Hälsomätning & utveckling

Följ upp och ge medarbetare verktyg att arbeta med sin hälsa. Vi erbjuder frågor och stöd kring kost, sömn, motion, stress, relationer, oro, smärta och beroende.

Se hur Wellbefy kan hjälpa er organisation!
Boka demo idag
App digital företagshälsa
Några av våra nöjda kunder

Hälsoutveckling med Wellbefy

 • Smart personlig hälsomätning med följdfrågor vid lågt svar. Frågorna i vår hälsomätning berör kost, sömn, motion, stress, relationer, oro och smärta.
 • Hälsoprofil med individuell analys, rekommenderat micro-learning innehåll + målsättning.
 • Addera riktat stöd till medarbetare med lågt resultat: samtalstöd och digitala hälsoprogram. Vi samarbetar med psykologer, hälsocoacher och fysioterapeuter.
 • Addera ett gemensamt fokus i form av hälsoutmaningar samtidigt som varje individ har sin egna hälsoutveckling i samma app.
 • Få som HR eller hälsoansvarig rekommendationer samt boka hälsoaktiviteter (workshops, föreläsningar, medicinska hälsokontroller m.m.) utifrån en anonymiserad organisationsvy av resultatet från er hälsomätning.

Hälsoprofil med frågor + micro-learning

 • Hälsomätning med smarta följdfrågor.
  Frågorna går in på både mental, social och fysisk hälsa. Exempelvis upplevelse av kost, motion, stress och smärta.
 • Personlig hälsoprofil med största styrkorna och möjligheter till utveckling.
  Möjlighet att följa sin hälsoutveckling över tid.
 • Rekommenderat innehåll efter resultat framtaget tillsammans med våra experter.
  Exempel på innehåll: rökaväjjning, kom igång med träning, tips på sundare matvanor etc.

Samtalstöd + hälsoprogram vid behov

 • Om en medarbetare har ett lågt resultat i sin hälsoprofil så kan ni koppla på möjlighet för medarbetare att erbjudas samtalsstöd och digitala hälsoprogram.
 • Samtalstöd och hälsoprogram gör vi i samarbete med psykologer, fysioterapeuter, kostrådgivare, hälsocoacher och läkare.

HR-översikt

 • Analyssida där ni ser organisationens största styrkor och möjligheter till utveckling när det kommer till personlig hälsoutveckling.  
 • Förslag på hur ni kan gå vidare med resultatet i form av en hälsoplan.
 • Sätt datan från hälsomätningar i relation till er frånvaro och arbetsmiljödata. Se orsaker & samband.

Bokning av hälsoaktiviteter

 • Ni kan boka hälsoaktiviteter direkt i Wellbefy för att utveckla och hjälpa organisationen att djupdyka i olika delar av deras välmående.
 • Plattformen rekommenderar vilka tjänster som hade passat er bäst utefter ert övergripande organisationsresultat i Wellbefy.
 • Vi erbjuder allt från workshops till olika former av medicinska hälsokontroller.

Organisationsfokus
med hälsoutmaningar

Addera ett gemensamt fokus i form av hälsoutmaningar.

Utmaningarna visar resultat i realtid på team och organisationsnivå. Det finns en team-chatt och gemensam målsättningssfunktion så att ni kan peppa varandra lite extra.

Samlad bild över våra frågeområden
och nyckeltal

Personlig hälsa

Frågor som ingår i vår hälsoutvecklingsmodul (modulen
du tittar på just nu).
Sömn
Kost
Smärtfri
Motion & träning
Beroende
Självkänsla
Sinnesro

Arbetsmiljö

Frågor som ingår i vår arbetsmiljömodul (i denna modul
ingår även ledarstöd).
Engagemang
Ledarskap
Personlig utveckling
Psykologisk trygghet
Fysisk arbetsmiljö
Pyskosocial arbetsmiljö

Närvaro

Nyckeltal och kalkyler som du alltid har tillgång till oavsett valt upplägg.
Sjuknärvaro
Sjukfrånvaro
Övrig frånvaro

Så fungerar Wellbefy!

Grunden: en datadriven företagshälsa

Ekonomisk HR-översikt
Få koll på era frisk- och sjuktal genom att samla er hälsodata i Wellbefy.
Bokningsplattform med företagshälsotjänster
Baserat på ert resultat presenteras olika digitala åtgärdsinsatser i form av samtalsstöd, coachning, utbildningar micro-learning med mera på HR-, ledar- och medarbetarnivå. Det går även att boka företagshälsotjänster som HR & ledare direkt i plattformen.

3 byggstenar

Det går att använda Wellbefy genom att köpa in en eller flera av våra moduler.
Såklart är plattformen som mest kraftfull i analys och stöd till utveckling när ni använder alla tre modulerna! 

Pulsmätning/
medarbetarenkät

Följ upp och ge hela organisationen verktyg för att stärka er arbetsmiljö. Vi erbjuder pulsmätningar och medarbetarundersökning med stöd kring social, psykisk och fysisk arbetsmiljö.
Läs mer

Hälsomätning & utveckling

Följ upp och ge medarbetare verktyg att arbeta med sin hälsa. Vi erbjuder frågor och stöd kring kost, motion, stress, oro, smärta, beroende m.m.

Frånvarohantering & rehabkoordinering

Integrera er frånvarodata, eller använd Wellbefy för att stärka ert arbete med frånvarohantering samt säkerställa bra rehabflöden.
Läs mer

Mer nyfiken
på oss?

Boka en demo!