Medarbetarundersökning
-viktig del i SAM

Det finns goda anledningar till att genomföra en medarbetarundersökning på årlig basis. Det hjälper er att få en bättre överblick och förståelse för hur arbetsmiljön upplevs samt följa upp på eventuella risk- och friskfaktorer. Vad som är viktigt att tänka på är att det blir en ögonblicksbild. Resultatet av medarbetarundersökningen hade alltså kunnat se helt annorlunda ut om ni hade gjort mätningen en månad tidigare eller senare. Wellbefys arbetsmiljö- och hälsoexperter har lång erfarenhet av implementering och uppföljning av resultat. Ta del av våra bästa tips nedan! 

Om du behöver konsultation, eller letar efter ett verktyg för medarbetarundersökning, är du varmt välkommen att kontakta oss! 
Boka kostnadsfri konsultation
Några av våra nöjda kunder

Vi skapar friskare arbetsplatser!

Wellbefy grundades för att förbättra och utmana sättet som verksamheter förstår och arbetar med medarbetarhälsan idag! Vi är stolta över att våra kunder har en hög svarsfrekvens bland sina medarbetare något som lett till ett ett mer hållbart och stärkt arbete med medarbetarhälsan och engagemanget.

Med oss får ni ett validerat frågebatteri för systematiskt arbetsmiljöarbete, samt en avancerad HR-analys med heatmap. Ledare får en enklare dashboard och stöd till åtgärd. Även medarbetare kan ta del av sin individuella analys.

Syftet med en medarbetarundersökning?

Det finns goda anledningar till att genomföra en medarbetarundersökning på årlig basis. Det hjälper er att få en bättre överblick och förståelse för hur arbetsmiljön upplevs samt följa upp på eventuella risk- och friskfaktorer. Vad som är viktigt att tänka på är att det blir en ögonblicksbild. Resultatet av medarbetarundersökningen hade alltså kunnat se helt annorlunda ut om ni hade gjort mätningen en månad tidigare eller senare. I regel är det svårare att ställa frågor och tolka resultat kring mer snabbföränderliga nyckeltal så som stress och engagemang. Här rekommenderar vi istället pulsmätningar. Mer statiska nyckeltal så som ljus, ljud och säkerhet är lättare att tolka och läsa in som mer konstanta utmaningar eller styrkor.

Wellbefys arbetsmiljö- och hälsoexperter har lång erfarenhet av implementering och uppföljning av resultat. Ta del av våra bästa tips genom att läsa mer nedan eller kontakta oss för vägledning! Vi erbjuder både medarbetarundersökningar och pulsmätningar.

Hur arbeta med en medarbetarundersökning?

Det finns inget krav från arbetsmiljöverket om att genomföra en medarbetarundersökning. Däremot är det ett bra och rekommenderat verktyg för att säkerställa att er arbetsplats arbetar systematiskt med arbetsmiljö och personalhälsa (SAM - AFS 2001:1) samt har en god organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA - AFS 2015:4). Vilket ju står i arbetsmiljölagen (1977:1160).

Om vi ska koka ned det så handlar arbetet om att arbetsgivare ska se till att olycksfall och ohälsa på arbetsplatsen förebyggs. Vad som blir viktigt för att förebygga är framförallt systematiken. Vad som menas med det är att ni sätter upp en åtgärdsplan baserat på era identifierade risker, från exempelvis en medarbetarundersökning, och att det sker en uppföljning på åtgärdsarbetet. Samt att ni arbetar för att bevara och stärka en god arbetsmiljö.

Vi hjälper er gärna att sätta upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Så fungerar Wellbefy arbetsmiljö- och hälsoverktyg:

Förklarande bild av Wellbefy medarbetarundersökning
  • Insamling av hälsodata: Bestäm frekvensen på er datainsamling utifrån er organisation och erfarenhet. Utgå ifrån en mer traditionell undersökning på halvårs- eller årsbasis, eller pulsmätningar med en högre frekvens. Genom att samla data kontinuerligt så får ni en bra insyn i medarbetarnas psykosociala och fysiska hälsa.

  • Realtidsanalys av resultat: 
    Få en smart analys som tydliggör och ger insikter till alla, från HR och VD till ledare och medarbetare. Allt för att ni tillsammans ska kunna skapa en bättre arbetsmiljö. Syftet är att medvetandegöra och ge möjlighet att reflektera över vad som krävs för att skapa en hälsosam organisation där alla mår bra.

  • Digitala åtgärdsinsatser baserat på data : 
    Få konkreta förslag och tydlig action plan som hjälper er att skapa skillnad genom att sätta in rätt åtgärd på rätt ställe direkt. När den digitala lösningen inte räcker, arbetar vi nära konsulter som ni har möjlighet att ta in för vidare arbete. Följ sedan upp och se om åtgärderna gett effekt.

  • Implementering av hälsoaktiviteter: 
    Sätt in insatser för att åtgärda, stärka och bibehålla en god hälsa. Med Wellbefy kan ni planera och genomföra fysiska, sociala och mentala övningar samt planera in utbildningar, föreläsningar, workshops m.m. med våra experter inom olika områden.

100 % anonymitet & forskningsbaserat

Vi ger tillbaka data även till medarbetaren. För att stärka medarbetarskapet.

Åtgärdsförslag
och uppföljning.

Anpassade åtgärdsförslag och konsultation från ledande expertis.

Skräddarsydda mätningar

Vi skräddarsyr alltid verktyget särskilt efter er organisations specifika behov.

Följer SAM

Med vårt verktyg kan ni enkelt sätta upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ord från våra kunder!

"Sedan vi införde Wellbefy har vi fått ett ökat engagemang och fokus kring hälsa och ett hållbart arbetsliv inom bolaget. Det är ett utmärkt digitalt verktyg som inspirerar oss medarbetare till mer hållbara vanor."
Ida
HR Business Partner
Sedan implementationen av Wellbefy så har vi sett en markant förbättring i medarbetarnas välbefinnande och engagemang, vilket speglas i både vår interna feedback och i våra produktivitetsmått.
Malin
COO

Mer nyfiken
på oss?

Boka en demo!