Smart & holistisk företagshälsa

Wellbefy samlar allt arbete kopplat till företagshälsan på ett och samma ställe, och gör den tillgänglig för alla!

Se hur Wellbefy kan hjälpa er organisation...
Boka en demo idag!
Några av våra nöjda kunder

Från sjuk till friskfokus!

Idag är sjukskrivningstalen allvarsamt höga. Bara i Sverige sjukskrivs 700,000 människor om året. Något som kostar samhället individen och arbetsplatsen något enormt. 

För lite görs för att motverka ohälsa. Istället ligger fokus på rehablitering och sjukskrivningar. Vi behöver tänka om kring hur företagshälsan fungerar idag. Gå från ett reaktivt (sjuk) till ett proaktivt och promoverande (frisk) fokus.

Sluta arbeta med hälsa i silos, börja arbeta holistiskt!

Anledningen bakom en sjukskrivning/ ohälsa är sällan en eller går att generalisera. Det är mer komplext. Det kan vara relaterat till arbetsplasten och/eller privat. Det kan vara både fysiska och/eller mentala anledningar.  

Trots det så arbetar inte organisationer holistiskt med medarbetarhälsa. Istället arbetar man i silos, med flera olika system och strategier. En för varje hälso- och arbetsmiljöområde. Det blir svårt att dra slutsatser och vara systematisk och proaktiv.

Med Wellbefy blir det möjligt att arbeta med alla dimensioner av medarbetarhälsa samtidigt.

Det här är Wellbefy!

Allt arbete kopplat till medarbetarhälsa i en och samma plattform. Med Wellbefy kan du som ansvarig för hälsa- och arbetsmiljö bli mer strategisk och smart genom att...
  • Följa upp och ge medarbetare verktyg att utveckla
    sin personliga hälsa

  • Följa upp och ge hela organisationen verktyg för
    att stärka arbetsmiljön

  • Ta hjälp i rehabkoordinering och hälsofrämjande utvecklingsarbete

En företagshälsa för hela organsationen

Wellbefy HR

Inspirera och ge medarbetare stöd för att utveckla sin personliga hälsa.
Enkelt systematiskt arbetsmiljöarbete.
Sätt arbetsmiljö & personlig hälsa i relation till er frisk- & frånvarodata.
Läs mer om Wellbefy för HR

Wellbefy för ledare

Få koll på teamets styrkor och utmaningar.
Få coaching och tips från ledande expertis på åtgärder och stärkande insatser.
Utmana andra team i gemensamma friskvårds- och hälsoaktiviteter.
Läs mer om Wellbefy för ledare!

Wellbefy för medarbetare

Vi hjälper medarbetaren att skapa empowerment kring sin hälsa & påverkan på arbetsmiljön.
Arbetsmiljö-& hälsoprofil. Insikter med styrkor och möjligheter till utveckling.
Möjlighet att boka tid med relevant expertis vid identifierat behov.
Läs mer om Wellbefy för medarbetare!

Experthjälp direkt
i plattformen

Anpassade åtgärdsförslag och konsultation från ledande expertis vid behov.

Fokus på hälsa & hållbart arbetsliv

Uppmuntra till aktiviteter som ökar prestation & medarbetarhälsa.

HR insights hälsa
& arbetsmiljö

Tydlig uppföljning med trender på flera nivåer.

Smart content
för medarbetare

Anpassat kunskapsinnehåll baserat på medarbetarens data.

Ord från några kunder!

"Sedan vi införde Wellbefy har vi fått ett ökat engagemang och fokus kring hälsa och ett hållbart arbetsliv inom bolaget. Det är ett utmärkt digitalt verktyg som inspirerar oss medarbetare till mer hållbara vanor."
Ida Hagfalk
HR-partner, Länsförsäkringar
"Wellbefy är ett bra verktyg för att skapa överblick och förståelse för vad som är viktigt i en organisation: allt från helhet och begripbarhet för medarbetaren till mätning och tips för arbete med hälsa och personlig utveckling".
Rabie Salem
VD, Contentor

FAQ-paktering & tjänst

Inte helt övertygad? Här är svar på ofta förekommande frågor.

Vad är skillnaden mellan era pulsmätningar, arbetsmiljöenkäter och hälsokontroller?

En arbetsmiljöenkät är frågor som ställs en gång om året/ i halvåret som standard. Dessa frågor är mer statiska och inte lika snabb-föränderliga. Det kan exempelvis handla om upplevelse av ljud, ljus och säkerhet.

Pulsmätningar är istället ett återkommande utskick med en blandning av frågor som är mer snabb-föränderliga. Det kan exempelvis handla om stress, återhämtning, engagemang och energi. Dessa frågor kan ni med fördel skicka ut på vecko-, varannan vecka eller månadsbasis.

Hälsokontroll är en undersökning som kan skickas ut på månads-, varannan månad, kvartals- eller årsbasis. Här följs individens personliga hälsa upp. Det går att komplettera frågorna med en medicinsk hälsokontroll ifall ni önskar.

Jag letar efter era friskvårdsutmaningar, så som stegtävling. Har ni kvar dessa? 

Våra populära friskvårdsutmaningar ligger med i paketet. Ni kan skapa obegränsat med friskvårdsutmaningar i olika former för hela organisationen eller mindre grupper.

Om ni inte är intresserade av att ta in oss som ett heltäckande arbetsmiljö- och hälsoverktyg och endast vill köra en utmaning rekommenderar vi er att besöka vår produktsida: wmotion.se

Hur mycket hjälp får era kunder i uppstart av ert Customer Success Team? 

Vår customer success kommer som standard in och hjälper dig som administratör vid uppstart. Tillsammans identifierar vi era behov och sätter upp ett HR och hälsoår utifrån det. Efter tre månader brukar vi ha ett nytt möte med er för att följa upp och se ifall vi behöver justera något. För er som vill kan vi även komma in och coacha ledare i användningen av Wellbefy.

Hur ser ert frågebatteri ut, är det validerat?

Vårt frågebatteri arbetsmiljö & engagemang består av 65 frågor som validerats i olika omgångar av legitimerade psykologer och beteendevetare. Metodiken bygger på två erkända modeller inom arbetsmiljöarbete: KASAM (känsla av sammanhang) och Krav-kontroll-stöd.

Vår hälsokontroll består av 10 frågor, men om medarbetare svarar lågt kommer följdfrågor. Upp till fem per område. Häloskontrollen är framtagen tillsammans med experter inom sömn, motion, kost, stress, oro, beroende och smärta.

På vilket sätt hjälper verktyget oss att följa arbetsmiljöverkets krav? 

Vårt verktyg möter kraven som arbetsmiljöverket har när det kommer till att föra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi kan med andra ord leverera ett verktyg där ni kan planera, följa upp, sätta in insatser och dokumentera ert arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Mer nyfiken
på oss?

Boka en demo!