Hälsobokslut som en del av det strategiska hälsoarbetet

Dela :

I november börjar många tänka på bokslut. En bra möjlighet att visa på vikten av ett kontinuerligt och starkt arbetsmiljö- och hälsoarbete. Vi ger er därför denna månad våra bästa tips på hur du får in inte bara ohälsan utan även hälsan i er årsredovisning!

Som en person som arbetar med HR-frågor vet du redan såklart att det är otroligt viktigt med en välmående verksamhet. Utmaningen kan vara att få kollegorna att se och prioritera det. Samtidigt argumentera till ledningsgrupp att detta är något som borde läggas mer pengar på. Att addera ett mer komplett hälsobokslut till årsredovisningen är ett bra sätt att starta en dialog samt sätta hälsa i relation till produktivitet och lönsamhet.

Krav på att redovisa sjuktal, men de frivilliga delarna är minst lika viktiga i ert hälsobokslut

Som du säkerligen redan vet så finns det idag krav på att vissa organisationer ska ha med ett hälsobokslut i sin årsredovisning. Detta är dock endast en redovisning av kostnader kopplat till sjuktal. Vad vi vill lite flagga om på nytt, för det är ju ingen nyhet egentligen, är att synliggöra flera aspekter av medarbetarhälsa. Ett årsbokslut är ju trots allt till för att visa hur organisationen mår eller planerar att må finansiellt, ändå så nämns sällan hur medarbetarna mår eller hur det strategiska arbetet för att stärka medarbetarnas välmående ser ut. Frågan är, finns det ett starkt finansiellt välmående utan en stark medarbetarhälsa?

Ett årsbokslut är ju trots allt till för att visa hur organisationen mår eller planerar att må finansiellt, ändå så nämns sällan hur medarbetarna mår

Att göra ett hälsobokslut som inte bara fokuserar på sjuktalen utan även på att bibehålla och stärka det friska borde vara en självklarhet. Tyvärr är det mer komplext att mäta hälsans positiva effekter (kuriosa: därför det inte finns samma krav att ta med det i redovisningen), men bara för att det är mer komplext betyder det ju inte att vi inte ska göra det! Och... ett bra hälsobokslut, enligt forskare på ämnet, görs faktiskt med hjälp av de verktyg och mättal som ni som organisation har tillgängliga. Kanske behöver det inte vara så svårt och komplext ändå?!

No alt text provided for this image

Utgå ifrån er själva när ni gör ert hälsobokslut!

Ett komplett hälsobokslut kan med andra ord se olika ut beroende på organisation.Variationen beror på hur mycket en organisation arbetar, mäter, följer upp och är medveten. Om det finns något facit så är en tumregel att hälsobokslutet ska synliggöra nyckeltal över hur medarbetarna mår. Skapa en överblick över organisationens välmående och bli ett styrdokument för att skapa en hållbar organisation där medarbetare utvecklas och mår bra.

Tips på parametrar att utgå ifrån i ert hälsobokslut

  • Medarbetarnas upplevda välmående
  • Arbetsmiljö
  • Frisknärvaro, sjuknärvaro, sjukfrånvaro och rehabilitering
  • Strategiska hälsosatsningar
  • Hälsopolicy
  • Kundattityder
  • Medarbetarnas kompetens och utveckling
  • Upplevelse av chefskap/ledarskap
  • Upplevelse av organisationen struktur och kultur
  • Åtgärder och insatser kopplade till arbetsmiljö och hälsa

💡 Exakt vad som redovisas på varje parameter är såklart beroende på era förutsättningar och verksamheten. Det kan ibland vara siffror, som vid frisknärvaro, eller medarbetarnas upplevda välmående om ni mäter det. Det kan vara i en kort beskrivande text, precis som det i bokslut finns en förvaltningsberättelse. Det finns olika sätt att göra detta på. Det bästa är dock om det går att följa upp årligen, så det går att se förändringar och trender.

Hur många parametrar som passar för er är helt beroende på vad ni lätt kan få fram. Ofta finns det en hel del information att tillgå, och ibland är det inte alls krångligt att sammanställa. Men ibland är det mycket jobb för något som verkar enkelt. Ett tips är att påbörja, och sedan lägga till fler parametrar kommande år. Börja i en skala som ni kan hantera och bygg sedan på eftersom!


Upplevelse av organisationen struktur och kultur