Testa Wellbefy

Medarbetarundersökning
med syfte!

Har ni ett tydligt syfte med er medarbetarundersökning? Med vårt verktyg blir det enkelt. Ställ rätt frågor, få en smart analys och sätt in insatser som verkligen skapar skillnad och lönsamhet! Medarbetarundersökningar, eller pulsmätningar som det ofta kallas idag, är ett steg på vägen för att skapa produktiva och glada medarbetare, men såklart hjälper det inte att endast skicka ut en medarbetarundersökning. Det är förståelsen, medvetenheten, och aktiviteten därefter som är det värdefulla.

Favicon Wellbefy
Kontakta oss

2500 företag har använt Wellbefys plattform,
40 000 människor har motiverats till
bättre hälsa och medarbetarengagemang!

Logga Global ConnectLogga VolvoLogga AnyfinLogga FootwayLogga Tech talentsUppsala kommun logga
Mindpark loggaLogga NorthmillSkåne regionen logga
Logga - StudiefrämjandetLogga avantimeLogga - we don't have time
Wellbefys medarbetarundersökning i 3 steg

Wellbefys verktyg för medarbetarundersökning
i 3 steg! 

Med vårt verktyg blir det enkelt. Ställ frågor efter vad som passer er organisation. Kanske passar det er bäst att göra en mer traditionell undersökning på halvårs- eller årsbasis eller en pulsmätning med en högre frekvens. Få sedan en smart analys där ni kan segmentera efter olika attribut och jämföra olika grupper. Sätt in rätt åtgärd där det behövs med hjälp av en tydlig action plan.

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson
Wellbefys grundare
Wellbefys medarbetarundersökning displayed

Holistisk överblick
med vår undersökning

Med våra medarbetarundersökningar får ni en holistisk överblick av medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen (Employee Experience). Vi har mätparametrar för både hälsa och medarbetarengagemang. Ni får experthjälp för att förstå er organisation bättre. Era styrkor och utmaningar. Vilket är en viktig pusselbit i ert frekventa förändringsarbete mot att bli en organisation där medarbetarna mår bra och producerar starka resultat.

Kontakta oss
Några av våra nöjda kunder

Medarbetarundersökning
som ger värdefull data!

Rabie - VD Contentor
"Wellbefy är ett bra verktyg för att skapa överblick och förståelse för vad som är viktigt i en organisation: allt från helhet och begripbarhet för medarbetaren till mätning och tips för att arbeta med hälsa och personlig utveckling".

Rabie - VD Contentor
Josefine - Konsultchef och rekryteringsansvar på Tech Talent
"Det är enkelt att följa upp resultat i verktyg och presentera för VD för att sedan kunna finansiera och sätta in punkinsatser som faktiskt gör skillnad. Det har även blivit ett sätt att på en månadsbasis följa upp trender och se vad vi ska fokusera på härnäst men även hur vi ska planera kvartalsvis efter HR-kalenderåret"

Josefin - HR Tech Talents
Beatrice -  Global HR business partner Northmill
"Att använda Wellbefy som pulsmätningsverktyg bidrar med ett enormt värde då vi kontinuerligt och på ett proaktivt sätt kan följa upp på hela organisationen".

Beatrice - Global HR Business Partner Northmill

Ett verktyg för hela organisationen!

  1. Ställ frågor om medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen.
  2. Analysera och få konkreta åtgärdsförslag. Få svar och jämför på organisations, grupp och individnivå.
  3. Följ upp och utvärdera om ert åtgärdsarbete ger effekt. Få hjälp och guidning i oförändrade mätningar.

Founders Alliance nominering 2019 & 2020
"För förmågan att utveckla produkter och tjänster som sysselsätter människor samt bidrar till nytta för kunden"
Logga - Founders Alliance

Boka en demo med oss:

Så roligt att du är intresserad av Wellbefy! En i vårt team kommer höra av sig till dig inom kort.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
*Vi kommer hantera datan i linje med vår Privacy Policy.

Funderar du också på hur ni sätter
upp er mätning på bästa sätt?
Få en kostnadsfri kartläggning!

Gör som många andra - Gör vår kostnadsfria kartläggning av era behov
Snabbguide

Viktigt att tänka på när ni tar in en
medarbetarundersökning

Varför? 

Det första ni bör ställa er innan ni bestämmer er för att göra en medarbetarundersökning är varför!? Vad är syftet och vad vill ni uppnå med medarbetarundersökningen?. Det kan vara allt ifrån att stärka ert hälsoarbete till att få mer information som ni kan använda i er Employer Branding arbete med att stärka medarbetarnas välmående och utveckling.

Kommunikation

Det är stor vinst att kommunicera syftet med medarbetarundersökningar till alla medarbetare. Varför gör ni det och vad vill ni göra med informationen. Chansen blir då större att fler svarar påvilket ger er mer användbar data.

eNPS/NMI

Employee Net Promoter Score är ett välkänt mätvärde inom medarbetarundersökningar. eNPS visar värdet om medarbetarna skulle rekommenderar arbetsgivare till någon annan (läs mer om det här). Nöjd Medarbetar Index (NMI) baseras istället på flera olika frågor och bygger på nöjdhet, Vilket har ett högt fokus på arbetet med Employer Branding. Vi på Wellbefy tror detta ska kompletteras med fokus på arbetsmiljö och välmående. Hälsostatus är ett begrepp som vi använder i vårt verktyg.

Digitalt

Att göra era medarbetarundersökningar/
medarbetarenkäter
digitalt är att föredra. Vilket de flesta organisationer gör idag. Det digitala effektiviserar er uppsamling av data och er analys därefter. Det ökar även möjligheten att medarbetarna svarar då det blir mer lättillgängligt.

Pris

Kan en medarbetarundersökning vara gratis? Hur ni än vrider och vänder på det kommer arbetet bli en kostnad, antingen mycket i tid eller i mindre tid med då inköp av ett externt verktyg. Vi på Wellbefy drivs av att våra kunder ska kunna göra skillnad med vårt verktyg. Vi skapar ett smart och långsiktigt verktyg för medarbetarundersökningar. Så att ni enkelt kan fokusera på att snabbt bli medvetna och kunna göra den skillnad som ni är i behov av. Vi erbjuder ett bra pris så att ni kan lägga de extra pengarna med även tiden på att stärka er arbetsmiljö och personalhälsa. Läs mer om vår tjänst här.

Forskningsbaserat

De flesta medarbetarundersökningar har gemensamt att de bygger på vetenskap från beteendevetenskapen och organisationspsykologin. Det som sedan kan skilja sig lite åt är hur mycket/om medarbetarundersökningen även går in på hälsoaspekter och kopplar an till Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Riktlinjer som ger guidning i hur ni skapar en arbetsmiljö som aktivt arbetar med psykosocialt och fysiskt välmående. 
Baserat på forskning

Värdefull data med vår medarbetarundersökning!

Wellbefys medarbetarundersökning displayed

Vår medarbetarundersökning ger konkreta åtgärdsförslag på hur ni kan bli en starkare och mer hållbar organisation. Främst genom att titta på orsaken bakom era uppmätta KPI:er. Men även genom framtagning av detaljinformation. Hälsoindexet är vårt huvud-KPI. Sedan följer en rad med under KPI:er så som Meningsfullhet, Personlig Utveckling, Kultur, Negativ Stress, Medarbetarskap, Ledarskap och Engagemang.

Favicon Wellbefy
Kontakta sälj
Wellbefys medarbetarundersökning displayed

Medarbetarundersökningar som arbetsmiljöverktyg

Enligt Arbetsmiljöverket är alla organisationer skyldiga till att arbeta systematiskt med arbetsmiljö och personalhälsa. Du som arbetsgivare har ansvar att arbeta för en god organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA - AFS 2015:4) och göra ert arbetsmiljöarbete systematiskt (SAM - AFS 2001:1). Skapa en medarbetarenkät som ni enkelt kan koppla samman till ert arbetsmiljöarbete är en viktig del. Ni behöver även göra riskbedömning och åtgärd. Vilket enklast görs med regelbunden genomgång av digitala checklistor för arbetsmiljön. 

Gör det smart med en digital lösning som hjälper er att arbeta systematiskt och långsiktigt. Med både OSA och SAM. Läs mer om vilka nyckeltal vi mäter.

Läs mer
Wellbefys medarbetarundersökning displayed

Medarbetarundersökning
för alla oavsett roll!

Vem eller vilka ska vara ansvariga för medarbetarundersökningen i er verksamhet? En viktig fråga att ställa sig. Är det en person som i sin roll naturligt ska handskas med frågor relaterade till hälsa och arbetsmiljö så kan medarbetarundersökningar som kan erbjuda en mer detaljerad vy och uppföljning vara relevant. Är det en person som kanske inte har den arbetsuppgiften specifikt i sin arbetsbeskrivning, utan snarare behöver en snabb överblick med konkreta åtgärdsförslag så kanske det är ett annan typ av medarbetarundersökning som är intressant. 

I större organisationer så kan det även bli aktuellt att kolla på en medarbetarundersökning som kan erbjuda olika vyer. Kanske är det en person/grupp som vill ha en överblick över hela organisationen och arbetsmiljön och en annan person/grupp med människor som snarare vill kunna se hur ett specifikt team mår och få åtgärdsförslag därefter. 

Läs mer