Vårt upplägg

Företag med allt från 30 till 500+ anställda använder Wellbefys främjande företagshälsoplattform.

Wellbefy paket

49 SEK / medarbetare & mån (fakturering på årsbasis)
exklusive onboardingkostnad
Kom i kontakt med en säljare
Arbetsmiljöenkät
Skräddarsydd pulsmätning
Digitala mentala & fysiska hälsoaktiviteter
Planeringsverktyg för aktiviteter och åtgärder
Dokumentation av arbetsmiljö- och hälsoarbete
Hälsodata och analys i realtid
Anpassade åtgärdsförslag från experter
Mejlkontakt Customer Success
Fri teknisk support

Plan & Features

Millions of businesses of all sizes—from startups to large enterprises use Stripe’s software and APIs

Free

$0/billed yearly
Give a try our software for free
Get Started

Popular

$599/billed yearly
Best for Desinger & Entrepreneur
Get Started

Exclusive

$999/billed yearly
Best for Team & Learg agency
Get Started
BVN Resolve Standard API
10
50
100
Volume discounts available
Local fees capped at NGN 2,000
International Transactions
BVN Match API
No hidden fees or charges
Bank Account
Bank TransferWorldwide
Local fees capped
International Transactions

FAQ-paktering & tjänst

Inte helt övertygad? Här är svar på ofta förekommande frågor.

Vad är skillnaden mellan era arbetsmiljöenkäter och pulsmätningar?

En arbetsmiljöenkät är frågor som ställs en gång om året/ i halvåret som standard. Dessa frågor är mer statiska och inte lika snabb-föränderliga. Det kan exempelvis handla om upplevelse av ljud, ljus och säkerhet.

Pulsmätning är istället ett återkommande utskick med en blandning av frågor som är mer snabb-föränderliga. Det kan exempelvis handla om stress, återhämtning och energi. Dessa frågor kan ni med fördel skicka ut på vecko-, varannan vecka eller månadsbasis.

Jag letar efter era friskvårdsutmaningar, så som stegtävling. Har ni kvar dessa? 

Våra populära friskvårdsutmaningar ligger med i paketet. Ni kan skapa obegränsat med friskvårdsutmaningar i olika former för hela organisationen eller mindre grupper.

Om ni inte är intresserade av att ta in oss som ett heltäckande arbetsmiljö- och hälsoverktyg och endast vill köra en utmaning rekommenderar vi er att besöka vår produktsida: wmotion.se

Hur mycket hjälp får era kunder i uppstart av ert Customer Success Team? 

Vår customer success kommer som standard in och hjälper dig som administratör vid uppstart. Tillsammans identifierar vi era behov och sätter upp ett HR och hälsoår utifrån det. Efter tre månader brukar vi ha ett nytt möte med er för att följa upp och se ifall vi behöver justera något. För er som vill kan vi även komma in och coacha ledare i användningen av Wellbefy.

Hur ser ert frågebatteri ut, är det validerat?

Vårt frågebatteri består av 65 frågor som validerats i olika omgångar av legitimerade psykologer och beteendevetare. Metodiken bygger på två erkända modeller inom arbetsmiljöarbete: KASAM (känsla av sammanhang) och Krav-kontroll-stöd.

Vilka typer av experter är det som ligger bakom era åtgärdsförslag? 

Det är psykologer, beteendevetare och olika typer av hälsocoacher. Vi har valt expert efter nyckeltal. För att förklara lite närmre... Om nyckeltalet är sömn har vi tagit in en expert inom just sömn och återhämtning. Om nyckeltalet däremot handlar om sociala relationer och konflikter så har vi tagit in en organisationspsykolog med erfarenhet av svåra gruppsamtal.

På vilket sätt hjälper verktyget oss att följa arbetsmiljöverkets krav? 

Vårt verktyg möter kraven som arbetsmiljöverket har när det kommer till att föra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi kan med andra ord leverera ett verktyg där ni kan planera, följa upp, sätta in insatser och dokumentera ert arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Mer nyfiken på oss?

Boka en demo