Frisknärvaro – ett främjande nyckeltal

Dela :

Hur många har en frisknärvaro, är frisknärvarande på er arbetsplats? Alltså har en hög närvaro, men också ett högt välmående. Allt för många medarbetare går till jobbet med en så kallad sjuknärvaro, vilket innebär att de är på jobbet men mår och presterar inte på topp. Något som i sin tur leder till sänkt arbetsglädje, produktivitet och låga energinivåer. Med andra ord, att hålla sjuknärvaron låg och sträva mot en hög frisknärvaro är avgörande för varje organisation då det innebär att ni har en frisk och produktiv arbetskraft. I detta blogginlägg kommer vi att utforska begreppet frisknärvaro, dess fördelar och hur ni kan öka frisknärvaron.

Vad menas med Frisknärvaro?

Frisknärvaro refererar till när anställda är närvarande på arbetsplatsen och samtidigt är fysiskt och mentalt friska. Det innebär inte bara frånvaro av sjukdom utan en holistisk syn på välmående som inkluderar både fysiskt och psykosocialt välmående i arbetsliv och privatliv.

För att sätta frisknärvaro i relation till motpolen sjuknärvaro, så kan sjuknärvaro däremot bero på en störning i den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön och, eller något kopplat till det privata. Sjuknärvaro kan användas som ett mättal för att identifiera riskfaktorer i arbetsmiljö och medarbetarhälsa.

Fördelar med Frisknärvaro:

Att investera i frisknärvaro är inte bara en fördel för de anställda utan också för företaget som helhet. Genom att skapa en sund arbetsmiljö och främja välbefinnande kan organisationer öka produktiviteten, minska sjukfrånvaron och skapa en positiv företagskultur. Detta gör ni genom att sträva efter en arbetsplats där hälsa och prestation går hand i hand! 

  1. Högre Produktivitet: Friska anställda presterar bättre och är mer fokuserade på sina arbetsuppgifter.
  2. Minskad Sjukfrånvaro: Genom att främja frisknärvaro kan organisationer minska antalet sjukdagar och därmed öka kontinuiteten i arbetsflödet.
  3. Positiv Arbetsmiljö: En arbetsplats som värdesätter hälsa skapar en positiv arbetsmiljö som kan öka medarbetarnas engagemang och trivsel.

Hur mäter man frisknärvaro? 

Ett förenklat sätt att titta på frisknärvaro är att titta på hur stor andel av era anställda som inte har fler än 5 dagars sjukfrånvaro under ett år. Det är en bra början, men det är lika viktigt att titta på frisknärvaro i relation till sjuknärvaro.

Ni får enklast fram den datan genom att titta på resultat från era hälsoundersökningar och medarbetarundersökningar under ett årstid. Här rekommenderar vi att ni, för att få ett så korrekt resultat som möjligt, bör skicka ut respektive undersökning som minst på kvartalsbasis. Det är även viktigt att ni har ett holistiskt sätt att mäta både arbetsmiljö och personlig hälsa. Om ni har rätt kontinuitet och datapunkter på plats kan ni kolla på hur många medarbetare som ligger över 65% procent i genomsnitt. De kan ni räkna som att de har en frisknärvaro. De som ligger under 64% i genomsnitt kan ni räkna som att de har en sjuknärvaro.

Så kan ni öka er frisknärvaro

Vi tror på att synliggöra en eventuell sjuknärvaro med hjälp av upplevelsedata och sedan hjälpa medarbetaren att skapa ett empowerment kring sitt egna välmående!

  1. Hälsofrämjande Program: Erbjud hälsofrämjande aktiviteter såsom träning, hälsoprogram och friskvårdsbidrag för att uppmuntra anställda att ta hand om sin hälsa.
  2. Flexibilitet: Ge möjlighet till flexibla arbetstider och arbetsplatser för att underlätta balansen mellan arbete och privatliv.
  3. Mentalt Välbefinnande: Implementera program för att stödja medarbetarnas mentala hälsa, inklusive tillgång till terapeutiska resurser och stresshanteringsverktyg.

Mer om oss som författat artikel

Wellbefy är ett team med engagerade människor som brinner för att skapa de friskaste arbetsplatserna i Norden. Detta gör vi genom att utveckla och utvärdera en ny typ av digital företagshälsovård. En datadriven företagshälsa som hjälper er att räkna på just frisknärvaro, sjuknärvaro och sjufrånvaro. Utöver det erbjuder vi olika typer av digitala program och aktiviteter för att stärka och bibehålla en hög frisknärvaro, samt support vid eventuell hög sjuknärvaro och sjukfrånvaro.

Intresserad av att veta mer?