Testa Wellbefy

Medarbetarenkäter som ger effekt

Vi tror på återkommande undersökningar med ett fokus på medarbetarens upplevelse av organisationskulturen och arbetsklimatet.
Smart och enkelt

Wellbefy
medarbetarenkäter
som ger effekt

Skräddarsydd mätning

Vi skräddarsyr alltid verktyget särskilt efter er organisations specifika behov. Gör riktade frågor till vissa delar av organisationen, och segmentera efter var behov finns.

Systematiskt hälsoarbete enligt OSA

Ett holistiskt systematiskt hälsoarbete är något vi på Wellbefy tror på och som användare följer du enkelt och smart OSA:s föreskrifter.

Stor flexibilitet

Välj att använda färdiga KPI:er och medföljande frågebatterier eller skapa era egna KPI:er och frågor. Välj och ställ in hur frekvent frågorna ska gå ut i organisationen. 

Konkreta åtgärdsförslag

Genom att titta på orsaken bakom era uppmätta KPI:er, och framtagning av detaljinformation ger vi konkreta åtgärdsförslag som ni kan använda i ert utvecklingsarbete.

100% anonym feedback 

I vårt verktyg är det möjligt för medarbetarna att lämna mer kvalitativ feedback, och det är alltid 100% anonymt.

Medarbetaren i fokus

För oss är det viktigt att medarbetaren är med och skapar organisationen, helt enkelt stärka medarbetarskapet, därför ger vårt verktyg tillbaka data även till medarbetaren. 
Boka demo

Få koll på upplevelsen av arbetsplatsen

Genom medarbetarundersökningar får ni en överblick över hur medarbetarna mår och upplever sin arbetsplats. Vilket är otroligt viktigt i arbetet med att stärka den psykosociala arbetsmiljön och medarbetarnas välmående. Trivs medarbetarna och mår bra på arbetsplatsen kommer de att prestera bättre. Deras frisknärvaro ökar i takt med deras välbefinnande. Med andra ord kommer personalkostnaderna att sänkas och vinsten att öka.

Sandra Jönsson
Wellbefys grundare
Systematiskt
hälsoarbete
Medarbetaren
i fokus
Konkreta
åtgärdsförslag
Flexibelt
verktyg

Nöjda kunder

"Wellbefy ger oss en översikt över hur våra medarbetare upplever arbetsplatsen och sina roller. Det är värdefullt för oss att genom veckovisa pulsmätningarna kunna identifiera utmaningar. Det har bland annat hjälp oss identifiera brister i den egna organisationen och se effekt av förändringar vi har gjort. Det är även ett bra stöd vid interna samtal. Funktionen för förslag på åtgärder är en uppskattad del i verktyget."
Karsten - Head of People and Culture
Mindpark
"Wellbefy hjälper oss att hela tiden ligga nära medarbetaren och fånga in känslor, upplevelser och arbetsbelastning veckovis. Det har blivit en viktig grundpelare i våra  olika organisatoriska och arbetsrelaterade beslut. Ett flexibelt verktyg som också gör det möjligt för oss att göra vissa punktvisa ”pulsmätningar” för att följa upp aktuella frågeställningar kopplade till arbetsmiljön. Wellbefy levererar ett högt värde i förhållande till dess kostnad"
Thomas - VD
Avantime
"Att använda Wellbefy som pulsmätningsverktyg bidrar med ett enormt värde då vi kontinuerligt och på ett proaktivt sätt kan följa upp på hela organisationen. I en snabbväxande organisation är det otroligt värdefullt att få växa tillsammans med en samarbetspartner och få vara med och utveckla produkten, vilket vi upplever att vi får göra"
Beatrice - Global HR Business Partner
Northmill

Vill du också komma igång?

Lämna era uppgifter så kan vi kolla på lösningar som hade
passat er organisations specifika behov!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ett naturligt fokus på medarbetarskap

Skapa ett starkare medarbetarskap

Att ha ett öppet klimat som skapar arena för dialog och ha ledare som lyssnar in och kommunicerar med sina medarbetare är en styrka. Dessutom är det en otroligt viktig del i arbetsmiljön och personalhälsan. Det är flera delar som påverkar personalens fysiska och psykosociala hälsa. Med vårt pulsmätningsverktyg blir det lättare att identifiera dessa viktiga faktorer, och arbeta med dem aktivt.

Läs mer