Organisatorisk och social arbetsmiljö (Wellbefy guide)

Dela :

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Med Wellbefy blir SAM enkelt. Följ upp medarbetarens psykosociala välmående och skapa åtgärdsplaner

Vad behöver vi veta om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)?

Organisatorisk och social arbetsmiljö, förkortat OSA, är en föreskrift som innebär att organisationer bör ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inom ramarna för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS: 2015: 4) . Det innefattar områden som arbetsbelastning, arbetstid, kunskapskrav, mål och arbete mot kränkande särbehandling. Om något av områdena ligger i förhöjd riskzon krävs det en åtgärdsplan. Därefter åtgärd och uppföljning. Ett bra sätt att skapa systematik i detta arbete är genom medarbetarenkäter/ pulsmätningar. Kontakta oss så kan vi titta på hur det skulle kunna fungera i er organisation! ...eller scrolla ned och läs och lär dig mer!

Systematisk arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö i 3 steg

Att arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) systematiskt behöver inte vara svårt. Det handlar bara om att bli systematisk i uppföljning och åtgärder! Läs om hur du skapar ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med medarbetarundersökningar, eller som det idag ofta kallas - pulsmätningar i 3 enkla steg!

1) Låt medarbetarna påverka arbetsmiljön

Ställ frågor om upplevelse av arbetsmiljön kontinuerligt. Ett bra sätt att följa upp och förstå vad som faktiskt pågår under ytan. Samtidigt är det ett bra sätt att få medarbetarna engagerade genom att ställa rätt reflekterande frågor!

2) Följ trender och nyckeltal kontinuerligt

Med kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön i form av en pulsmätning så blir det enkelt att ha en bra överblick över organisationens styrkor och utmaningar. Wellbefys smarta analys gör det enkelt.

3) Gör rätt åtgärd på rätt ställe vid rätt tidpunkt

Identifiera utmaningar och sätt in åtgärder och följ upp på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Markera datum på utförd åtgärd och planera framtida med en åtgärdsplan. Med Wellbefy har ni det i samma verktyg som er analys!

Systematiskt OSA-arbete med Wellbefy!

Hur hade det varit om ni fick tillgång till ett verktyg som underlättar ert systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete? Ett verktyg som hjälper er att få en snabb kontinuerlig analys över upplevelsen av hälsa arbetsplatsen. Smidigt kan ni även göra riskbedömning med digitala checklistor för er arbetsmiljö direkt i verktyget. Ett verktyg som hjälper er att spara tid. Tid som ni kan lägga på verksamhetsutvecklingen där arbetsmiljö och hälsa ingår och gör skillnad. Likaså endast lägga tid på åtgärder som faktiskt behövs. Hade det varit skönt? Om "Ja" testa vårt pulsmätningsverktyg!