Morgondagens företagshälsa heter Wellbefy!

Vårt mål är att skapa en tillgänglig, kostnadseffektiv och hälsofrämjande digital företagshälsa med medarbetaren i fokus! 
Boka demo idag!
App digital företagshälsa
Några av våra nöjda kunder

Samla allt företagshälsoarbete på ett och samma ställe!

Traditionell företagshälsovård

Vi hjälper er i rehabkoordinering samt hälsofrämjande utvecklingsarbete. Vi har ett brett utbud av experter inom arbetsmiljö och hälsa. Allt från företagsläkare till teamutvecklare.

Förstå orsakerna till frisk & sjuktal

Följ upp och förstå sambanden mellan era medarbetares välmående och frisk & sjuktal. Detta genom att medarbetare kontinuerligt svarar på frågor om sin upplevda hälsa, samt registrerar sin frånvaro i Wellbefy.

Smart individuell hälsoutveckling

Följ upp och ge medarbetare verktyg att arbeta med sin hälsa. Detta genom hälso- och arbetsmiljömätningar med micro-learning samt program framtagna av våra hälsoexperter.

Digital företagshälsa enligt Wellbefy

Allt arbete kopplat till medarbetarhälsa i en och samma plattform. Med Wellbefy kan du som ansvarig för hälsa- och arbetsmiljö bli mer strategisk och smart genom att...
  • Följa upp och ge medarbetare verktyg att utveckla
    sin personliga hälsa

  • Följa upp och ge hela organisationen verktyg för
    att stärka arbetsmiljön

  • Få smarta rekommendationer och ta hjälp i rehabkoordinering och hälsofrämjande utvecklingsarbete

Systematik och data
gör vår företagshälsa!

Wellbefys vision är att vara en digital företagshälsa som erbjuder samma typ av expertnätverk och hjälp som en traditionell företagshälsa.

Skillnaden är att vi även hjälper er med en kontinuerlig datainsamling av medarbetarupplevelsen och ger smarta förslag och program på hälsoutveckling och riskhantering till varje individ samt ledare och HR.  

En företagshälsa för hela organsationen

Wellbefy HR

Inspirera och ge medarbetare stöd för att utveckla sin personliga hälsa.
Enkelt systematiskt arbetsmiljöarbete.
Sätt arbetsmiljö & personlig hälsa i relation till er frisk- & frånvarodata.
Tillgång till en marknadsplats med företagshälsotjänster! Tillgängliga vid behov. Allt från företagsläkare till teamutvecklare.

Wellbefy för ledare

Få koll på teamets styrkor och utmaningar.
Få coaching och tips från ledande expertis vid identifierad ohälsa hos medarbetare samt för att stärka teamets hälsa.
Utmana andra team i gemensamma friskvårds- och hälsoaktiviteter.
Hjälp och support för att sätta upp och genomföra rehabplan för medarbetare.

Wellbefy för medarbetare

Vi hjälper medarbetaren att skapa empowerment kring sin hälsa & påverkan på arbetsmiljön.
Arbetsmiljö-& hälsoprofil. Insikter med styrkor och möjligheter till utveckling.
Möjlighet att boka tid med relevant expertis vid identifierat behov.
Hjälp vid identifierad ohälsa samt att komma tillbaka vid sjukskrivning.
Hitta oss på Linkedin

Naturligt fokus på det friska

Med Wellbefy kan ni skapa ett hälsoarbete där majoriteten av insatserna är främjande!

HR insights se samband lättare

Förstå och hitta samband mellan sjuk- + frisktal & medarbetares välmående.

Fokus på hälsa hållbart arbetsliv

Uppmuntra till aktiviteter som ökar prestation & medarbetarhälsa

Snabb hjälp
& support

Hjälp från ledande expertis vid behov. För medarbetare, ledare & HR.
Hitta oss på Linkedin

"Sedan vi införde Wellbefy har vi fått ett ökat engagemang och fokus kring hälsa och ett hållbart arbetsliv inom bolaget. Det är ett utmärkt digitalt verktyg som inspirerar oss medarbetare till mer hållbara vanor."

Ida, HR-partner Länsförsäkringar Södermanland

Planer & priser
Wellbefy företagshälsa

En heltäckande digital företagshälsa för att arbeta hälsofrämjande, proaktivt och reaktivt.
Traditionella företagshälsotjänster tillgängliga vid behov.
Kontinuerlig datainsamling i realtid arbetsmiljö, personlig hälsa & frånvaro.
HR insikter och verktyg för att stärka frisknärvaro och motverka frånvaro.
App för medarbetare med möjlighet att få en analys med micro-learning och hälsoprogram samt frånvaroregistrering.
Inbyggt ledarstöd för att ge de rätta verktygen för att utveckla teamet samt hantera sjukfrånvaro och rehabärenden.

Mer nyfiken
på oss?

Boka en demo!