Wellbefy HR

Ett enkelt sätt för dig som ansvarig för arbetsmiljö- och hälsoarbete att vara mer strategisk och framgångsrik! Planera, implementera, följ upp och dokumentera ert arbete med medarbetarhälsan i en och samma plattform.

Med Wellbefy sparar ni tid, pengar och skapar en friskare arbetsplats. Lär dig hur...
Boka en demo idag!
Några av våra nöjda kunder

Wellbefy är uppbyggt på 3 moduler

Det går att använda plattformen genom att köpa in en eller flera av dessa.
Såklart är plattformen som mest kraftfull i analys och stöd till utveckling när ni använder alla tre modulerna! 

Arbetsmiljö

Följ upp och ge hela organisationen verktyg för att stärka er arbetsmiljö. Vi erbjuder pulsmätningar och stöd kring social, psykisk och fysisk arbetsmiljö.

Personlig hälsa

Följ upp och ge medarbetare verktyg att arbeta med sin hälsa. Vi erbjuder frågor och stöd kring kost, motion, stress, oro, smärta, beroende m.m.

Rehab & frånvaro

Integrera er frånvarodata, eller använd Wellbefy som er frånvaroregistrerings-tjänst. Sätt arbetsmiljö & personlig hälsa i relation till er frisk- och frånvarodata.

Enkelt systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Pulsmätningar och enkäter i önskad frekvens.
 • Validerat frågebatteri med 65 frågor.
 • Skapa egna frågor & nyckeltal.
 • Intern och extern benchmark samt eNPS.
 • Överblick över styrkor, utmaningar och teams.
 • Smarta rekommendationer.
 • Uppföljning och dokumentation på åtgärdsarbete.
 • Boka experthjälp direkt i app vid behov.

Samtidigt får medarbetare en egen analys & möjlighet att arbeta vidare med sitt individuella resultat! 

Hälsomätning & hälsoinspiration

 • Ge medarbetare tillgång till hälsoprofil med frågor, micro-learning samt riktat stöd vid behov.
 • Bokningssystem för medicinska hälsokontroller.
 • Skapa gemensamma hälsoutmaningar med mål.
 • HR-insikter med en samlad bild över medarbetares hälsa med styrkor och utmaningar.
 • Smarta rekommendationer på åtgärder och insatser för att stärka medarbetares hälsa.
 • Boka inspirerande workshops & föreläsningar.

Företagshälsovård & utvecklingsstöd

 • Realtidsrapport för att upptäcka samband mellan frisknärvaro, sjuknärvaro, frånvaro, arbetsmiljö & personlig hälsa. Samt räkna på vinsterna med att arbeta hälsofrämjande.
 • Wellbefy är godkänd företagshälsoanordnare
  och kan hjälpa er i rehabkoordinering samt hälsofrämjande utvecklingsarbete. Vi har ett brett utbud av experter inom arbetsmiljö och hälsa.

Samlad bild över vilka frågeområden
och nyckeltal som finns i vår plattform:

Arbetsmiljö

Frågor framtagna tillsammans med beteendevetare och psykologer.
Engagemang
Ledarskap
Personlig utveckling
Psykologisk trygghet
Fysisk arbetsmiljö
Pyskosocial arbetsmiljö

Personlig hälsa

Frågor framtagna med experter
inom respektive fält.
Smärta
Sömn
Kost
Motion & träning
Beroende
Självkänsla
Sinnesro

Frånvaro

Nyckeltal framtagna av en
Health Management expert.
Frisknärvaro
Sjuknärvaro
Sjukfrånvaro
Övrig frånvaro

Bokning av företagshälsotjänster

Anpassade åtgärdsförslag och konsultation från ledande expertis vid behov.

Ekonomisk HR-översikt

HR överblick & analys frisk-, sjuknärvaro & frånvaro. Kostnader + orsaker.

Fokus hälsa & hållbart arbetsliv

Uppmuntra till aktiviteter som ökar prestation & medarbetarhälsa!

Smart stöd till
medarbetare

Anpassat kunskapsinnehåll & riktat stöd baserat på medarbetarens data.
Hitta oss på Linkedin

"Sedan vi införde Wellbefy har vi fått ett ökat engagemang och fokus kring hälsa och ett hållbart arbetsliv inom bolaget. Det är ett utmärkt digitalt verktyg som inspirerar oss medarbetare till mer hållbara vanor."

Ida, HR-partner Länsförsäkringar Södermanland

Mer nyfiken
på oss?

Boka en demo!