Testa Wellbefy

Ta medarbetar-undersökningen
till nästa nivå!

Testa Wellbefys standardiserade pulsmätning med action plan! Baserad på den senaste organisationspsykologi
forskningen från Lunds Universitet.
Smart och enkelt

Wellbefy
medarbetarenkäter som ger effekt

Skräddarsydd mätning

Vi skräddarsyr alltid verktyget särskilt efter er organisations specifika behov. Gör riktade frågor till vissa delar av organisationen, och segmentera efter var behov finns.

Systematiskt hälsoarbete enligt OSA

Ett holistiskt systematiskt hälsoarbete är något vi på Wellbefy tror på och som användare följer du enkelt och smart OSA:s föreskrifter.

Stor flexibilitet

Välj att använda färdiga KPI:er och medföljande frågebatterier eller skapa era egna KPI:er och frågor. Välj och ställ in hur frekvent frågorna ska gå ut i organisationen. 

Konkreta åtgärdsförslag

Genom att titta på orsaken bakom era uppmätta KPI:er, och framtagning av detaljinformation ger vi konkreta åtgärdsförslag som ni kan använda i ert utvecklingsarbete.

100% anonym feedback 

I vårt verktyg är det möjligt för medarbetarna att lämna mer kvalitativ feedback, och det är alltid 100% anonymt.

Medarbetaren i fokus

För oss är det viktigt att medarbetaren är med och skapar organisationen, helt enkelt stärka medarbetarskapet, därför ger vår medarbetarenkät tillbaka data även till medarbetaren. 
Boka demo

Få koll på upplevelsen
av arbetsplatsen

Medarbetarundersökningar, eller pulsmätningar som det ofta kallas idag, är ett steg på vägen för att skapa produktiva och glada medarbetare, men såklart hjälper det inte att endast skicka ut en medarbetarundersökning. Det är förståelsen, medvetenheten, och aktiviteten därefter som är det värdefulla. Med vårt verktyg blir det enkelt. Identifiera utmaningar och sätt in rätt punktinsatser där det behövs med hjälp av en tydlig action plan.

Sandra Jönsson
Wellbefys grundare
Testa Wellbefy

Få en unik överblick
med Wellbefy

Med oss får ni en unik holistisk överblick över medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen (Employee Experience). Vi hjälper er att förstå er organisation bättre, era styrkor och utmaningar. Vilket är en viktig pusselbit i ert frekventa förändringsarbete mot att bli en hållbar organisation. En organisation där medarbetarna mår bra och producerar starka resultat.

Mer om medarbetarupplevelse
Systematiskt
hälsoarbete
Medarbetaren
i fokus
Konkreta
åtgärdsförslag
Flexibelt
verktyg

Nöjda kunder

"Wellbefy ger oss en översikt över hur våra medarbetare upplever arbetsplatsen och sina roller. Det är värdefullt för oss att genom veckovisa pulsmätningarna kunna identifiera utmaningar. Det har bland annat hjälp oss identifiera brister i den egna organisationen och se effekt av förändringar vi har gjort. Det är även ett bra stöd vid interna samtal. Funktionen för förslag på åtgärder är en uppskattad del i verktyget."
Karsten - Head of People and Culture
Mindpark
"Wellbefy hjälper oss att hela tiden ligga nära medarbetaren och fånga in känslor, upplevelser och arbetsbelastning veckovis. Det har blivit en viktig grundpelare i våra  olika organisatoriska och arbetsrelaterade beslut. Ett flexibelt verktyg som också gör det möjligt för oss att göra vissa punktvisa ”pulsmätningar” för att följa upp aktuella frågeställningar kopplade till arbetsmiljön. Wellbefy levererar ett högt värde i förhållande till dess kostnad"
Thomas - VD
Avantime
"Att använda Wellbefy som pulsmätningsverktyg bidrar med ett enormt värde då vi kontinuerligt och på ett proaktivt sätt kan följa upp på hela organisationen. I en snabbväxande organisation är det otroligt värdefullt att få växa tillsammans med en samarbetspartner och få vara med och utveckla produkten, vilket vi upplever att vi får göra"
Beatrice - Global HR Business Partner
Northmill

Vill du också komma igång?

Lämna era uppgifter så kollar på lösningar som
passar ert specifika behov!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Testa Wellbefy

Medarbetarundersökningar som arbetsmiljöverktyg

Enligt Arbetsmiljöverket är alla organisationer skyldiga till att arbeta systematiskt med arbetsmiljö och personalhälsa. Du som arbetsgivare har ansvar att arbeta för en god organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA - AFS 2015:4) och göra ert arbetsmiljöarbete systematiskt (SAM - AFS 2001:1). Skapa en medarbetarenkät som ni enkelt kan koppla samman till ert arbetsmiljöarbete är en viktig del. Ni behöver även göra riskbedömning och åtgärd. Vilket enklast görs med regelbunden genomgång av digitala checklistor för arbetsmiljön. 

Gör det smart med en digital lösning som hjälper er att arbeta systematiskt och långsiktigt. Med både OSA och SAM. Läs mer om vilka nyckeltal vi mäter.