Testa Wellbefy

Medarbetarenkät
- mät hälsa & välmående

Medarbetarenkäter hjälper er att göra en undersökning på hur medarbetarna mår och vad som behövs för att skapa en bättre och mer trivsam arbetsmiljö. Hur är den psykosociala arbetsmiljön hos er? Med Wellbefys medarbetarenkät får ni 100% anonyma medarbetarenkäter med ett fokus på den psykosociala likaså fysiska arbetsmiljön. Med möjlighet att skräddarsy frågor och frekvens.

Favicon Wellbefy
Kontakta oss

2500 företag har använt Wellbefys medarbetarenkäter,
40 000 människor har motiverats till
bättre hälsa och medarbetarengagemang!

Logga Global ConnectLogga VolvoLogga AnyfinLogga FootwayLogga Tech talentsUppsala kommun logga
Mindpark loggaLogga NorthmillSkåne regionen logga
Logga - StudiefrämjandetLogga avantimeLogga - we don't have time
medarbetarenkät i 3 steg!

Medarbetarenkät
förstå psykosocial/
fysisk arbetsmiljö

I en medarbetarenkät vill ni försöka att fånga hur medarbetare upplever den psykosociala, men även fysiska, arbetsmiljön. Frågor som blir viktiga att ställa är de kopplade till hur öppet klimatet är för att medarbetare ska våga föra dialog, hur ledarskap upplevs och om det finns stöd och support.

Medarbetarenkäten är dessutom en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och personalhälsan. Med en pulsmätning, en mer frekvent medarbetarenkät blir det som enklast. Följ trender och nyckeltal kontinuerligt och upptäck ohälsa i tid. Gör rätt åtgärd vid rätt tidpunkt vid rätt tillfälle.
Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson
Wellbefys grundare
Bättre arbetsmiljöarbete

Få bättre koll och bli mer systematisk med vår medarbetarenkät!

Genom vår medarbetarundersökning/ pulsmätning får ni en överblick över hur medarbetarna mår och upplever sin arbetsplats. Något som är otroligt viktigt i arbetet för att stärka den psykosociala arbetsmiljön och medarbetarnas välmående. Trivs medarbetarna och mår bra på arbetsplatsen kommer de att prestera bättre. Deras frisknärvaro ökar i takt med deras välbefinnande. Med andra ord kommer personalkostnaderna att sänkas och vinsten och välmåendet att öka.

Kom i kontakt med oss

Ett verktyg för hela organisationen!

  1. Ställ frågor om medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen.
  2. Analysera och få konkreta åtgärdsförslag. Få svar och jämför på organisations, grupp och individnivå.
  3. Följ upp och utvärdera om ert åtgärdsarbete ger effekt. Få hjälp och guidning i oförändrade mätningar.

Founders Alliance nominering 2019 & 2020
"För förmågan att utveckla produkter och tjänster som sysselsätter människor samt bidrar till nytta för kunden"
Logga - Founders Alliance

Boka en demo med oss:

Så roligt att du är intresserad av Wellbefy! En i vårt team kommer höra av sig till dig inom kort.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
*Vi kommer hantera datan i linje med vår Privacy Policy.
Nöjda kunder

Våra medarbetarenkäter synliggör utmaningar och styrkor i våra kunders arbetsmiljöarbete

Karsten Deppert - Head of people and culture Mindpark
Karsten - Head of People and Culture
Mindpark
"Wellbefy ger oss en översikt över hur våra medarbetare upplever arbetsplatsen och sina roller. Det är värdefullt för oss att kunna identifiera utmaningar. Det har bland annat hjälp oss identifiera brister i den egna organisationen och se effekt av förändringar vi har gjort. Det är även ett bra stöd vid interna samtal. Funktionen för förslag på åtgärder är en uppskattad del i verktyget."
Thomas - VD Avantime
Thomas - VD
Avantime
"Wellbefy har blivit en viktig grundpelare i våra  olika organisatoriska och arbetsrelaterade beslut. Ett flexibelt verktyg som också gör det möjligt för oss att göra vissa punktvisa ”pulsmätningar” för att följa upp aktuella frågeställningar kopplade till arbetsmiljön. Wellbefy levererar ett högt värde i förhållande till dess kostnad"
Beatrice -  Global HR business partner Northmill
Beatrice - Global HR Business Partner
Northmill
"I en snabbväxande organisation är det otroligt värdefullt att få växa tillsammans med en samarbetspartner och få vara med och utveckla produkten, vilket vi upplever att vi får göra"
Kontinuerlig uppföljning

Medarbetarenkäter
Mall att följa

Här nedan finns en mall på vårt rekommenderade tankesätt kring medarbetarenkäter eller pulsmätningar som det ofta kallas idag.Såklart behöver den anpassas efter era behov, men kan vara ett intressant exempel på strategi kring medarbetarundersökningar.

Enkelhet

Det ska vara enkelt att svara på medarbetarenkäter. Frågor ska vara enkla och lätta att följa upp. Hitta en leverantör som gör det enkelt för er att samla in er data. Vi tror på att automatisera så mycket som möjligt så att ni kan lägga tiden på den faktiska förändringen som ni kan behöva göra.

Kontinuerligt

Att göra medarbetarenkäter en gång per år fyller ingen större funktion mer än att det kostar pengar. Kontinuerliga pulsmätningar ger er en nulägesbild som hjälper att förhålla er till era verkliga styrkor och utmaningar.

Uppföljning

Skapa er en systematik i er uppföljning av data. De hjälper er att förstå om era insatser har gjort skillnad samt hjälper er att följa trender. Hur detta görs effektivt påverkas dels av medarbetarenkätens anonymitet. Anonymitet är viktigt om ni önskar få ärliga svar. Dialog kring uppföljning är även en väsentlig del om ni ska lyckas. Medarbetarna får ökat engagemang i verktyget om de upplever att svaren kommer till nytta. Att det blir en förändring om behovet finns.Det är vanligt att företag investerar i olika insatser utan att veta vad det ger för effekt - kostsamt och ineffektivt.

Kommunicera

Få med alla på tåget. För er är det viktigt att få så många anställda som möjligt att svara på enkäten. Men likaså är det viktigt för alla medarbetare att förstå värdet i vad ni ska göra med resultatet. Var noga med att kommunicera ert syfte kontinuerligt och få in det som en självklar arbetsrutin.

Fokus på hälsa

Många av enkäterna har sitt främsta fokuserar på eNPS (Employee Net Promoter Score), eller NMI på svenska, vilket inte är fel. Men väljer ni att fokusera på steget innan, Hälsoindex, alltså sätta fokus på hälsa och välmående hos de anställda kommer även ert eNPS bli starkt.