Wellbefy

Medarbetarundersökning med syfte!

Har ni ett tydligt syfte med er medarbetarundersökning? Med vårt verktyg blir det enkelt. Ställ rätt frågor, få en smart analys och sätt in insatser som verkligen skapar skillnad och lönsamhet! Medarbetarundersökningar, eller pulsmätningar som det ofta kallas idag, är ett steg på vägen för att skapa produktiva och glada medarbetare, men såklart hjälper det inte att endast skicka ut en medarbetarundersökning. Det är förståelsen, medvetenheten, och aktiviteten därefter som är det värdefulla.

Kontakta oss
Logga Global ConnectLogga VolvoLogga AnyfinLogga Tech talentsUppsala kommun logga
Mindpark loggaLogga NorthmillSkåne regionen logga
Logga - StudiefrämjandetLogga avantime
100 % anonymitet
& forskningsbaserat
Åtgärdsförslag
och uppföljning.
Data och insikter även
till medarbetaren.
Arbeta systematiskt
med arbetsmiljön
Stegtävling kom igång

Arbeta med Wellbefys Medarbetarundersökning
i 3 enkla steg! 

  1. Ställ frågor efter vad som passar er organisation. Mer traditionell undersökning på halvårs- eller årsbasis? Eller pulsmätningar med en högre frekvens? Genom att samla hälsodata i realtid får ni värdefull insyn i medarbetarnas psykosociala och fysiska hälsa.
  2. Få en smart analys som tydliggör och ger insikter till alla, från HR och VD till ledare och medarbetare. Allt för att ni tillsammans ska kunna skapa en bättre arbetsmiljö. Syftet är att medvetandegöra och ge möjlighet att reflektera över vad som krävs för att skapa en hälsosam organisation där alla mår bra.
  3. Få konkreta förslag och tydlig action plan som hjälper er att skapa skillnad genom att sätta in rätt åtgärd på rätt ställe direkt. Vi har både mentala och fysiska aktiviteter som ger en knuff i rätt riktning mot hälsosamma medarbetare och organisationer. När den digitala lösningen inte räcker, arbetar vi nära konsulter som ni har möjlighet att ta in för vidare arbete.
Boka demo

Hälsa som utgångspunkt i medarbetarundersökning!

Hälsoindexet (upplevd arbetsmiljö) är vår utgångspunkt. I det indexet ligger en rad med viktiga mättal så som: Engagemang, Meningsfullhet, Personlig Utveckling, Kultur, Negativ Stress, Medarbetarskap, Ledarskap, enps, nmi etc. Genom att titta på orsaken bakom era uppmätta mättal ger vår medarbetarundersökning  konkreta åtgärdsförslag på hur ni kan bli en starkare och mer hållbar organisation.

Några av våra nöjda kunder

Medarbetarundersökning
som ger värdefull data!

Rabie - VD Contentor
"Wellbefy är ett bra verktyg för att skapa överblick och förståelse för vad som är viktigt i en organisation: allt från helhet och begripbarhet för medarbetaren till mätning och tips för att arbeta med hälsa och personlig utveckling".

Rabie - VD Contentor
Josefine - Konsultchef och rekryteringsansvar på Tech Talent
"Det är enkelt att följa upp resultat i verktyg och presentera för VD för att sedan kunna finansiera och sätta in punkinsatser som faktiskt gör skillnad. Det har även blivit ett sätt att på en månadsbasis följa upp trender och se vad vi ska fokusera på härnäst men även hur vi ska planera kvartalsvis efter HR-kalenderåret"

Josefin - HR Tech Talents
Beatrice -  Global HR business partner Northmill
"Att använda Wellbefy som pulsmätningsverktyg bidrar med ett enormt värde då vi kontinuerligt och på ett proaktivt sätt kan följa upp på hela organisationen".

Beatrice - Global HR Business Partner Northmill

Vår medarbetarundersökning hjälper er hela vägen: från analys till åtgärd!

Vår plattform gör det enkelt för er att systematiskt arbeta med arbetsmiljön genom att ni inte bara får en kontinuerlig insyn i era medarbetares välbefinnande, men även får hjälp och riktlinjer att ta action när och där det behövs. Vi hjälper er på hela resan!
Logga - Founders Alliance

Founders Alliance nominering 2019 & 2020: 
"För förmågan att utveckla produkter och tjänster som sysselsätter människor samt bidrar till nytta för kunden"

Boka en demo med oss och se vårt verktyg live:

*Vi kommer hantera datan i linje med vår Privacy Policy.
Stegtävlingar som stärker teamkänslan
Wellbefys plattform

Vi tar sättet att arbeta med medarbetarundersökningar till nästa nivå!

Vi har skapat en plattform som ger er organisation insyn och kontroll över hur era medarbetare faktiskt mår och vad de tycker och tänker om sin arbetsplats. Våra medarbetarundersökningar kartlägger medarbetarnas utmaningar och behov och ger er värdefulla insikter om medarbetarnas hälsa och välmående. Både ni som organisation och du som ledare eller HR får möjlighet att förstå betydelsefulla KPI:er som engagemang och motivation.

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson
Health manager &
Wellbefys grundare
Wellbefys medarbetarundersökning displayed

Rollanpassad medarbetarundersökning

Våra medarbetarundersökningar går att anpassa utefter vem som ansvarar för dem i er verksamhet. En person som naturligt handskas med hälsa- och arbetsmiljörelaterade frågor? Då kan en medarbetarundersökning som erbjuder en mer detaljerad vy och uppföljning vara relevant! Eller är det någon som inte har den uppgiften specifikt i sin arbetsbeskrivning? Då kanske det snarare finns behov av en undersökning med snabb överblick och konkreta förslag till insatser.

För större organisationer kan det vara intressant att överväga en medarbetarundersökning som erbjuder olika vyer beroende på om intresset ligger i att få en överblick över hela organisationens arbetsmiljö, eller se hur ett specifikt team mår och få åtgärdsförslag därefter.

Boka demo
Wellbefys medarbetarundersökning displayed

Medarbetarundersökningar som arbetsmiljöverktyg

Arbetsmiljöverket har fastställt att alla organisationer ska arbeta systematiskt med arbetsmiljö och personalhälsa. Som arbetsgivare har du ansvar för att arbeta för en god organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA - AFS 2015:4) och att göra arbetsmiljöarbetet systematiskt (SAM - AFS 2001:1).Med oss får ni en medarbetarenkät som ni enkelt kan koppla samman till ert arbetsmiljöarbete.

Läs mer
Wellbefys medarbetarundersökning displayed

Kan en medarbetarundersökning vara gratis? 

Hur ni än vrider och vänder på det kommer arbetet bli en kostnad, antingen mycket i tid eller i mindre tid med då inköp av ett externt verktyg. Vi på Wellbefy drivs av att våra kunder ska kunna göra skillnad med vårt verktyg. Vi skapar ett smart och långsiktigt verktyg för medarbetarundersökningar. Så att ni enkelt kan fokusera på att snabbt bli medvetna och kunna göra den skillnad som ni är i behov av. Vi erbjuder ett bra pris så att ni kan lägga de extra pengarna med även tiden på att stärka er arbetsmiljö och personalhälsa.

Boka demo