Testa Wellbefy

Stärk personalhälsan

För att personalhälsoarbetet ska ge effekt så blir det viktigt att ha ett huvudfokus på främjande och förebyggande insatser. Helt enkelt skapa förutsättningar för att medarbetarna ska må bra!

God personalhälsa kan innebära 72% ökad produktivitet

Det säger sig själv att närvaro innebär ökad produktivitet. Men är medarbetarnas frisknärvaro bra, alltså medarbetare som är närvarande och mår bra, finns det studier på som säger att produktiviteten kan öka med 72%. Men vad är personalhälsa egentligen? Hälsa är ett relativt brett och komplext begrepp. Men vi har valt att definiera hälsa utifrån vad WHO (World Health Organization) säger. Individens upplevda fysiska, psykiska och sociala hälsa. Arbetar ni utifrån dessa områdena i er verksamhet kommer ni komma långt.

Sandra Jönsson
Wellbefys grundare
Testa Wellbefy

God personalhälsa =
ekonomisk vinst

Du kanske har hört uttrycket “för varje investerad krona en organisation gör i personalhälsa får de fem kronor tillbaka”. Vilket låter lite för bra för att vara sant, men det fantastiska är, att det faktiskt stämmer. Det finns flera studier där organisationer har räknat på sina hälsofrämjande insatsers effekt, hur det var innan och vad det resulterade i. Effekten av de hälsofrämjande insatserna har störst påverkan på medarbetarnas produktivitet, kreativitet och närvaro. Tre områden som också har en stor påverkan på det ekonomiska resultatet. Börja ställa frågor om hur medarbetarna upplever sin fysiska, psykiska och sociala hälsa på arbetsplatsen. Med vårt hälsoanalysverktyg blir det enkelt. Ta tempen på teamens välmående kontinuerligt.

Smart och enkelt

Uppnå grym personalhälsa
med Wellbefy

Skräddarsydd mätning

Vi skräddarsyr alltid verktyget särskilt efter er organisations specifika behov. Gör riktade frågor till vissa delar av organisationen, och segmentera efter var behov finns.

Systematiskt hälsoarbete enligt OSA

Ett holistiskt systematiskt hälsoarbete är något vi på Wellbefy tror på och som användare följer du enkelt och smart OSA:s föreskrifter.

Stor flexibilitet

Välj att använda färdiga KPI:er och medföljande frågebatterier eller skapa era egna KPI:er och frågor. Välj och ställ in hur frekvent frågorna ska gå ut i organisationen. 

Konkreta åtgärdsförslag

Genom att titta på orsaken bakom era uppmätta KPI:er, och framtagning av detaljinformation ger vi konkreta åtgärdsförslag som ni kan använda i ert utvecklingsarbete.

100% anonym feedback 

I vårt verktyg är det möjligt för medarbetarna att lämna mer kvalitativ feedback, och det är alltid 100% anonymt.

Medarbetaren i fokus

För oss är det viktigt att medarbetaren är med och skapar organisationen, helt enkelt stärka medarbetarskapet, därför ger vårt verktyg tillbaka data även till medarbetaren. 
Boka demo

Vill du också komma igång?
Testa Wellbefy kostnadsfritt i
30 dagar

Lämna era uppgifter så kan vi kolla på lösningar som hade
passat er organisations specifika behov!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.