Testa Wellbefy

Ta medarbetar-undersökningen
till nästa nivå!

Testa Wellbefys standardiserade pulsmätning med action plan! Baserad på den senaste organisations- och ledarskapsforskningen från Lunds Universitet.

Boka demo

Identifiera utmaningar
och sätt in rätt punkinsatser

Medarbetarundersökningar, eller pulsmätningar som det ofta kallas idag, är ett steg på vägen för att skapa produktiva och glada medarbetare, men såklart hjälper det inte att endast skicka ut en medarbetarundersökning. Det är förståelsen, medvetenheten, och aktiviteten därefter som är det värdefulla. Med vårt verktyg blir det enkelt. Identifiera utmaningar och sätt in rätt punktinsatser där det behövs med hjälp av en tydlig action plan.

Sandra Jönsson
Wellbefys grundare

Hur mår och går din organisation? 
Ta pulsen med Wellbefy!

Få koll på upplevelsen
av arbetsplatsen med vår medarbetarundersökning

Med oss får ni en holistisk överblick av medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen (Employee Experience). Vi hjälper er att förstå er organisation bättre, era styrkor och utmaningar. Vilket är en viktig pusselbit i ert frekventa förändringsarbete mot att bli enorganisation där medarbetarna mår bra och producerar starka resultat.

Boka demo
Systematiskt
hälsoarbete
Medarbetaren
i fokus
Konkreta
åtgärdsförslag
Flexibelt
verktyg

Nöjda kunder

"Wellbefy ger oss en översikt över hur våra medarbetare upplever arbetsplatsen och sina roller. Det är värdefullt för oss att genom veckovisa pulsmätningarna kunna identifiera utmaningar. Det har bland annat hjälp oss identifiera brister i den egna organisationen och se effekt av förändringar vi har gjort. Det är även ett bra stöd vid interna samtal. Funktionen för förslag på åtgärder är en uppskattad del i verktyget."
Karsten - Head of People and Culture
Mindpark
"Wellbefy hjälper oss att hela tiden ligga nära medarbetaren och fånga in känslor, upplevelser och arbetsbelastning veckovis. Det har blivit en viktig grundpelare i våra  olika organisatoriska och arbetsrelaterade beslut. Ett flexibelt verktyg som också gör det möjligt för oss att göra vissa punktvisa ”pulsmätningar” för att följa upp aktuella frågeställningar kopplade till arbetsmiljön. Wellbefy levererar ett högt värde i förhållande till dess kostnad"
Thomas - VD
Avantime
"Att använda Wellbefy som pulsmätningsverktyg bidrar med ett enormt värde då vi kontinuerligt och på ett proaktivt sätt kan följa upp på hela organisationen. I en snabbväxande organisation är det otroligt värdefullt att få växa tillsammans med en samarbetspartner och få vara med och utveckla produkten, vilket vi upplever att vi får göra"
Beatrice - Global HR Business Partner
Northmill

Vill du också komma igång?
Testa Wellbefy kostnadsfritt
i 30 dagar!

Roligt att du är intresserad av vår tjänst! Vi hör av oss till dig så fort vi kan.
Oj då! Något gick fel, kolla så att du har fyllt i fälten rätt.
Snabbguide

"Fun fact"om medarbetarundersökningar

Varför?

Det första ni bör ställa er innan ni bestämmer er för att göra en medarbetarundersökning är varför!? Vad är syftet och vad vill ni uppnå med det. Det kan vara allt ifrån att stärka ert hälsoarbete till att få mer information som ni kan använda i er Employer Branding arbete med att stärka medarbetarnas välmående och utveckling.

Kommunikation

Det är stor vinst att kommunicera syftet med medarbetarundersökningar till alla medarbetare. Varför gör ni det och vad vill ni göra med informationen. Chansen blir då större att fler svarar påvilket ger er mer användbar data.

eNPS/NMI

Employee Net Promoter Score, även kallad Nöjd Medarbetar Index, är ett välkänt mätvärde inom medarbetarundersökningar. eNPS visar värdet om medarbetarna skulle rekommenderar arbetsgivare till någon annan (läs mer om det här). Vilket har ett högt fokus på arbetet med Employer Branding. Vi på Wellbefy tror detta ska kompletteras med fokus på arbetsmiljö och välmående. Hälsostatus är ett begrepp som vi använder i vårt verktyg.

Digitalt

Att göra era medarbetarenkäter digitalt är att föredra. Vilket de flesta organisationer gör idag. Det digitala effektiviserar er uppsamling av data och er analys därefter. Det ökar även möjligheten att medarbetarna svarar då det blir mer lättillgängligt.

Pris

Kan det vara gratis? Hur ni än vrider och vänder på det kommer arbetet bli en kostnad, antingen mycket i tid eller i mindre tid med då inköp av ett externt verktyg. Vi på Wellbefy drivs av att våra kunder ska kunna göra skillnad med vårt verktyg. Vi skapar ett smart och långsiktigt verktyg för medarbetarundersökningar. Så att ni enkelt kan fokusera på att snabbt bli medvetna och kunna göra den skillnad som ni är i behov av. Vi erbjuder ett bra pris så att ni kan lägga de extra pengarna med även tiden på att stärka er arbetsmiljö och personalhälsa. Läs mer om vår tjänst här.
Läs mer om oss!

Medarbetarundersökningar som arbetsmiljöverktyg

Enligt Arbetsmiljöverket är alla organisationer skyldiga till att arbeta systematiskt med arbetsmiljö och personalhälsa. Du som arbetsgivare har ansvar att arbeta för en god organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA - AFS 2015:4) och göra ert arbetsmiljöarbete systematiskt (SAM - AFS 2001:1). Skapa en medarbetarenkät som ni enkelt kan koppla samman till ert arbetsmiljöarbete är en viktig del. Ni behöver även göra riskbedömning och åtgärd. Vilket enklast görs med regelbunden genomgång av digitala checklistor för arbetsmiljön. 

Gör det smart med en digital lösning som hjälper er att arbeta systematiskt och långsiktigt. Med både OSA och SAM. Läs mer om vilka nyckeltal vi mäter.