Sjuknärvaro - en dold kostnad

Dela :

I den pulserande världen av affärer är det lätt att fokusera på de synliga aspekterna av personalhantering, såsom sjukfrånvaroregistrering. Det är allmänt känt att sjukfrånvaro innebär stora ekonomiska påfrestningar för arbetsgivaren. Men vi diskuterar sällan fenomenet sjuknärvaro, medarbetare är närvarande på arbetsplatsen trots ohälsa. Så vad händer när vi riktar uppmärksamheten mot sjuknärvaro? Hur påverkar egentligen sjuknärvaro företagets ekonomi och medarbetarnas välmående? Denna ofta förbisedda aspekt av arbetslivet bär med sig en dold kostnad som kan påverka företagets hälsa och produktivitet. Låt oss hjälpa dig och din arbetsplats att få bättre koll på detta genom denna artikel! 

Vad innebär sjuknärvaro?

Sjuknärvaro refererar till situationen där anställda är fysiskt närvarande på arbetsplatsen trots att de inte mår helt fysiskt och, eller psykosocialt bra. Det kan initialt framstå som ett tecken på engagemang, att vara närvarande trots ohälsa, men faktum är att sjuknärvaro istället resulterar i bristande engagemang, minskad produktivitet, ökad risk för fel och en försämrad arbetsmiljö. Att hantera sjuknärvaro är därför en viktig aspekt för att främja hälsa och välbefinnande.

Ett vanligt sätt att titta på sjuknärvaro är att titta på resultatet från engagemangsmätningar. Vi rekommenderar att ni kompletterar dessa med frågor kring personlig hälsa samt arbetsmiljö, men det kan vara intressant att titta på engagemang som ett steg 1 då det är ett så pass etablerat mått som trots databrist kan ge en fingervisning och synliggöra hur utbredd sjuknärvaron i genomsnitt faktiskt är i organisationer idag. Gallup, en global analys och konsulteringsfirma, rapporterade siffror nedan i deras globala engagemangsundersökning 2023.

Gallup engagemangsundersökning från 2023 visade följande globala siffror:

23% säger sig ha goda förutsättningar att känna sig engagerade på arbetsplatsen.
59% upplever att de saknar förutsättningar för att känna sig engagerade på sin arbetsplats.
18% svarar att de saknar förutsättningar för att känna engagemang på sin arbetsplats. De ses som aktivt oengagerade medarbetare som inte trivs och sprider negativ energi.

Detta går (förenklat) att översätta till att hela 67% i genomsnitt är sjuknärvarande på sin arbetsplats, vilket innebär att 33% har en frisknärvaro, det vill säga går till jobbet med ett högt välmående och engagemang.

Räkna på sjuknärvaro / frisknärvaro

Studier visar att sjuknärvaro kostar cirka 20% av medarbetarens lön. Om vi skulle utgå ifrån en svensk medellön så hade uträkningen kunnat se ut så här: 

37 500 kr i medellön i Sverige

+ 4 875 kr (semesterersättning 13% av lönen)

+ 16 875 kr (sociala avgifter 45%)

= 59 250 kr per medarbetare/ mån

20 % av 59 250 = 11 850 kr per månad

11 850 x 12 månader = 142 200 kr/år för en medarbetare

Men hur kommer du fram till hur många medarbetare har en så kallad sjuknärvaro respektive frisknärvaro? Det kan vara känslig data som ni enklast får fram anonymt via olika former av hälsoundersökningar och medarbetarundersökningar. Om ni har rätt datapunkter på plats kan ni kolla på hur många medarbetare som ligger över 65% procent i genomsnitt. De kan ni räkna som att de har en frisknärvaro. De som ligger under 64% i genomsnitt kan ni räkna som att de har en sjuknärvaro.

Fördelarna med att räkna på sjuknärvaro

Att räkna på sjuknärvaro är mer än en siffra; det utgör en nyckelkomponent i att bygga en hälsosam och framgångsrik arbetskultur. Genom att förstå och mäta sjuknärvaro kan företag utforma strategier för att främja välmående och därigenom skapa en arbetsplats där varje medarbetare kan utvecklas och bidra till organisationens framgång.

Det blir en tydlig data-gruppering att arbeta med, där målet är att försöka minska antal medarbetare som har en sjuknärvaro. Är exempelvis sjuknärvaron större i vissa team eller enheter? Finns det gemensamma nämnare hos de som har en sjuknärvaro? Exempelvis något kopplat till psykologisk trygghet, utveckling, fysiska välmåendet, eller är det helt blandade anledningar som är svåra att påverka på organisatorisk nivå? 

5 tips för att sänka sjuknärvaron

Det finns mycket ni kan göra för att sänka sjuknärvaron på er arbetsplats och på sikt sträva mot en 100% frisknärvaro. Där medarbetarnas välmående, engagemang och produktivitet är i balans. Nedan listar vi 5 tips för att sänka sjuknärvaron. Såklart är en kontinuitet i detta A och O.

1) Se till att främja en god arbetsmiljö

En positiv och hälsosam arbetsmiljö kan ha en direkt påverkan på medarbetarnas hälsa. Se till att arbetsplatsen är ergonomiskt utformad, att det finns tillräckligt med dagsljus och god luftcirkulation. Skapa även utrymmen där anställda kan ta korta pauser för att koppla av och återhämta sig.

2) Implementera flexibla arbetstider och hemarbete

Genom att erbjuda flexibla arbetstider och möjligheter till hemarbete ger du dina anställda möjligheten att anpassa sitt arbete efter sina individuella behov. Detta kan minska stress och underlätta för dem att hantera arbete och privatliv på ett balanserat sätt.

3) Uppmuntra till fysisk aktivitet och rörelse

Fundera på att erbjuda förmåner som gymmedlemskap eller friskvårdsbidrag för att uppmuntra dina anställda att hålla sig aktiva. Du kan också organisera gemensamma träningsaktiviteter eller evenemang för att stärka teamandan.

4) Ha en tydlig och öppen kommunikationen

Tydlig och öppen kommunikation är nyckeln till att förstå och hantera eventuella problem i tid. Skapa en miljö där anställda känner sig trygga att diskutera sina behov och bekymmer. Genom att förstå de faktorer som kan påverka deras hälsa kan du ta proaktiva åtgärder för att lösa problemen innan de blir allvarliga.

5) Erbjud Hälsofrämjande Program

Implementera hälsofrämjande program som kan stödja medarbetarnas välmående. Det kan vara allt från kost- och motionsutmaningar till hälsoseminarier och hälsosamma matval på arbetsplatsen. Att investera i dina anställdas hälsa kan leda till minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet.

Genom att integrera dessa tips i din arbetsplatskultur kan du skapa en miljö där medarbetarna känner sig uppmuntrade att ta hand om sin hälsa och därmed minska risken för sjukfrånvaro.

Kort om oss som författat denna artikel

Wellbefy är en datadriven och digital företagshälsa som kan hjälpa er att synliggöra ohälsa i organisationen. Både sjuknärvaro och sjukfrånvaro. Vårt mål är sedan att stärka er frisknärvaro och hjälpa er att gå från sjuk till friskfokus genom smarta digitala insatser.

Intresserad av att veta mer?