HR-insights

Ett enkelt sätt för dig som ansvarig för arbetsmiljö- och hälsoarbete att vara mer strategisk och framgångsrik! Planera, implementera, följ upp och dokumentera ert arbete med medarbetarhälsan i en och samma plattform.

Med Wellbefy sparar ni tid, pengar och skapar en friskare arbetsplats. Lär dig hur...
Boka en demo idag!
Några av våra nöjda kunder

Arbetsmiljö

Följ upp och ge hela organisationen verktyg för att stärka er arbetsmiljö. Vi erbjuder frågor och stöd kring social, psykisk och fysisk arbetsmiljö.

Personlig hälsa

Följ upp och ge medarbetare verktyg att arbeta med sin hälsa. Vi erbjuder frågor och stöd kring kost, motion, stress, oro, smärta, beroende m.m.

Frånvaro

Få en unik överblick över samband mellan upplevd arbetsmiljö & personlig hälsa. Sätt i relation till er frisk- och frånvarodata.

Enkelt systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Pulsmätningar och enkäter i önskad frekvens.
 • Validerat frågebatteri med 65 frågor.
 • Skapa egna frågor & nyckeltal.
 • Intern och extern benchmark samt eNPS.
 • Överblick över styrkor, utmaningar och teams.
 • Smarta rekommendationer.
 • Uppföljning och dokumentation på åtgärdsarbete.
 • Boka experthjälp direkt i app vid behov.

Samtidigt får medarbetare en egen analys & möjlighet att arbeta vidare med sitt individuella resultat! 

Inspirera, ge stöd & stärk personlig hälsa

 • Ge medarbetare tillgång till hälsoprofil med frågor, micro-learning samt samtalstöd.
 • Bokningssystem för medicinska hälsokontroller.
 • Skapa gemensamma hälsoutmaningar med mål.
 • HR-insikter med en samlad bild över medarbetares hälsa med styrkor och utmaningar.
 • Smarta rekommendationer på åtgärder och insatser för att stärka medarbetares hälsa.
 • Boka inspirerande workshops & föreläsningar.

Företagshälsovård & utvecklingsstöd

 • Möjlighet att beställa rapport för att upptäcka samband mellan frånvaro, arbetsmiljö & personlig hälsa.
 • Wellbefy är godkänd företagshälsoanordnare
  och kan hjälpa er i rehabkoordinering samt hälsofrämjande utvecklingsarbete. Vi har ett brett utbud av experter inom arbetsmiljö och hälsa.

Samlad bild över vilka frågeområden
och nyckeltal som finns i vår plattform:

Arbetsmiljö

Frågor framtagna tillsammans med beteendevetare och psykologer.
Engagemang
Ledarskap
Personlig utveckling
Psykologisk trygghet
Fysisk arbetsmiljö
Pyskosocial arbetsmiljö

Personlig hälsa

Frågor framtagna med experter
inom respektive fält.
Smärta
Sömn
Kost
Motion & träning
Beroende
Självkänsla
Sinnesro

Frånvaro

Nyckeltal framtagna av en
Health Management expert.
Frisknärvaro
Sjuknärvaro
Sjukfrånvaro
Övrig frånvaro

Experthjälp direkt
i plattformen

Anpassade åtgärdsförslag och konsultation från ledande expertis vid behov.

HR insights hälsa
& arbetsmiljö

Tydlig uppföljning med trender på flera nivåer.

Fokus på hälsa &hållbart arbetsliv

Uppmuntra till aktiviteter som ökar prestation & medarbetarhälsa

Smart content
för medarbetare

Anpassat kunskapsinnehåll baserat på medarbetarens data.

"Sedan vi införde Wellbefy har vi fått ett ökat engagemang och fokus kring hälsa och ett hållbart arbetsliv inom bolaget. Det är ett utmärkt digitalt verktyg som inspirerar oss medarbetare till mer hållbara vanor."

Ida, HR-partner Länsförsäkringar Södermanland

Mer nyfiken
på oss?

Boka en demo!