Arbetsmiljö - pulsmätning

Följ upp och ge hela organisationen verktyg för att stärka er arbetsmiljö. Vi erbjuder både pulsmätningar och medarbetarundersökningar där ni kan följa upp på engagemang, stress, medarbetarskap, ledarskap, fysisk arbetsmiljö, OSA etc.

Se hur Wellbefy kan hjälpa er organisation!
Boka demo idag
App digital företagshälsa
Några av våra nöjda kunder

Vår pulsmätning/
medarbetarenkät:   

 • Smarta pulsmätningar med följdfrågor vid lågt svar.
 • Möjlighet att göra fokuspulsar på olika nyckelområden.
 • Möjlighet att göra en mer omfattande medarbetarundersökning.
 • Möjlighet att addera egna frågor & frågeområden.
 • Validerat frågebatteri för systematiskt arbetsmiljöarbete. Frågor framtagna med hjälp av organisationspsykologer och hälsovetare.

Avancerad HR-analys + heatmap

 • Navigera enkelt mellan analys, heatmap eller feedbackvy.
 • Dra ut PDF-rapport till exempelvis ledningsgruppsmöten.
 • Djupdyk i data efter olika grupper, segmenteringar och nyckeltal. Jämför mot varandra, och hitta orsakssamband.
 • Klicka dig in på frågor och se trender, svarsfördelning samt få stöd och planera åtgärd.
 • Anlyssida där ni kan sätta er data från pulsmätningar/medarbetarundersökningar i relation till er frånvaro samt hälsodata. Se orsaker & samband.

Medarbetaranalys + micro-learning

 • Medarbetare kan svara på frågor och se analys med största styrkor och möjligheter till utveckling i webb samt mobil.
 • Medarbetare får även rekommenderade artiklar och stöd till utveckling med målsättningsfunktion.
 • När nya frågor får medarbetare mejl och/eller pushnotis i mobil beroende på preferenser.
 • Medarbetare ser även en anonymiserad bild över hur det egna teamet + organisationen mår. Går att ta bort funktion ifall er organisation ej är redo för den transparensen.

Ledaranalys med åtgärdsförslag

 • Bläddra mellan en enklare och en mer avancerad vy.
 • Jämför teamets data med organisationens. Se styrkor och utmaningar. Djupdyk i data vid behov.
 • Dra ut PDF-rapport eller visa resultat direkt i Wellbefy vid team-möten.
 • Klicka dig in på frågor och få förslag på åtgärd från ledande expertis.
 • Mejl med sammanställning efter varje mätning med förslag på insatser.

Samlad bild över vilka frågeområden
och nyckeltal som finns i Wellbefy

Arbetsmiljö

Frågeområden som ingår i den
här modulen.
Engagemang
Ledarskap
Personlig utveckling
Psykologisk trygghet
Fysisk arbetsmiljö
Pyskosocial arbetsmiljö

Personlig hälsa

Frågor framtagna med experter
inom respektive fält.
Sömn
Smärtfri
Kost
Motion & träning
Beroende
Självkänsla
Sinnesro

Frånvaro

Nyckeltal framtagna av en
Health Management expert.
Sjuknärvaro
Sjukfrånvaro
Övrig frånvaro

Medarbetaren
i fokus.

Vi ger tillbaka data även till medarbetaren. För att stärka medarbetarskapet.

Åtgärdsförslag
och uppföljning.

Anpassade åtgärdsförslag och konsultation från ledande expertis.

Skräddarsydda mätningar

Vi skräddarsyr alltid verktyget särskilt efter er organisations specifika behov.

Följer SAM

Med vårt verktyg kan ni enkelt sätta upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vår utskickstruktur snabbt förklarad:

Medarbetarenkät/ medarbetarundersökning: är frågor som ställs en gång om året/ i halvåret som standard. Vi rekommenderar att ni ställer frågor som är mer statiska och inte lika snabb-föränderliga. Det kan exempelvis handla om upplevelse av fysisk arbetsmiljö, säkerhet, eNPS, trakasserier och kränkande särbehandling, kultur och värderingar etc.

Fokuspulsar: Kortare medarbetarundersökningar som kan skickar ut för att djupdyka i resultatet från er större medarbetarundersökning, eller för att följa upp och utvärdera det ni har fokus på i organisationen just nu.

‍‍PulsmätningÅterkommande mindre utskick med en blandning av frågor som är mer snabb-föränderliga. Det kan exempelvis handla om stress, återhämtning, engagemang och energi. Dessa frågor kan ni med fördel skicka ut på vecko-, varannan vecka eller månadsbasis.

Hälsomätning är frågor som kan skickas ut på månads-, varannan månad, kvartals- eller årsbasis. Här följs individens personliga hälsa upp.

Så fungerar Wellbefy!

Grunden: en datadriven företagshälsa

Ekonomisk HR-översikt
Få koll på era frisk- och sjuktal genom att samla er hälsodata i Wellbefy.
Bokningsplattform med företagshälsotjänster
Baserat på ert resultat presenteras olika digitala åtgärdsinsatser i form av samtalsstöd, coachning, utbildningar micro-learning med mera på HR-, ledar- och medarbetarnivå. Det går även att boka företagshälsotjänster som HR & ledare direkt i plattformen.

3 byggstenar

Det går att använda Wellbefy genom att köpa in en eller flera av våra moduler.
Såklart är plattformen som mest kraftfull i analys och stöd till utveckling när ni använder alla tre modulerna! 

Pulsmätning/
medarbetarenkät

Följ upp och ge hela organisationen verktyg för att stärka er arbetsmiljö. Vi erbjuder pulsmätningar och medarbetarundersökning med stöd kring social, psykisk och fysisk arbetsmiljö.

Hälsomätning & utveckling

Följ upp och ge medarbetare verktyg att arbeta med sin hälsa. Vi erbjuder frågor och stöd kring kost, motion, stress, oro, smärta, beroende m.m.
Läs mer

Frånvarohantering & rehabkoordinering

Integrera er frånvarodata, eller använd Wellbefy för att stärka ert arbete med frånvarohantering samt säkerställa bra rehabflöden.
Läs mer

Mer nyfiken
på oss?

Boka en demo!