Frånvarohantering
& rehabstöd

Identifiera tidiga signaler genom att titta på sjuknärvaro i kombination med frånvarodata. Erbjud era medarbetare smarta och snabba åtgärder och främjande insatser vid behov. Säkerställ att ni är HR-compliant när det kommer till frånvarohantering och rehablitering.
Kontakta oss för mer info
Några av våra nöjda kunder

Sjukfrånvaro kort- & långtidshantering

 • HR-översikt & ekonomisk kalkyl. Identifiera tidiga signaler och räkna på vad ohälsan kostar hos er.
 • Frånvarohantering. Stöd, rådgivning och utbildningar till medarbetare, ledare, chefer & HR. Säkerställ att ni är HR-compliant.
 • Sjukvårdsrådgivning. Vi erbjuder samtalsbokning med läkare, sjuksköterska & psykolog. Vi har även möjlighet att utfärda förstadagsintyg. Samtal sker som standard digitalt.  
 • Rehabstöd. Koordineringsstöd till arbetsgivare för att fullfölja sitt ansvar samt möjlighet att erbjuda hälsoprogram till medarbetare.
 • Tillgänglig & holistisk företagshälsovård.

Fokus på
närvaro

Holistiskt
perspektiv

Identifiera
ohälsa tidigt

Avancerad
HR-översikt

HR-översikt & ekonomisk kalkyl

 • Enkel överblick över hur frånvaron ser ut hos er. Djupdyk i data och jämför olika perioder, teams och andra egenskapade segmenteringar.
 • Ekonomisk kalkyl - räkna på hur mycket ohälsan kostar hos er. Sjukfrånvaro samt sjuknärvaro. Motivera och räkna på vinsterna av att arbeta mot 100% frisknärvaro.
 • Identifiera tidiga varningssignaler i form av sjuknärvaro med hjälp av insamling och analys av arbetsmiljö och hälsodata.

Rehabstöd

 • Möjlighet att erbjuda hälsoprogram och olika former av samtal (läkare, psykolog, hälsocoach m.m.) till medarbetare med sjuknärvaro och/ eller kort & långtidssjukfrånvaro.
 • Koordineringsstöd för att fullfölja ditt rehabiliteringsansvar som arbetsgivare vid sjukfrånvaro.

Sjukvårdsrådgivning

 • Bokning av läkarsamtal - Akuttid inom 24 timmar, annars 48 timmar.
 • Bokning av psykologsamtal och IKBT-program - stöd vid negativ stress, oro, ångest och sömnsvårigheter.  
 • Förstadagsintyg - Företagsläkaren utför en individuell bedömning baserad på medarbetarens symptom och mående. Intyget blir tillgängligt för medarbetaren som därefter kan uppvisa till er som arbetsgivare.

Frånvarohantering

 • Stöd & rådgivning vid hög sjuknärvaro och/ eller återkommande frånvaro för medarbetare, ledare och HR.
 • Stöd i att ta fram sunda rutiner, processer och policys för en effektiv och smart frånvarohantering. Samt säkerställa att ni är HR-compliant.
 • Ledarskapsutbildningar i svåra samtal och arbetsmiljöarbete i stort.

Samlad bild över vilka frågeområden
och nyckeltal som finns i Wellbefy

Arbetsmiljö

Frågor framtagna av
psykologer & hälsovetare.
Engagemang
Ledarskap
Personlig utveckling
Psykologisk trygghet
Fysisk arbetsmiljö
Pyskosocial arbetsmiljö

Personlig hälsa

Frågor framtagna med experter
inom respektive fält.
Sömn
Smärtfri
Kost
Motion & träning
Beroende
Självkänsla
Sinnesro

Frånvaro

Nyckeltal som ingår i denna
modul.
Sjuknärvaro
Sjukfrånvaro
Övrig frånvaro

Så fungerar Wellbefy!

Grunden: en datadriven företagshälsa

Ekonomisk HR-översikt
Få koll på era frisk- och sjuktal genom att samla er hälsodata i Wellbefy.
Bokningsplattform med företagshälsotjänster
Baserat på ert resultat presenteras olika digitala åtgärdsinsatser i form av samtalsstöd, coachning, utbildningar micro-learning med mera på HR-, ledar- och medarbetarnivå. Det går även att boka företagshälsotjänster som HR & ledare direkt i plattformen.

3 byggstenar

Det går att använda Wellbefy genom att köpa in en eller flera av våra moduler.
Såklart är plattformen som mest kraftfull i analys och stöd till utveckling när ni använder alla tre modulerna! 

Pulsmätning/
medarbetarenkät

Följ upp och ge hela organisationen verktyg för att stärka er arbetsmiljö. Vi erbjuder pulsmätningar och medarbetarundersökning med stöd kring social, psykisk och fysisk arbetsmiljö.
Läs mer

Hälsomätning & utveckling

Följ upp och ge medarbetare verktyg att arbeta med sin hälsa. Vi erbjuder frågor och stöd kring kost, motion, stress, oro, smärta, beroende m.m.
Läs mer

Frånvarohantering & rehabstöd

Integrera er frånvarodata, eller använd Wellbefy för att stärka ert arbete med frånvarohantering samt säkerställa bra rehabflöden.

Mer nyfiken
på oss?

Boka en demo!