Hur ni skapar ett visionärt ledarskap

Dela :

I många organisationer i Norden är vi ganska duktiga på att prata om våra anställda som medarbetare. Med vad innebär egentligen detta? Jo, en medarbetare, tillskillnad från en anställd, är med, med och skapar organisationen. På så vis blir medarbetaren en större del av organisationen och varumärket. Låter det flummigt? Om vi tänker på vilka det är som pratar om organisationen, med varandra och till andra, så blir det rätt så självklart. Det är medarbetarna i mer eller mindre utsträckning. I den här kommunikationen får organisationen och omvärlden till mångt och mycket bilden av er som organisation och varumärke. I detta blogginlägg pratar vi om hur ett mer inkluderande arbete med vision och mission kan hjälpa dina anställda att ta rollen som medarbetare samt ger tre tips på hur ni kan starta ett sådant arbete. Något som kommit att kallas ett visionärt ledarskap och som, enligt flera studier, kan stärka er på flera plan.

Ledarskapet i en platt organisation

I en medskapande miljö är det naturligt att det ställs högre krav från (och på) medarbetarna på en plattare organisationsstruktur utan det hierarkiska. Alltså att hela organisationen är med i skapandet av varumärket och organisationskulturen. Frågan att ställa sig är, hur förhåller man sig som ledare i denna organisation? Det blir lite av en paradox- att leda en organisation utan att egentligen leda. Svaret är att skapa och arbeta med tydliga visioner och missioner. Detta är något som är självklart för de flesta organisationer att utveckla, men det är inte så ofta som dessa faktiskt fyller en funktion i det dagliga arbetet.

Svaret är att skapa och arbeta med tydliga visioner och missioner. Detta är något som är självklart för de flesta organisationer att utveckla, men det är inte så ofta som dessa faktiskt fyller en funktion i det dagliga arbetet.

Funktionen i det dagliga arbetet är att se dessa som värdegrunder och ett ramverk för hur alla i organisationen ska förstå syftet med deras arbete i relation till organisationen och det större. Med vision och mission som enda regel, riktlinje blir organisationen mycket mer flytande och själva poängen i det hela är att skapa en lätt normativ kontroll utan att bli styrande. Med andra ord, medarbetaren, och teamen, planerar och leder sig själva i det dagliga arbetet utifrån vision och mission. På så vis får alla mer utrymme för kreativitet och utveckling. Många studier har dessutom visat en positiv trend där medarbetaren utvecklar en större anknytning till arbetsplatsen och känner större identifiering med organisationen.

3 snabba tips på hur ni kan skapa ett mer visionärt ledarskap:

  • Ha en pågående öppen dialog om hur medarbetaren förstår organisationens vision och mission kopplat till sina dagliga arbetsuppgifter. Det gäller att hitta rätt strategier och vägar i dessa dialoger. Vissa vill inte alls vara med i dialogen i att utveckla nya visioner medan andra är ytterst intresserade av detta. Det kan i andra fall handla om att medarbetaren inte har tilltro i sig själv och tror på sin kompetens i att vara med och kommunicera och utveckla dessa koncept.
  • Inkludera medarbetarna på olika sätt i strategiarbetet. Det är viktigt att vara i samförstånd  om de visioner och missioner som byggs upp och se till att alla är införstådda i vad de innebär. Ha workshops och diskutera hur alla team förstår värdegrunderna och sätt upp gemensamma mål för hur ni når dem, uppmuntra till egen tolkning av vision och mission för att höja engagemang och kreativitet, och be om råd och inkludera medarbetare i att ta fram nya organisationsmål.
  • Se till att visionen och missionen är kopplade till den faktiska organisationen, och undvik att framstå som oäkta - vi vill inte attrahera nya medarbetare som blir besvikna. Många, framförallt unga, är väldigt medvetna om att välja en arbetsplats som känns självuppfyllande och som stärker deras identitet och egna värderingar. Det är därför viktigt att se till att de visioner som organisationen pratar om utåt faktiskt är visioner som eftersträvas och känns relevanta även på arbetsplatsen. Medarbetarna måste känna att visionen och missionen ligger nära vad organisationen står för. Många gånger kan de kännas överdrivna och långt bort från det dagliga arbetet för medarbetaren. Något som lätt kan skapa friktioner.

Kom ihåg! Det är viktigt att se skillnad på olika verksamheter, beroende på hur kunskapsintensiv en organisation är så kan visions & missionsarbetet se olika ut. Dessa riktlinjer är rätt så generella och bör justeras och anpassas efter er verksamhet.

När vi har tydliga visioner och mål kommer medarbetarna må bättre. Det blir en större känsla av sammanhang (KASAM) och förståelse för det dagliga arbetet! Med Wellbefys pulsmätning arbetsmiljö och medarbetarhälsa kan ni följa upp på hur vision, kommunikation och övergripande mål upplevs av medarbetarna.