Börja se det fantastiska i människans komplexitet - den största tillgången i organisationen

Dela :

Intervju med Marie Vila, Entreprenör och konsult inom organisationsutveckling. Marie är en riktig trendspanare som arbetat i näringslivet i hela sitt liv. Idag har hon genom sitt konsultarbete inom organisationsutveckling lyckats nå ut med sitt budskap - att arbeta mer autentiskt och medvetet. Oftast håller hon intervjuer med ledningsgruppen. Frågor om vision, värderingar och behov hjälper Marie att synliggöra och medvetandegöra organisationers potentiella problem.

Oftast är det väldigt enkelt när organisationen väl blir medveten. Det handlar bara om att öppna ögonen, våga vända och vrida på en situation för att till fullo förstå den. Marie menar på att näringslivet har börjat komma ikapp och inse att vi måste gå bortanför normen och tänka nytt. Medarbetarna måste börja se sig själva och hur värdefulla de är, vårda sina kompetenser och bli medvetna om dem. Samtidigt måste organisationer förstå komplexiteten men samtidigt se enkelheten, det är då det blir magi enligt Marie…

Ta steget på riktigt, sluta att se medarbetaren som en resurs och börja istället se hen som en tillgång.

Marie tror på värdet i att börja prata om human asset mangement snarare än att prata om human resource management. Med andra ord börja se medarbetaren som en tillgång snarare än en resurs. Hur är medarbetaren en tillgång som människa? Kan vi kanske hitta ett friare ramverk där vi tillsammans skapar en position som passar den nyanställda och organisation? Hur kan medarbetaren bidra för att skapa framgång för organisationen? När vi ställer oss dessa frågor kan vi undvika att ha vad Marie kallar det för, slumrande tillgångar som inte får göra det dem är bra på och brinner för. Marie beskriver ett tech-företag i Polen som den ideala arbetsplatsen. Ett ungt bolag där människor får flowa ut och in. Byta roller beroende på projekt.

Organisationer måste se människan som multidimensionell med flera olika lager, vi behöver mer för att trivas, för att bli våra bästa jag. Kreativiteten har hamnat i fokus

Sätta behov i fokus

Ledaren måste veta sina behov och medarbetaren måste veta vad hen har för behov för att leverera och må bra. Ännu en gång handlar det om att vara medveten och ha en integritet, veta vad du behöver. När hela jaget får plats blir hälsan högre och frånvaron lägre. Det blir helt enkelt okej att uttrycka vad man behöver för att må bra. Tidigare har det varit ett mer avskalat klimat där medarbetaren snarare har fått koppla bort känslor för att passa in, det börjar försvinna menar Marie. Nu handlar det istället om att experimentera utanför vår comfort zone, våga visa vad vi känner. Men det behövs träning för att lära sig att självreflektera, uttrycka och leda sig själv.

Vi måste få igång dialogen. Få medarbetaren att reflektera över frågor såsom: vad vill jag göra för footprints? Vad är jag här för egentligen? Vad är min största gåva till min arbetsplats? Få medarbetaren att hitta sin plats i livet och på arbetsplatsen. Leva aktivt med de frågorna. Det kan vara svårt att hitta detta själv och vi kan behöva hjälp från någon annan. Kanske ett samtal där man kan få grotta ner sig och stimulera till förståelse. Marie beskriver ett möte hon hade med en medarbetare i en organisation som hon hjälpte för ett tag sedan. Personen hade svårt att hitta mening på arbetsplatsen.

Jag träffade en kvinna som inte fattade att hon är glimrande på att få poletten att trilla ner hos andra. Hon var bara frustrerade över att de aldrig kom till sak eller förstod kontexten. Jag frågade henne varför hon inte försöker vända på det och inspirera andra till att förstå bättre. Denna insikt ändrade hennes inställning och energi
Tillsist ger Marie två frågor att ställa er själva för att hitta ert syfte och mening:

- När kände du senast att din dag var tidlös? En dag som bara sprang iväg... Vilka dagar är det och vad gör du då?
- Om det inte fanns några som helst hinder, struktur what so ever vad skulle du göra då?