Medarbetarenkät
- mät hälsa & välmående

Medarbetarenkäter hjälper er att göra en undersökning på hur medarbetarna mår och vad som behövs för att skapa en bättre och mer trivsam arbetsmiljö. Hur är den psykosociala och fysiska arbetsmiljön hos er? Med Wellbefy får ni en 100% anonyma medarbetarenkät med ett fokus på den psykosociala likaså fysiska arbetsmiljön. Med möjlighet att skräddarsy frågor och frekvens.

Kontakta gärna oss för en kostnadsfri kartläggning av era behov!
Få kostnadsfri kartläggning
Några av våra nöjda kunder
Hitta oss på Linkedin

Medarbetarenkät
med åtgärdsförslag

Wellbefy erbjuder dels skräddarsydda medarbetarenkäter som fångar upp upplevelsen av den psykosociala och fysiska arbetsmiljön, men också smarta analyser med förslag på åtgärder. För oss är det A och O att hjälpa till i hela processen.

Vi har utvecklat en heltäckande plattform där du med personalansvar kan utvärdera hur medarbetare mår och få konkreta analyser och förslag till åtgärd. Allt för att ni på bästa möjliga sätt ska kunna identifiera och arbeta med era risk- och friskfaktorer. Samtidigt får ledare och medarbetare sina styrkor och utmaningar presenterade med åtgärdsförslag. Så att det kan ta sitt ansvar i arbetsmiljöarbetet.

Forskningsbaserade Medarbetarenkäter

Frågorna i vårt frågebatteri är framtagna av organisationspsykologer och hälsovetare där man har utgått ifrån två välkända metodiker inom arbetsmiljöarbete. KASAM och Krav-Kontroll-Stöd. Utöver det har vi kompletterat med forskning kopplat till engagemang, medarbetarskap, ledarskap, tillit och personlig utveckling.

Wellbefys medarbetarenkäter går att skräddarsy. Välj frågor och frekvens utefter er organisations behov och förutsättningar

100 % anonymitet & forskningsbaserat

Åtgärdsförslag
och uppföljning.

Data och insikter
till medarbetaren.

Arbeta systematiskt
med arbetsmiljön.

Hitta oss på Linkedin

Utöver medarbetarenkät hälsofrämjande insatser

Wellbefy är mer än bara en medarbetarundersökning. Datainsamlingen är en del av vårt arbetsmiljö- och hälsoverktyg. Utöver medarbetarenkäter finns digitala åtgärder i form av kunskapsartiklar för HR, ledare och medarbetare. När inte dessa räcker till har ni tillgång till våra konsulter inom företagshälsa. Ni kan även sätta upp friskvårds- och hälsoutmaningar samt ta in workshops och föreläsningar som utförs av Wellbefys expertnätverk.

Kunder om Wellbefy medarbetarenkät!

"Wellbefys medarbetarenkät har blivit en viktig grundpelare i våra olika organisatoriska och arbetsrelaterade beslut. Ett flexibelt verktyg som också gör det möjligt för oss att göra vissa punktvisa ”pulsmätningar” för att följa upp aktuella frågeställningar kopplade till arbetsmiljön.
Tomas
VD, Avantime
"I en snabbväxande organisation är det otroligt värdefullt att få växa tillsammans med en samarbetspartner och få vara med och utveckla produkten, vilket vi upplever att vi får göra"
Beatrice
HR-Business Partner, Northmill

Mer nyfiken
på oss?

Boka en demo!