Wellbefy

Medarbetarenkät
- mät hälsa & välmående

Medarbetarenkäter hjälper er att göra en undersökning på hur medarbetarna mår och vad som behövs för att skapa en bättre och mer trivsam arbetsmiljö. Hur är den psykosociala och fysiska arbetsmiljön hos er? Med Wellbefy får ni en 100% anonyma medarbetarenkät med ett fokus på den psykosociala likaså fysiska arbetsmiljön. Med möjlighet att skräddarsy frågor och frekvens.

Kontakta oss
Logga Global ConnectLogga VolvoLogga AnyfinLogga Tech talentsUppsala kommun logga
Mindpark loggaLogga NorthmillSkåne regionen logga
Logga - StudiefrämjandetLogga avantime

Medarbetarenkät med insikter till alla - för ett proaktivt arbete med hälsa och välmående

Våra medarbetarenkäter sätter era medarbetares hälsa och välmående i centrum och går att skräddarsy med frågor och frekvens som passar just er organisation. HR, VD, ledare och medarbetare får en överblick och insyn i hur organisationen faktiskt mår på både ett psykosocialt och fysiskt plan. Ni kan på ett djupare plan förstå organisationens behov, styrkor och utmaningar. På detta sättet kan ni arbeta proaktivt med hälsa och välmående på er arbetsplats och agera när och där det behövs.
Boka demo
Bättre arbetsmiljöarbete

Få bättre koll och bli mer systematisk med vår medarbetarenkät!

Vår plattform erbjuder inte bara skräddarsydda medarbetarenkäter som fångar upp den psykosociala och fysiska arbetsmiljön, men också smarta analyser och hjälp med rätt insatser. För oss är det A och O att hjälpa till i hela processen, därför är vi en heltäckande plattform där ni inte bara får chansen att förstå hur era medarbetare faktiskt mår, men även får konkreta analyser och förslag till åtgärd på alla nivåer: HR, ledare och medarbetare. Allt för att ni på bästa möjliga sätt ska kunna arbeta proaktivt med hälsa hos medarbetarna och skapa friska arbetsplatser.

Gör er medarbetarenkät till en platform/ utgångspunkt för ert systematiska arbetsmiljöarbetet och personalhälsa med oss! 

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson
Wellbefys grundare
Forskning bakom Wellbefy

Har ni koll på vilka nyckeltal som är bra att mäta i en organisation?

Ta del av vår guide - ladda ned whitepaper -->


Vårt verktyg bygger främst på två erkända vetenskapliga modeller inom organisatorisk hälsa; Känsla Av SAMmanhang, förkortat KASAM och Krav-Kontroll-Stödmodellen.

Kort om KASAM:
KASAM, Känsla Av SAMmanhang, handlar om din upplevda tillvaro. När vi förstår meningen med, kan hantera och begripa vår tillvaro på arbetsplatsen så mår vi ofta bättre. Detta i sin tur leder ofta till ökat engagemang, närvaro och kreativitet.

Kort om Krav- Kontroll-Stödmodellen:
Handlar om hur välmåendet påverkas av kopplingen mellan individen och hens omgivning. För att koka ner; hur vi bemöter potentiella krav som ställs på oss. För att möta kraven behöver vi två saker. Kontroll och stöd. När vi upplever hög känsla av kontroll och stöd har vi ofta lägre stressnivåer.

Nöjda kunder

Våra medarbetarenkäter synliggör utmaningar och styrkor i våra kunders arbetsmiljöarbete

Karsten Deppert - Head of people and culture Mindpark
Karsten - Head of People and Culture
Mindpark
"Wellbefys medarbetarenkät ger oss en översikt över hur våra medarbetare upplever arbetsplatsen och sina roller. Det är värdefullt för oss att kunna identifiera utmaningar. Det har bland annat hjälp oss identifiera brister i den egna organisationen och se effekt av förändringar vi har gjort."
Thomas - VD Avantime
Thomas - VD
Avantime
"Wellbefys medarbetarenkät har blivit en viktig grundpelare i våra  olika organisatoriska och arbetsrelaterade beslut. Ett flexibelt verktyg som också gör det möjligt för oss att göra vissa punktvisa ”pulsmätningar” för att följa upp aktuella frågeställningar kopplade till arbetsmiljön. Wellbefy levererar ett högt värde i förhållande till dess kostnad"
Beatrice -  Global HR business partner Northmill
Beatrice - Global HR Business Partner
Northmill
"I en snabbväxande organisation är det otroligt värdefullt att få växa tillsammans med en samarbetspartner och få vara med och utveckla produkten, vilket vi upplever att vi får göra"

Ett verktyg för hela organisationen!

  1. Ställ frågor om medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen.
  2. Analysera och få konkreta åtgärdsförslag. Få svar och jämför på organisations, grupp och individnivå.
  3. Följ upp och utvärdera om ert åtgärdsarbete ger effekt. Få hjälp och guidning i oförändrade mätningar.
Logga - Founders Alliance

Founders Alliance nominering 2019 & 2020:
"För förmågan att utveckla produkter och tjänster som sysselsätter människor samt bidrar till nytta för kunden"

Boka en demo med oss:

Så roligt att du är intresserad av Wellbefy! En i vårt team kommer höra av sig till dig inom kort.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
*Vi kommer hantera datan i linje med vår Privacy Policy.
Kontinuerlig uppföljning

Medarbetarenkäter: mall att följa

Vi har skapat en mall utefter den strategi vi rekommenderar när det kommer till arbetet med medarbetarenkäter. eller pulsmätningar som det ofta kallas idag. Såklart behöver den anpassas efter era behov, men kan vara ett intressant exempel på strategi kring medarbetarundersökningar.

Enkelhet

Det ska vara enkelt att svara på medarbetarenkäter. Frågorna ska vara enkla och lätta att följa upp. Vi tror på att automatisera så mycket som möjligt så att ni kan lägga tiden på den faktiska förändringen som ni kan behöva göra.

Kontinuerligt

Att göra medarbetarenkäter en gång per år fyller ingen större funktion mer än att det kostar pengar. Kontinuerliga medarbetarenkäter, eller pulsmätningar, hjälper er att bli proaktiva istället för reaktiva. De ger en nulägesbild gör att ni kan förhålla er till era verkliga styrkor och utmaningar och kan sätta in rätt insatser i rätt tid.

Uppföljning

Det är vanligt att företag investerar i olika insatser utan att veta vad det ger för effekt - kostsamt och ineffektivt. Skapa er en systematik i er uppföljning av data. Det hjälper er att förstå om era insatser har gjort skillnad och att följa trender. Hur detta görs effektivt påverkas dels av medarbetarenkätens anonymitet. Anonymitet är viktigt om ni vill ha ärliga svar. Dialog kring uppföljning är även en väsentlig del om ni ska lyckas.

Kommunicera

Få med alla på tåget. För er är det viktigt att få så många anställda som möjligt att svara på enkäten. Men likaså är det viktigt för alla medarbetare att förstå värdet i vad ni ska göra med resultatet. Var noga med att kommunicera ert syfte kontinuerligt och få in det som en självklar arbetsrutin.

Fokus på hälsa

Många medarbetarenkäter utgår idag ifrån eNPS (Employee Net Promoter Score), eller NMI (Nöjd MedarbetarIndex), vilket inte är fel. Men väljer ni att istället fokusera på steget innan, Hälsoindex, alltså sätta fokus på hälsa och välmående hos de anställda kommer även ert eNPS bli starkt.