Skapa konto

Hur mår och går din organisation? 
Ta pulsen med Wellbefy!

Roligt att du är intresserad av vår tjänst! Vi hör av oss till dig så fort vi kan med inlogg och vidare instruktioner om hur ni kommer igång!
Oj då! Något blev fel, kolla så att du har fyllt i fälten rätt.
Wellbefy - ett pulsmätningsverktyg
för hela organisationen!
Karsten Deppert - Head of people and culture Mindpark
"Wellbefy ger oss en översikt över hur våra medarbetare upplever arbetsplatsen och sina roller. Det är värdefullt för oss att genom veckovisa pulsmätningarna kunna identifiera utmaningar. Det har bland annat hjälpt oss identifiera brister i den egna organisationen och se effekt av förändringar vi har gjort. Det är även ett bra stöd vid interna samtal"

Karsten - People and Culture Mindpark
  1. Ställ frågor om medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen.
  2. Analysera och få konkreta åtgärdsförslag. Få svar och jämför på organisations, grupp och individnivå.
  3. Följ upp och utvärdera om ert åtgärdsarbete ger effekt. Få förslag på insatser framtagna av experter samt färdiga checklistor.