Medarbetarundersökning
med syfte!

Har ni ett tydligt syfte med er medarbetarundersökning? Med vårt verktyg blir det enkelt. Ställ rätt frågor, få en smart analys och sätt in insatser som verkligen skapar skillnad och lönsamhet! Medarbetarundersökningar, eller pulsmätningar som det ofta kallas idag, är ett steg på vägen för att skapa produktiva och glada medarbetare, men såklart hjälper det inte att endast skicka ut en medarbetarundersökning. Det är förståelsen, medvetenheten, och aktiviteten därefter som är det värdefulla.
Några av våra nöjda kunder

Arbeta med Wellbefys Medarbetarundersökning i 3 enkla steg! 

1) Ställ frågor efter vad som passar er organisation. Mer traditionell undersökning på halvårs- eller årsbasis? Eller pulsmätningar med en högre frekvens? Genom att samla hälsodata i realtid får ni värdefull insyn i medarbetarnas psykosociala och fysiska hälsa.

2) Få en smart analys som tydliggör och ger insikter till alla, från HR och VD till ledare och medarbetare. Allt för att ni tillsammans ska kunna skapa en bättre arbetsmiljö. Syftet är att medvetandegöra och ge möjlighet att reflektera över vad som krävs för att skapa en hälsosam organisation där alla mår bra.

3) Få konkreta förslag och tydlig action plan som hjälper er att skapa skillnad genom att sätta in rätt åtgärd på rätt ställe direkt. Vi har både mentala och fysiska aktiviteter som ger en knuff i rätt riktning mot hälsosamma medarbetare och organisationer. När den digitala lösningen inte räcker, arbetar vi nära konsulter som ni har möjlighet att ta in för vidare arbete.

Hälsa utgångspunkt i medarbetarundersökning

Hälsoindexet (upplevd arbetsmiljö) är vår utgångspunkt. I det indexet ligger en rad med viktiga mättal:
  • Engagemang
  • Personlig utveckling
  • Fysisk och psykosocial arbetsmiljö
  • Stress
  • eNPS
  • NMI

100 % anonymitet & forskningsbaserat

Åtgärdsförslag
och uppföljning.

Data och insikter
till medarbetaren.

Arbeta systematiskt
med arbetsmiljön.

En ny typ av medarbetarundersökning

Vi har skapat en plattform som ger er organisation insyn och kontroll över hur era medarbetare faktiskt mår och vad de tycker och tänker om sin arbetsplats. Våra medarbetarundersökningar kartlägger medarbetarnas utmaningar och behov och ger er värdefulla insikter om medarbetarnas hälsa och välmående. Både ni som organisation och du som ledare eller HR får möjlighet att förstå betydelsefulla KPI:er som engagemang och motivation.

Sandra Jönsson, grundare & Health Mgmt. expert

Ord från
våra kunder!

"Sedan vi införde Wellbefy har vi fått ett ökat engagemang och fokus kring hälsa och ett hållbart arbetsliv inom bolaget. Det är ett utmärkt digitalt verktyg som inspirerar oss medarbetare till mer hållbara vanor."
Ida Hagfalk
HR-partner, Länsförsäkringar
"Wellbefy är ett bra verktyg för att skapa överblick och förståelse för vad som är viktigt i en organisation: allt från helhet och begripbarhet för medarbetaren till mätning och tips för att arbeta med hälsa och personlig utveckling".
Rabie Salem
VD, Contentor

Medarbetarundersökningar som arbetsmiljöverktyg

Arbetsmiljöverket har fastställt att alla organisationer ska arbeta systematiskt med arbetsmiljö och personalhälsa. Som arbetsgivare har du ansvar för att arbeta för en god organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA - AFS 2015:4) och att göra arbetsmiljöarbetet systematiskt (SAM - AFS 2001:1).Med oss får ni en medarbetarenkät som ni enkelt kan koppla samman till ert arbetsmiljöarbete.

Rollanpassad medarbetarundersökning

Våra medarbetarundersökningar går att anpassa utefter vem som ansvarar för dem i er verksamhet. En person som naturligt handskas med hälsa- och arbetsmiljörelaterade frågor? Då kan en medarbetarundersökning som erbjuder en mer detaljerad vy och uppföljning vara relevant! Eller är det någon som inte har den uppgiften specifikt i sin arbetsbeskrivning? Då kanske det snarare finns behov av en undersökning med snabb överblick och konkreta förslag till insatser.

För större organisationer kan det vara intressant att överväga en medarbetarundersökning som erbjuder olika vyer beroende på om intresset ligger i att få en överblick över hela organisationens arbetsmiljö, eller se hur ett specifikt team mår och få åtgärdsförslag därefter.

Mer nyfiken på oss?

Boka en demo