Hur mår och går

din organisation?

KARTLÄGGNING AV EMPLOYEE EXPERIENCE ANPASSAT EFTER

DIN ORGANISATIONS SPECIFIKA BEHOV

Öka medarbetarnas

engagemang med upp till 72%

Ja det går, med hjälp av rätt hälsofrämjande insatser. Organisatorisk hälsa kan upplevas komplext. Vi på Wellbefy gör det komplexa tydligt och enkelt för er att förstå. Med vårt pulsmätningsverktyg, dagens medarbetarundersökning, får ni enkelt och smidigt koll

på hur er organisation utvecklas i realtid.

Organisatorisk hälsa eller framgång?

Vår definition av organisatorisk hälsa är samma definition som WHO (World Health Organization) har på hälsa: individens upplevda fysiska, psykiska och sociala hälsa. Ett aktivt arbete med de här tre dimensionerna är enligt oss det bästa för att skapa en framgångsrik organisation. Vilket såklart innebär att upplevelse av KPI:er så som ledarskap, medarbetarskap, engagemang och stress är med i ekvationen.

Verktyg med konkreta åtgärdsförslag

Vi kan ge er konkreta åtgärdsförslag på hur ni kan bli en starkare och mer hållbar organisation. Främst genom att titta på orsaken bakom era uppmätta KPI:er. Men även genom framtagning av detaljinformation. Hälsoindexet är vårt huvud-KPI. Sedan följer en rad med under KPI:er så som Meningsfullhet, Personlig Utveckling, Kultur, Negativ Stress, Medarbetarskap, Ledarskap och Engagemang.

Det här är Wellbefy

Ett smart ANalysverktyg för hela organisationen

Experter på KASAM och Krav-Kontroll-Stödmodellen

Vårt verktyg bygger främst på två erkända vetenskapliga modeller inom organisatorisk hälsa; Känsla Av SAMmanhang, förkortat KASAM och Krav-Kontroll-Stödmodellen.

Kort om KASAM:

KASAM, Känsla Av SAMmanhang, handlar om din upplevda tillvaro. När vi förstår meningen med, kan hantera och begripa vår tillvaro på arbetsplatsen så mår vi ofta bättre. Detta i sin tur leder ofta till ökat engagemang, närvaro och kreativitet.

Kort om Krav- Kontroll-Stödmodellen:

Handlar om hur välmåendet påverkas av kopplingen mellan individen och hens omgivning. För att koka ner; hur vi bemöter potentiella krav som ställs på oss. För att möta kraven behöver vi två saker. Kontroll och stöd. När vi upplever hög känsla av kontroll och stöd har vi ofta lägre stressnivåer.

Boka demo och kom igång med kostnadsfri 100 dagars testperiod