Digital företagshälsa enligt Wellbefy!

Wellbefy är en digital företagshälsa som erbjuder samma typ av expertnätverk och hjälp som en företagshälsa. Skillnaden är att vi även hjälper er med en kontinuerlig datainsamling av medarbetarupplevelsen och ger smarta förslag på hälsoutveckling till varje individ. På så vis kan ni identifiera era risk- och friskfaktorer och förebygga i tid samt stärka och bibehålla medarbetarhälsan.

Se hur Wellbefy kan hjälpa er organisation!
Boka en demo idag
Några av våra nöjda kunder

Vi utmanar dagens företagshälsa!

Tänk om vi kunde eliminera de 33% av hälsoproblemen som är direkt kopplade till arbetsplatsen. Samtidigt hjälpa medarbetare med deras egna privata hälsoutveckling kopplat till övriga 67%. På så vis minska sjukskrivningstalen och öka hälsan, energin och produktiviteten...

Det är möjligt! Lösningen är att identifiera utmaningar tidigt så att insatser kan sättas in i tid på både organisations, team och individnivå samtidigt som vi arbetar med att främja och stärka hälsan. Det är vad vi utvecklar. En datadriven systematisk digital företagshälsa.

Systematik och data
gör vår företagshälsa!

Organisationer tenderar att arbeta med digital företagshälsa i silos. Alltså ha flera olika system för att hantera medarbetares mående på arbetsplatsen. Det blir svårt att dra slutsatser och vara systematisk. Med ett och samma system blir det ett enklare flöde med en bättre uppföljning, dokumentation och överblick.

Wellbefys lösning bygger på insamling av arbetsmiljö- och hälsodata. Med en kontinuerlig insamling av medarbetarens upplevelse av allt från stress, sömnkvalité och energi till ledarskap och engagemang kan ni sätta in rätt insats på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Reaktivt, proaktivt och främjande. Samtidigt följa upp på åtgärder och insatser och se om det gett någon effekt.

För HR

Anpassade åtgärdsförslag och konsultation från ledande expertis vid behov.

För VD

Möter arbetsmiljöverkets krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

För team

Tydlig uppföljning med trender på flera nivåer. Organisation, team och individnivå.

För medarbetare

Individen äger sin egen hälsodata. Är anonym för organisationen och i Wellbefys system.

Ett HR & hälsoår med vår digitala företagshälsa:

Varför välja vår digitala företagshälsa? 

  • Wellbefy ökar frisknärvaro, trivsel och välmående. Förebygger ohälsa.
  • En unik kombination av friskvårds-/hälsoaktiviteter och datainsamling.
  • Tydlig uppföljning med trender för HR, ledare och medarbetare. Anpassade åtgärdsförslag och konsultation från ledande expertis.
  • Möter arbetsmiljöverkets krav och hjälper er att arbeta systematiskt.

Mer nyfiken på Wellbefy? 

Boka en kort demo på 15 minuter med vår medgrundare Rebecca! 

Boka demo 15 min