Medarbetarundersökning som
en del av arbetsmiljöarbetet

Det finns goda anledningar till att genomföra en medarbetarundersökning på årlig basis. Det hjälper er att få en bättre överblick och förståelse för hur arbetsmiljön upplevs samt följa upp på eventuella risk- och friskfaktorer. Vad som är viktigt att tänka på är att det blir en ögonblicksbild. Resultatet av medarbetarundersökningen hade alltså kunnat se helt annorlunda ut om ni hade gjort mätningen en månad tidigare eller senare. I regel är det svårare att ställa frågor och tolka resultat kring mer snabbföränderliga nyckeltal så som stress och engagemang. Mer statiska nyckeltal så som ljus, ljud och säkerhet är lättare att tolka och läsa in som mer konstanta utmaningar eller styrkor. Wellbefys arbetsmiljö- och hälsoexperter har lång erfarenhet av implementering och uppföljning av resultat. Ta del av våra bästa tips nedan! 

Om du behöver konsultation, eller letar efter ett verktyg för medarbetarundersökning, är du varmt välkommen att kontakta oss! 
Få kostnadsfri konsultation
Några av våra nöjda kunder

Hur arbeta med en medarbetarundersökning?

Det finns inget krav från arbetsmiljöverket om att genomföra en medarbetarundersökning. Däremot är det ett bra och rekommenderat verktyg för att säkerställa att er arbetsplats arbetar systematiskt med arbetsmiljö och personalhälsa (SAM - AFS 2001:1) samt har en god organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA - AFS 2015:4). Vilket ju står i arbetsmiljölagen (1977:1160).

Om vi ska koka ned det så handlar arbetet om att arbetsgivare ska se till att olycksfall och ohälsa på arbetsplatsen förebyggs. Vad som blir viktigt för att förebygga är framförallt systematiken. Vad som menas med det är att ni sätter upp en åtgärdsplan baserat på era identifierade risker, från exempelvis en medarbetarundersökning, och att det sker en uppföljning på åtgärdsarbetet. Samt att ni arbetar för att bevara och stärka en god arbetsmiljö.

Vi hjälper er gärna att sätta upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Frågeuppbyggnad i en medarbetarundersökning

Antal frågor i en medarbetarundersökning


En bra riktlinje är att inte ställa fler än 20-30 frågor i er medarbetarenkät. Detta för att säkerställa att medarbetarna verkligen läser och tänker igenom sina svar.

Frågeuppbyggnad i en medarbetarundersökning


När ni sedan ska bestämma vilka frågor som ska inkluderas i er medarbetarundersökning så rekommenderar vi att ni tänker holistiskt. Alltså inkluderar frågor kopplade till både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Exakt vilka frågor ni ställer beror lite på bransch, organisationsstorlek och struktur, om ni har fler mätningar av medarbetarhälsa, vilka värdord ni har etc. Våra arbetsmiljöexperter ser till att hjälpa er rätt här och guidar er även igenom hur medarbetarundersökningen kan bli en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Hur följa upp medarbetarundersökning


Till sist, se till att frågorna ni ställer är frågor ni kan följa upp på och jobba vidare med. Detta för att undvika frustrationen som kan uppstå när en medarbetarundersökning görs utan uppföljning. När ni väljer Wellbefys verktyg får ni tillgång till vårt expertnätverk som kan komma in på områden där ni av någon anledning saknar resurser.

100 % anonymitet & forskningsbaserat

Åtgärdsförslag
och uppföljning

Data och insikter
till medarbetaren

Arbeta systematiskt
med arbetsmiljön

Så fungerar Wellbefy arbetsmiljö- och hälsoverktyg:

  • Insamling av hälsodata: Bestäm frekvensen på er datainsamling utifrån er organisation och erfarenhet. Utgå ifrån en mer traditionell undersökning på halvårs- eller årsbasis, eller pulsmätningar med en högre frekvens. Genom att samla data kontinuerligt så får ni en bra insyn i medarbetarnas psykosociala och fysiska hälsa.

  • Realtidsanalys av resultat: 
    Få en smart analys som tydliggör och ger insikter till alla, från HR och VD till ledare och medarbetare. Allt för att ni tillsammans ska kunna skapa en bättre arbetsmiljö. Syftet är att medvetandegöra och ge möjlighet att reflektera över vad som krävs för att skapa en hälsosam organisation där alla mår bra.

  • Digitala åtgärdsinsatser baserat på data : 
    Få konkreta förslag och tydlig action plan som hjälper er att skapa skillnad genom att sätta in rätt åtgärd på rätt ställe direkt. När den digitala lösningen inte räcker, arbetar vi nära konsulter som ni har möjlighet att ta in för vidare arbete. Följ sedan upp och se om åtgärderna gett effekt.

  • Implementering av hälsoaktiviteter: 
    Sätt in friskvårds- och hälsoaktiviteter för att stärka och bibehålla en god hälsa. Med Wellbefy kan ni planera och genomföra friskvårdsutmaningar och sociala och mentala övningar samt planera in föreläsningar och workshops med våra experter inom olika områden.

Nöjda kunder!

"Sedan vi införde Wellbefy har vi fått ett ökat engagemang och fokus kring hälsa och ett hållbart arbetsliv inom bolaget. Det är ett utmärkt digitalt verktyg som inspirerar oss medarbetare till mer hållbara vanor."
Ida Hagfalk
HR-partner, Länsförsäkringar
"Wellbefy är ett bra verktyg för att skapa överblick och förståelse för vad som är viktigt i en organisation: allt från helhet och begripbarhet för medarbetaren till mätning och tips för att arbeta med hälsa och personlig utveckling".
Rabie Salem
VD, Contentor

Mer nyfiken
på oss?

Boka en demo!