Prismodell

Företag med allt från 30 till 1000+ anställda använder Wellbefys heltäckande företagshälsoplattform.

Traditionell företagshälsovård

En bokningsplattform för företagshälsotjänster. Boka och betala endast vid behov.
Skapa konto
Traditionella företagshälsotjänster tillgängliga vid behov.
Kontinuerlig datainsamling i realtid arbetsmiljö, personlig hälsa & frånvaro.
HR insikter och verktyg för att stärka frisknärvaro och motverka frånvaro.
App för medarbetare med möjlighet att få en hälsoanalys med micro-learning och hälsoprogram samt frånvaroregistrering.
Inbyggt ledarstöd för att ge de rätta verktygen för att utveckla teamet samt hantera sjukfrånvaro och rehabärenden.

Datadriven företagshälsa

En heltäckande digital företagshälsa för att arbeta hälsofrämjande, proaktivt och reaktivt.
Kontakta oss för att komma igång!
Traditionella företagshälsotjänster tillgängliga vid behov.
Kontinuerlig datainsamling i realtid arbetsmiljö, personlig hälsa & frånvaro.
HR insikter och verktyg för att stärka frisknärvaro och motverka frånvaro.
App för medarbetare med möjlighet att få en analys med micro-learning och hälsoprogram samt frånvaroregistrering.
Inbyggt ledarstöd för att ge de rätta verktygen för att utveckla teamet samt hantera sjukfrånvaro och rehabärenden.

Plan & Features

Millions of businesses of all sizes—from startups to large enterprises use Stripe’s software and APIs

Free

$0/billed yearly
Give a try our software for free
Get Started

Popular

$599/billed yearly
Best for Desinger & Entrepreneur
Get Started

Exclusive

$999/billed yearly
Best for Team & Learg agency
Get Started
BVN Resolve Standard API
10
50
100
Volume discounts available
Local fees capped at NGN 2,000
International Transactions
BVN Match API
No hidden fees or charges
Bank Account
Bank TransferWorldwide
Local fees capped
International Transactions

FAQ-paktering & tjänst

Inte helt övertygad? Här är svar på ofta förekommande frågor.

Vad är skillnaden mellan era pulsmätningar, arbetsmiljöenkäter och hälsokontroller?

En arbetsmiljöenkät är frågor som ställs en gång om året/ i halvåret som standard. Dessa frågor är mer statiska och inte lika snabb-föränderliga. Det kan exempelvis handla om upplevelse av ljud, ljus och säkerhet.

Pulsmätningar är istället ett återkommande utskick med en blandning av frågor som är mer snabb-föränderliga. Det kan exempelvis handla om stress, återhämtning, engagemang och energi. Dessa frågor kan ni med fördel skicka ut på vecko-, varannan vecka eller månadsbasis.

Hälsokontroll är en undersökning som kan skickas ut på månads-, varannan månad, kvartals- eller årsbasis. Här följs individens personliga hälsa upp. Det går att komplettera frågorna med en medicinsk hälsokontroll ifall ni önskar.

Jag letar efter era friskvårdsutmaningar, så som stegtävling. Har ni kvar dessa? 

Våra populära friskvårdsutmaningar ligger med i paketet. Ni kan skapa obegränsat med friskvårdsutmaningar i olika former för hela organisationen eller mindre grupper.

Om ni inte är intresserade av att ta in oss som ett heltäckande arbetsmiljö- och hälsoverktyg och endast vill köra en utmaning rekommenderar vi er att besöka vår produktsida: wmotion.se

Hur mycket hjälp får era kunder i uppstart av ert Customer Success Team? 

Vår customer success kommer som standard in och hjälper dig som administratör vid uppstart. Tillsammans identifierar vi era behov och sätter upp ett HR och hälsoår utifrån det. Efter tre månader brukar vi ha ett nytt möte med er för att följa upp och se ifall vi behöver justera något. För er som vill kan vi även komma in och coacha ledare i användningen av Wellbefy.

Hur ser ert frågebatteri ut, är det validerat?

Vårt frågebatteri arbetsmiljö & engagemang består av 65 frågor som validerats i olika omgångar av legitimerade psykologer och beteendevetare. Metodiken bygger på två erkända modeller inom arbetsmiljöarbete: KASAM (känsla av sammanhang) och Krav-kontroll-stöd.

Vår hälsokontroll består av 10 frågor, men om medarbetare svarar lågt kommer följdfrågor. Upp till fem per område. Häloskontrollen är framtagen tillsammans med experter inom sömn, motion, kost, stress, oro, beroende och smärta.

På vilket sätt hjälper verktyget oss att följa arbetsmiljöverkets krav? 

Vårt verktyg möter kraven som arbetsmiljöverket har när det kommer till att föra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi kan med andra ord leverera ett verktyg där ni kan planera, följa upp, sätta in insatser och dokumentera ert arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Mer nyfiken
på oss?

Boka en demo!