Testa Wellbefy

Pulsmätningar med åtgärdsförslag

Vi tror på återkommande pulsmätningar med ett fokus på medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen. Med oss får ni data och åtgärdsförslag baserat på realtidsdata!

Boka demo
Wellbefy mock-up
Wellbefy pulsmätningsverktyg infographic

Hur mår och går din organisation? 

Med dagens teknik är det lättare än någonsin att hålla koll på hur organisationen mår och går, att göra en medarbetarundersökning en gång om året är i det förflutna. Med pulsmätningar blir det lättare att förstå vad som faktiskt händer i realtid och sätta eventuella problem i rätt kontext. Samtidigt öppnar det upp för en reflektion hos medarbetaren som kan leda till ett starkare självledarskap.

Sandra Jönsson
Wellbefys grundare

Börja ta pulsen och lägg era resurser på det som gör skillnad!

Lika sant som det var när forskningen kom för 20 år sedan är det idag. När en organisation investerar 1 kr i medarbetares hälsa får de 5 kronor tillbaka. Med våra pulsmätningar blir det enkelt att ta pulsen på hur alla i organisationen mår. Med ett holistiskt perspektiv som inkluderar KPI:er så som ledarskap, engagemang, stress, medarbetarskap och personlig utveckling får ni en unik överblick över hur er organisation mår.

Kontakta oss

Nöjda kunder

"Wellbefy ger oss en översikt över hur våra medarbetare upplever arbetsplatsen och sina roller. Det är värdefullt för oss att genom veckovisa pulsmätningarna kunna identifiera utmaningar. Det har bland annat hjälp oss identifiera brister i den egna organisationen och se effekt av förändringar vi har gjort. Det är även ett bra stöd vid interna samtal. Funktionen för förslag på åtgärder är en uppskattad del i verktyget."
Karsten Deppert - Head of people and culture Mindpark
Karsten - Head of People and Culture
Mindpark
"Wellbefy hjälper oss att hela tiden ligga nära medarbetaren och fånga in känslor, upplevelser och arbetsbelastning veckovis. Det har blivit en viktig grundpelare i våra  olika organisatoriska och arbetsrelaterade beslut. Ett flexibelt verktyg som också gör det möjligt för oss att göra vissa punktvisa ”pulsmätningar” för att följa upp aktuella frågeställningar kopplade till arbetsmiljön. Wellbefy levererar ett högt värde i förhållande till dess kostnad"
Thomas - VD Avantime
Thomas - VD
Avantime
"Att använda Wellbefy som pulsmätningsverktyg bidrar med ett enormt värde då vi kontinuerligt och på ett proaktivt sätt kan följa upp på hela organisationen. I en snabbväxande organisation är det otroligt värdefullt att få växa tillsammans med en samarbetspartner och få vara med och utveckla produkten, vilket vi upplever att vi får göra"
Beatrice -  Global HR business partner Northmill
Beatrice - Global HR Business Partner
Northmill

Vill du också komma igång med Wellbefy? 
Boka en demo med oss!

Wellbefy desktop

Snabb och enkel kartläggning

Med ett holistiskt perspektiv som inkluderar KPI:er så som ledarskap, engagemang, stress, medarbetarskap och personlig utveckling får ni en unik överblick över hur er organisation mår och går i realtid. Identifiera och kartlägg snabbt och enkelt utmaningar i organisationen. Få tips på implementering av åtgärder, den viktigaste delen i en pulsmätning.

Boka demo