Tips på hälsoaktiviteter till arbetsplatsen

Dela :

Trött på att arrangera hälsoaktiviteter i form av friskvårdsutmaningar där endast de som redan är superaktiva deltar? Det är ju kanske inte det som är det huvudsakliga syftet med en friskvårdssatsning. Snarare är det ju att nå de som kanske inte prioriterar hälsa och välmående. Inte fy skam såklart att aktivera de redan aktiva, bidrar till höjd teamkänsla. Så med det sagt, hur får ni med er alla? Genom att diversifiera hälsoaktiviteterna kan ni engagera olika medarbetare med olika intressen och behov. Tänk lite resurser på flera olika saker istället för alla resurser på en sak! Nedan listar vi tio hälsoaktiviteter som när de görs samtidigt kan leda till att ni får med er fler i era hälsosatsningar.

1) Morgongympa eller Stretching Session:

Organisera korta morgongympa- eller stretching-sessioner innan arbetsdagen börjar. Det kan vara en snabb 10-15 minuters övning för att väcka kroppen och förbättra flexibiliteten. Detta främjar fysisk aktivitet och kan hjälpa till att minska spänningar i musklerna.

2) Promenadsmöten:

Byt ut några av de traditionella mötena med "promenadsmöten". Istället för att sitta stilla runt ett bord kan deltagarna gå en kort promenad samtidigt som de diskuterar ärenden. Detta främjar inte bara fysisk aktivitet utan kan också öka kreativiteten och produktiviteten.

3) Friskvårdsdagar eller Veckoutmaningar:

Anordna friskvårdsdagar eller veckoutmaningar där medarbetarna uppmanas att delta i olika hälsoaktiviteter. Det kan inkludera stegräknartävlingar, gemensamma träningspass eller hälsoutmaningar som att minska sockerintaget eller öka vattenkonsumtionen.

4) Ergonomiworkshop:

Anordna workshops eller seminarier om ergonomi och hur man kan skapa en arbetsmiljö som stöder hälsa och välbefinnande. Detta kan inkludera råd om rätt sittställning, övningar för att lindra spänningar och tips om hur man skapar en ergonomisk arbetsplats.

5) Yogaklasser eller Meditationssessioner:

Erbjud regelbundna yogaklasser eller meditationssessioner på arbetsplatsen. Dessa aktiviteter kan hjälpa till att minska stress, förbättra koncentrationen och främja det mentala välbefinnandet. Det finns även korta övningar som kan göras vid skrivbordet för att lindra spänningar och främja avkoppling.

Att integrera sådana hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen kan bidra till en förbättrad arbetsmiljö och ökat välbefinnande bland medarbetarna.

6) Hälsoutmaningar:

Organisera hälsoutmaningar som uppmuntrar medarbetarna att sätta och uppnå hälsomål. Det kan vara allt från att öka antalet dagliga steg till att följa en hälsosam kost under en viss period. Belöna deltagarna med små priser för att skapa extra motivation.

7) Hälsosamma Luncher:

Anordna tillfällen där medarbetarna kan lära sig om och prova hälsosamma recept tillsammans. Detta kan inkludera gemensamma matlagningsaktiviteter eller att ha hälsosamma lunchalternativ tillgängliga på arbetsplatsen. Att främja en näringsrik kost kan bidra till ökat energi och välbefinnande.

8) Hälsoseminarier och Föreläsningar:

Bjud in experter inom hälsa och välbefinnande för att hålla seminarier eller föreläsningar på arbetsplatsen. Dessa kan täcka ämnen som stresshantering, sömnförbättring och hantering av arbetsrelaterade utmaningar.

9) Cykel- eller Vandringsträffar:

Främja fysisk aktivitet genom att organisera cykel- eller vandringsträffar under arbetsdagen eller på helgerna. Detta ger inte bara en chans till motion utan ger också möjlighet till socialt samspel bland medarbetarna utanför arbetsplatsen.

10) Sova Bra Utmaning:

Starta en "Sova Bra Utmaning" där medarbetarna uppmuntras att förbättra sina sömnvanor. Ge tips och resurser för att främja god sömnhygien och skapa en arbetskultur som värderar och stöder en hälsosam balans mellan arbete och vila.

Tillsist vill vi bara säga...Heja er som tagit första steget och letar efter ett sätt att motivera fler i er personalstyrka 💪 Att främja en helhetssyn på hälsa på arbetsplatsen kan resultera i en trivsammare och produktivare arbetsmiljö! 

Vill ni ha hjälp med att sätta upp en fungerande hälsostrategi? 

På Wellbefy har vi över fem års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att nå hela organisationen när det kommer till att planera och genomföra hälsofrämjande aktiviteter! Med hjälp av vår hälsoapp i kombination med vårt partnernätverk med hälsoexperter får ni ett svårslaget upplägg! 

Intresserad av att veta mer?