa är sällan en eller går att generalisera. Det är mer komplext. Det kan vara relaterat till arbetsplasten och/eller privat. Det kan vara både fysiska och/eller mentala anledningar.  

Trots det så arbetar inte organisationer holistiskt med medarbetarhälsa. Istället arbetar man i silos, med flera olika system och strategier. En för varje hälso- och arbetsmiljöområde. Det blir svårt att dra slutsatser och vara systematisk och proaktiv.

Med Wellbefy blir det möjligt att arbeta med alla dimensioner av medarbetarhälsa samtidigt.

Det här är Wellbefy!

Allt arbete kopplat till medarbetarhälsa i en och samma plattform. Med Wellbefy kan du som ansvarig för hälsa- och arbetsmiljö bli mer strategisk och smart genom att...
  • Räkna på vad sjuknärvaro och sjukfrånvaro kostar. Motivera och räkna på vinsterna av att arbeta mot 100% frisknärvaro.
  • Följa upp och ge medarbetare verktyg att utveckla
    sin personliga hälsa

  • Följa upp och ge hela organisationen verktyg för
    att stärka arbetsmiljön

  • Få smarta rekommendationer och ta hjälp i rehabkoordinering och hälsofrämjande utvecklingsarbete

En hälsopartner för hela organsationen

Wellbefy HR

Inspirera och ge medarbetare stöd för att utveckla sin personliga hälsa.
Enkelt systematiskt arbetsmiljöarbete.
Räkna på och förstå sambanden och orsakerna bakom er frisknärvaro & frånvaro.
Läs mer om Wellbefy för HR

Wellbefy för ledare

Få koll på teamets styrkor och utmaningar.
Få coaching och tips från ledande expertis vid identifierad ohälsa hos medarbetare samt för att stärka teamets hälsa.
Hjälp och support för att sätta upp och genomföra rehabplan för medarbetare.
Läs mer om Wellbefy för ledare!

Wellbefy för medarbetare

Vi hjälper medarbetaren att skapa empowerment kring sin hälsa & påverkan på arbetsmiljön.
Arbetsmiljö-& hälsoprofil. Insikter med styrkor och möjligheter till utveckling.
Möjlighet att boka tid med relevant expertis vid identifierat behov.
Läs mer om Wellbefy för medarbetare!
Hitta oss på Linkedin

Experthjälp direkt
i plattformen

Anpassade åtgärdsförslag och konsultation från ledande expertis vid behov.

Fokus på hälsa & hållbart arbetsliv

Uppmuntra till aktiviteter som ökar prestation & medarbetarhälsa.

HR insights hälsa
& arbetsmiljö

Tydlig uppföljning med trender på flera nivåer.

Smart content
för medarbetare

Anpassat kunskapsinnehåll baserat på medarbetarens data.

Ord från några kunder!

"Sedan vi införde Wellbefy har vi fått ett ökat engagemang och fokus kring hälsa och ett hållbart arbetsliv inom bolaget. Det är ett utmärkt digitalt verktyg som inspirerar oss medarbetare till mer hållbara vanor."
Ida Hagfalk
HR-partner, Länsförsäkringar
Sedan implementationen av Wellbefy så har vi sett en markant förbättring i medarbetarnas välbefinnande och engagemang, vilket speglas i både vår interna feedback och i våra produktivitetsmått.
Malin Ohlsson
COO, PSK Syd

Mer nyfiken
på oss?

Boka en demo!