Fokus hälsa och hållbart arbetsliv

Med vår SaaS-plattform kan ni smidigt planera och sätta upp ett kontinuerligt hälso- och arbetsmiljöarbete. Verktyget skapar empowerment för hela organisationen. För HR/VD, Ledare och medarbetare.

Se hur Wellbefy kan hjälpa er organisation!
Boka en demo idag
Några av våra nöjda kunder

Vi utmanar dagens företagshälsoarbete!

En stor utmaning idag är att ge förutsättningar till att alla i verksamheten tar hand om sin hälsa i relation till arbete. En annan stor utmaning är att vara systematisk i uppföljning och dokumentation av verksamhetens arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Vårt mål är att vara en mer systematisk, datadriven och digital företagshälsa men fortfarande med en touch av det mänskliga. Så att medarbetare och organisation kan få rätt stöd i rätt tid. Digitalt men också av experter vid behov. Allt för att skapa en arbetsplats fylld av välmående, produktivitet, energi och arbetsglädje!

Hälsodata som grund

Vi tror på ett arbetsmiljö och hälsoarbete som bygger på hälsodata. Med en kontinuerlig insamling (via medarbetarundersökningpulsmätningar) av medarbetares upplevelse av den psykosociala och fysiska hälsan och arbetsmiljön  kan ni sätta in rätt hälsoinsats på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Reaktivt, proaktivt och främjande.

Experthjälp

Anpassade åtgärdsförslag och konsultation från ledande expertis vid behov.

Möter SAM

Möter arbetsmiljöverkets krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Tydlig uppföljning

Tydlig uppföljning med trender på flera nivåer. Organisation, team och individnivå.

Följer GDPR

Individen äger sin egen hälsodata. Är anonym för organisationen och i Wellbefys system.

Ett verktyg för hela organsationen

HR/VD

Vi hjälper dig att planera, följa upp, dokumentera och se resultatet av arbetsmiljö- och hälsoarbetet.
Planera, sätt upp och utvärdera ert arbetsmiljö- och hälsoarbete.
Få en tydlig uppföljning med trender på flera nivåer.
Få anpassade åtgärdsförslag och konsultation från ledande expertis.

Ledare

VI hjälper ledare att få koll på hur teamet mår. Bli ett starkare team med mer energi och en högre frisknärvaro.
Få koll på teamets styrkor och utmaningar.
Få coaching och tips från ledande expertis på åtgärder och stärkande insatser.
Utmana andra team i gemensamma friskvårds- och hälsoaktiviteter.

Medarbetare

VI hjälper medarbetaren att skapa en känsla av empowerment kring sin hälsa & påverkan på arbetsmiljön.
Får personlig hälsostatus och analys. Möjlighet att sätta egna hälsomål.
Kan gå med i gemensamma hälsoaktiviteter.
Kan utgå ifrån sin hälsodata med styrkor och utmaningar i medarbetarsamtal.

Fokus på främjande hälsoinsatser

Med vår kombination av friskvårds- och hälsoaktiviteter kan ni skapa, bibehålla och stärka medarbetarhälsan. Gå från ett reaktivt till ett främjande hälsoarbete. Enligt oss, framtidens sätt att bedriva företagshälsa. Med det sagt, så finns vi såklart där OM det mot förmodan skulle gå åt fel håll.

Vi har både digitala aktiviteter och övningar direkt i Wellbefy. Ni har även tillgång till vårt expertnätverk med olika typer av konsulter.

Ord från några kunder!

"Sedan vi införde Wellbefy har vi fått ett ökat engagemang och fokus kring hälsa och ett hållbart arbetsliv inom bolaget. Det är ett utmärkt digitalt verktyg som inspirerar oss medarbetare till mer hållbara vanor."
Ida Hagfalk
HR-partner, Länsförsäkringar
"Wellbefy är ett bra verktyg för att skapa överblick och förståelse för vad som är viktigt i en organisation: allt från helhet och begripbarhet för medarbetaren till mätning och tips för arbete med hälsa och personlig utveckling".
Rabie Salem
VD, Contentor

Mer nyfiken på oss?

Boka en demo