Testa Wellbefy

Mot 100% frisknärvaro & 
engagemang!

Få ett hållbart medarbetarengagemang samtidigt som ni kommer allt närmre 100% frisknärvaro med Wellbefy! En plattform där ni kan bygga en starkare medarbetarupplevelse genom pulsmätning och digitala punktinsatser så som friskvårdsutmaningar.

Favicon Wellbefy
Boka demo
Wellbefy för samman människor

Wellbefys plattform

Ta tempen med frågor kopplade till medarbetarupplevelsen och få koll på välmående, engagemang, personlig utveckling, distansarbete, enps etc. Ta konkreta actions på rätt ställe, vid rätt tidpunkt med hjälp av våra smarta analyser med åtgärdsförslag med insatser!
Wellbefy mock-up
Pulsmätning

Wellbefys pulsmätningar med
smarta och enkla åtgärdsförslag

De traditionella medarbetarundersökningarna är något som ligger lite i det förflutna. Idag har vi upptäckt att det är smartare och effektivare att arbeta mer kontinuerligt med pulsmätningar av medarbetarupplevelsen. Wellbefys verktyg hjälper er att ställa frågor med en annan frekvens, ger er en smart analys och säkerställer att åtgärden som tas blir på rätt ställe vid rätt tidpunkt.

Läs mer om våra pulsmätningar
Friskvårdsutmaningar

Stärk teamkänslan och välmåendet med Wellbefys aktivitets- och stegtävlingar

Kombinera vår pulsmätning med en aktivitets- eller stegtävling eller köp in en tävling som en enskild hälsoinsats! Att skapa gemensam aktivitet genom en steg och aktivitetstävling är ett välbeprövat sätt för att stärka teamkänsla och öka rörelsen och förståelsen för friskvård. Med hjälp av pulsmätningen kan ni även sätta upp en särskild hälsocheck kring individens välmående för att öka förståelsen kring välmående i relation till arbetsliv.

Läs mer om våra friskvårdsutmaningar
Konsultering

Konsultering inom medarbetarengagemang och hälsa

Vi samarbetar med flera olika aktörer både inom reaktiv och proaktiv företagshälsa. Vi har även konsulter som arbetar med ledarskaps- och teamcoachning.

Läs mer om våra konsulttjänster
Några av våra nöjda kunder

Så skapar vi värde
hos våra kunder

Karsten Deppert - Head of people and culture Mindpark
"Wellbefy har bland annat hjälp oss identifiera brister i den egna organisationen och se effekt av förändringar vi har gjort. Det är även ett bra stöd vid interna samtal. Funktionen för förslag på åtgärder är en uppskattad del i verktyget".

Karsten - People & culture Mindpark
"Wellbefy hjälper oss att hela tiden ligga nära medarbetaren och fånga in känslor, upplevelser och arbetsbelastning veckovis. Det har blivit en viktig grundpelare i våra  olika organisatoriska och arbetsrelaterade beslut".

Thomas - VD Avantime
Beatrice -  Global HR business partner Northmill
"I en snabbväxande organisation är det otroligt värdefullt att få växa tillsammans med en samarbetspartner och få vara med och utveckla produkten, vilket vi upplever att vi får göra".

Beatrice - Global HR Business Partner Northmill
Baserat på forskning

Byggt på forskning från
Lunds Universitet

Vårt verktyg är framtaget med hjälp av ingenjörer, organisationspsykologer och beteendevetare från Lunds Universitet. Fokuset ligger på utveckling inom ledarskap och medarbetarskap, vilket naturligtvis innebär att vi lägger stor vikt vid tvåvägskommunikation, menat feedback och reflektion.
Wellbefy desktop

Systematiskt arbetsmiljöarbete med vårt verktyg

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är något vi på Wellbefy tror på. Att kolla på de bakomliggande faktorerna till engagemang och välmående i mätning och åtgärdsarbete är otroligt viktigt. Med oss följer ni enkelt och smart upp OSA föreskrifterna.

Boka demo
Medarbetare sitter och pratar

Frågebatteri byggt på
KASAM & 
Krav-Kontroll-Stöd-modellen

Vårt verktyg bygger främst på två erkända vetenskapliga modeller inom organisatorisk hälsa; Känsla Av SAMmanhang, förkortat KASAM och Krav-Kontroll-Stödmodellen.

Kort om KASAM:
KASAM, Känsla Av SAMmanhang, handlar om din upplevda tillvaro. När vi förstår meningen med, kan hantera och begripa vår tillvaro på arbetsplatsen så mår vi ofta bättre. Detta i sin tur leder ofta till ökat engagemang, närvaro och kreativitet.

Kort om Krav- Kontroll-Stödmodellen:
Handlar om hur välmåendet påverkas av kopplingen mellan individen och hens omgivning. För att koka ner; hur vi bemöter potentiella krav som ställs på oss. För att möta kraven behöver vi två saker. Kontroll och stöd. När vi upplever hög känsla av kontroll och stöd har vi ofta lägre stressnivåer.