Wellbefy plattform

Personalhälsa med oss:
skapa, bevara och stärka

För att personalhälsoarbetet ska ge effekt så blir det viktigt att ha ett huvudfokus på främjande och förebyggande insatser. Helt enkelt skapa förutsättningar för att medarbetarna ska må bra!

Kontakta oss
Logga Global ConnectLogga VolvoLogga AnyfinLogga Tech talentsUppsala kommun logga
Mindpark loggaLogga NorthmillSkåne regionen logga
Logga - StudiefrämjandetLogga avantime

Stärk personalhälsan - från sjukfrånvaro till frisknärvaro

För att arbetet med personalhälsa ska få den önskade effekten så blir det viktigt att ha ett starkt fokus på främjande och förebyggande insatser. Skapa förutsättningar för att medarbetarna ska må bra. Alltså gå från ett reaktivt arbete med sjukfrånvaro och sjukskrivningar till ett proaktivt arbete med hälsofrämjande aktiviteter för att bevara och stärka hälsa och välmående. Wellbefy är en plattform som hjälper er med just detta! 

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson
Wellbefys grundare

God personalhälsa = förståelse, kontinuitet och uppföljning!

Wellbefy hjälper organisationer arbeta effektivt och långsiktig med fysisk, psykisk och social hälsa i arbetsmiljön. Vi har tagit fram verktyget som hjälper er att bli bäst på hälso- och arbetsmiljöarbete.

Genom att ställa frågor och få en smart analys av bland annat individuell hälsa, personlig utveckling, stress och engagemang hos medarbetarna kan ni få en bättre förståelse för ert arbete med personalhälsan. Ni kan agera på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Vi hjälper er med åtgärdsarbetet. Vi har allt från digitala friskvårdsaktiviteter till konsultering och arbete för att utvärdera och implementera nya interna processer.

Kontakta oss
Några av våra nöjda kunder

Så skapar vi värde
hos våra kunder

Karsten Deppert - Head of people and culture Mindpark
"Wellbefy har bland annat hjälp oss identifiera brister i den egna organisationen och se effekt av förändringar vi har gjort. Det är även ett bra stöd vid interna samtal. Funktionen för förslag på åtgärder är en uppskattad del i verktyget".

Karsten - People & culture Mindpark
"Wellbefy hjälper oss att hela tiden ligga nära medarbetaren och fånga in känslor, upplevelser och arbetsbelastning veckovis. Det har blivit en viktig grundpelare i våra  olika organisatoriska och arbetsrelaterade beslut".

Thomas - VD Avantime
Beatrice -  Global HR business partner Northmill
"I en snabbväxande organisation är det otroligt värdefullt att få växa tillsammans med en samarbetspartner och få vara med och utveckla produkten, vilket vi upplever att vi får göra".

Beatrice - Global HR Business Partner Northmill
forskning från Lunds universitet

Arbete med personalhälsa genom ett
salutogent perspektiv på hälsa

Vi tror på ett holistiskt systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Med holistiskt menar vi hälsa som i både det fysiska, psykiska och sociala. Med salutogent menar vi vikten att även kolla på det som skapar och stärker hälsa. Vi använder oss att två vetenskapliga modeller, KASAM och Krav-Kontroll-Stöd-Modellen som är flitigt använda inom forskning för att förklara olika dimensioner och komplexiteten i medarbetarens hälsa och upplevda stressnivå.
verktyg i vår plattform

Frågor om upplevd psykosocial och fysisk arbetsmiljö

Skapa medvetenhet kring hur teamen och hela organisationen mår kontinuerligt. Detta genom pulsmätningar, en mer frekvent medarbetarundersökning /medarbetarenkät, som hjälper er att samla information och analysera. I vårt frågebatteri får ni ett holistiskt och salutogent perspektiv på medarbetarnas upplevda psykosociala och fysiska hälsa.

Läs mer
Wellbefy pulsmätningsverktyg infographic
Verktyg i vår plattform

Med oss är det enkelt att arbeta systematiskt med arbetsmiljön

Att mäta och följa upp ert arbetsmiljöarbete skapar en god systematik (SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete). Följ OSA föreskrifterna och skapa checklistor direkt i vår plattformen.

Läs mer
Wellbefys plattform

Konsulthjälp inom hälsofrämjande arbete

Vi har samarbeten med hälsokonsulter samt organisationspsykologer som kan hjälpa er i ert arbete med personalhälsa.

Läs mer
Verktyg i vår plattform

Planera friskvårdsaktiviteter med oss! 

Vi erbjuder en rad med olika friskvårdsaktiviteter som kan hjälpa er att boosta personalhälsan! Starta en stegtävling eller en aktivitetsutmaningar för att stärka teamkänsla, rörelse och aktivitet.

Läs mer