Testa Wellbefy

Stärk personalhälsan

För att personalhälsoarbetet ska ge effekt så blir det viktigt att ha ett huvudfokus på främjande och förebyggande insatser. Helt enkelt skapa förutsättningar för att medarbetarna ska må bra!
Wellbefy mock-up
Följ upp resultat

God personalhälsa kan innebära 72% ökad produktivitet

Det säger sig själv att närvaro innebär ökad produktivitet. Men är medarbetarnas frisknärvaro bra, alltså medarbetare som är närvarande och mår bra, finns det studier på som säger att produktiviteten kan öka med 72%. Men vad är personalhälsa egentligen? Hälsa är ett relativt brett och komplext begrepp. Men vi har valt att definiera hälsa utifrån vad WHO (World Health Organization) säger. Individens upplevda fysiska, psykiska och sociala hälsa. Arbetar ni utifrån dessa områdena i er verksamhet kommer ni komma långt.

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson
Wellbefys grundare
Wellbefy two phones mock up
Testa Wellbefy

God personalhälsa = ekonomisk vinst

Du kanske har hört uttrycket “för varje investerad krona en organisation gör i personalhälsa får de fem kronor tillbaka”. Vilket låter lite för bra för att vara sant, men det fantastiska är, att det faktiskt stämmer. Det finns flera studier där organisationer har räknat på sina hälsofrämjande insatsers effekt, hur det var innan och vad det resulterade i. Effekten av de hälsofrämjande insatserna har störst påverkan på medarbetarnas produktivitet, kreativitet och närvaro. Tre områden som också har en stor påverkan på det ekonomiska resultatet. Börja ställa frågor om hur medarbetarna upplever sin fysiska, psykiska och sociala hälsa på arbetsplatsen. Med vårt hälsoanalysverktyg blir det enkelt. Ta tempen på teamens välmående kontinuerligt.

Wellbefy app
Smart och enkelt

Uppnå grym personalhälsa
med Wellbefy

För att personalhälsoarbetet ska ge den önskade effekten som vi talar om ovan blir det viktigt att ha ett starkt fokus på främjande och förebyggande insatser. Skapa förutsättningar för att medarbetarna ska må bra. Det gör ni bäst genom att göra följande:

Skapa medvetenhet

Skapa medvetenhet kring hur teamen och hela organisationen mår kontinuerligt. Använd ett digitalt verktyg som hjälper er att samla information och analysera genom er medarbetarenkät. Då blir ert hälsoarbete väldigt mycket enklare.

Gör rätt insatser

Arbeta därefter med insatser utifrån teamens behov. Att alla team är olika, har olika utmaningar och styrkor är värdefullt att bära med sig. Gör den insats som kommer ha mest effekt på just de teamen. Det kan vara allt från samarbete till feedback.

Följ upp

Följ upp era insatser kontinuerligt. Ställ er frågan, har det blivit bättre? Fortsätt att mäta och att följa trender. Gör insatser som ger effekt långsiktigt.

Testa Wellbefys pulsmätningsverktyg!

Ett smart digitalt verktyg som hjälper organisationer arbeta effektivt och långsiktig med fysisk, psykisk och social hälsa i arbetsmiljön. Verktyget som hjälper er att bli bäst på hälso- och arbetsmiljöarbete.
Vi använder oss att två vetenskapliga modeller inom psykologi för att mäta välmående och stress. Modellerna är KASAM och Krav-Kontroll-Stödmodellen.
Boka demo

Vill du också komma igång?
Testa Wellbefy kostnadsfritt i
30 dagar

Lämna era uppgifter så kan vi kolla på lösningar som hade
passat er organisations specifika behov!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.