Digital företagshälsa enligt Wellbefy!

Wellbefys vision är att vara en digital företagshälsa som erbjuder samma typ av expertnätverk och hjälp som en traditionell företagshälsa. Skillnaden är att vi även hjälper er med en kontinuerlig datainsamling av medarbetarupplevelsen och ger smarta förslag på hälsoutveckling och riskhantering till varje individ samt ledare och HR.

Just nu letar vi efter innovativa bolag som vill vara med och utveckla vår tjänst tillsammans med oss.
Få kort intro till Wellbefy
Några av våra nöjda kunder

Vi utmanar dagens företagshälsa!

Organisationer tenderar att arbeta med digital företagshälsa i silos. Alltså ha flera olika system för att hantera medarbetares mående på arbetsplatsen. Det blir svårt att dra slutsatser och vara systematisk. Med ett och samma system blir det ett enklare flöde med en tydligare uppföljning, dokumentation och överblick. Det är vad vi vill skapa. En nytänkande, systematisk och digital företagshälsa.

Systematik och data
gör vår företagshälsa!

Vår lösning bygger på insamling av arbetsmiljö-
och hälsodata. Med en kontinuerlig insamling av medarbetarens upplevelse av allt från stress, sömnkvalité och energi till ledarskap och engagemang tillsammans med sjuk- och frisktal kan ni sätta in rätt insats på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Reaktivt, proaktivt och främjande. Samtidigt följa upp på åtgärder och insatser och se om det gett någon effekt.

Ett företagshälsa för hela organsationen

HR/VD

Vi hjälper dig att planera, följa upp, dokumentera och se resultatet av arbetsmiljö- och hälsoarbetet.
Följ upp och se trender på medarbetarhälsan på flera nivåer.
Få en
Få anpassade åtgärdsförslag och konsultation från ledande expertis.

Ledare

Vi hjälper ledare att få koll på hur teamet mår. Samtidigt som vi ger stöd till utveckling samt vid utmaningar.
Får koll på teamets styrkor och utmaningar.
Får coaching och tips från ledande expertis på åtgärder och stärkande insatser.
Får stöd i rehabärenden digitalt och fysiskt.

Medarbetare

Känsla av empowerment kring sin hälsa & påverkan på arbetsmiljön.
Får personlig hälsostatus och analys. Möjlighet att sätta egna hälsomål.
Får kunskapsinnehåll och övningar framtagna av vårt expertnätverk.
Får hjälp och stöd vid identifierad ohälsa. Fysiskt och digitalt.

För HR

Wellbefy ökar frisknärvaro, trivsel och välmående. Förebygger ohälsa.

För VD

En unik kombination av friskvårds-/hälsoaktiviteter och datainsamling.

För team

Tydlig uppföljning med trender för HR, ledare och medarbetare.

För medarbetare

Anpassade åtgärdsförslag och konsultation från ledande expertis.

Ett HR & hälsoår med vår digitala företagshälsa:

Mer nyfiken på Wellbefy? 

Boka in ett kort möte med vår medgrundare Rebecca! 

Boka in kort möte