Personalhälsa: skapa, bevara & stärk

För att personalhälsoarbetet ska ge effekt så blir det viktigt att ha ett huvudfokus på främjande och förebyggande insatser. Helt enkelt skapa förutsättningar för att medarbetarna ska må bra!

Se hur Wellbefy kan hjälpa er organisation!
Boka en demo idag
Några av våra nöjda kunder
Hitta oss på Linkedin

Stärk personalhälsan - från sjukfrånvaro till frisknärvaro

För att arbetet meska få den önskade effekten så blir det viktigt att ha ett starkt fokus på främjande och förebyggande insatser. Skapa förutsättningar för att medarbetarna ska må bra. Alltså gå från ett reaktivt arbete med sjukfrånvaro och sjukskrivningar till ett proaktivt arbete med hälsofrämjande aktiviteter för att bevara och stärka hälsa och välmående. Wellbefy är en
digital företagshälsa som hjälper er med just detta! 

God personalhälsa: förståelse, kontinuitet & uppföljning!

Wellbefy hjälper organisationer arbeta effektivt och långsiktig med fysisk, psykisk och social hälsa i arbetsmiljön. Vi har tagit fram verktyget som hjälper er att bli bäst på hälso- och arbetsmiljöarbete.

Genom att ställa frågor och få en smart analys av bland annat individuell hälsa, personlig utveckling, stress och engagemang hos medarbetarna kan ni få en bättre förståelse för ert arbete med personalhälsan. Ni kan agera på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Vi hjälper er med åtgärdsarbetet. Vi har allt från digitala friskvårdsaktiviteter till konsultering och arbete för att utvärdera och implementera nya interna processer.

Ett verktyg för hela organsationen

HR/VD

Vi hjälper dig med arbetsmiljö- och personalansvar att planera, följa upp, dokumentera och se resultatet av arbetsmiljö- och hälsoarbetet.
Planera, sätt upp och utvärdera ert arbetsmiljö- och hälsoarbete i en och samma plattform.
Få en tydlig uppföljning med trender på flera nivåer.
Få anpassade åtgärdsförslag och konsultation från ledande expertis.

Ledare

VI hjälper ledare att få koll på hur teamet mår. Bli ett starkare team med mer energi och en högre frisknärvaro.
Få koll på teamets styrkor och utmaningar.
Få coaching och tips från ledande expertis på åtgärder och stärkande insatser.
Utmana andra team i gemensamma friskvårds- och hälsoaktiviteter.
Få flaggning när något inte står rätt till.

Medarbetare

VI hjälper medarbetaren att skapa en känsla av empowerment kring sin hälsa & påverkan på arbetsmiljön.
Får personlig hälsostatus och analys. Möjlighet att sätta egna hälsomål.
Kan lämna anonym feedback.
Kan gå med i gemensamma hälsoaktiviteter.
Kan utgå ifrån sin hälsodata med styrkor och utmaningar i medarbetarsamtal.
Hitta oss på Linkedin
Hitta oss på Linkedin

Salutogent perspektiv på personalhälsa

Vi tror på ett holistiskt systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Med holistiskt menar vi hälsa som i både det fysiska, psykiska och sociala. Med salutogent menar vi vikten att även kolla på det som skapar och stärker hälsa. Vi använder oss att två vetenskapliga modeller, KASAM och Krav-Kontroll-Stöd-Modellen som är flitigt använda inom forskning för att förklara olika dimensioner och komplexiteten i medarbetarens hälsa och upplevda stressnivå.

Mer nyfiken
på oss?

Boka en demo!