3 tips på hur du får dina talanger att stanna kvar - Talent Management med Therese Hagstedt

Dela :

Vi träffade HR-utvecklaren och coachen Therese Hagstedt på Competensum, för att prata Talent Management. Det blev ett samtal om vad som verkligen krävs för att skapa ett klimat och en arbetsplats där engagerade medarbetare vill jobba, utvecklas och bidra.

Hur skapar ni en organisation där talangerna vill stanna?

Under mer än tio år har Therese coachat människor som upplever att de har hamnat fel i yrkeslivet. Människor som vill ta reda på vilket jobb och vilken arbetssituation som verkligen skulle kännas meningsfull för dem.

Många timmars samtal har gett insikter i vad engagerade, drivna och ansvarstagande människor behöver för att trivas. Med den erfarenheten i bagaget hjälper Therese arbetsgivare att skapa förutsättningar för att medarbetare ska komma till sin rätt.

Therese menar nämligen att det är just detta som är kärnan i framgångsrik Talent Management. Det handlar om att skapa en organisation där människor kan göra skillnad och använda sitt engagemang och sina styrkor. En nyckel till det är att ta tillvara och vara rädd om de medarbetare som tar extra mycket ansvar och som bryr sig om verksamheten.

..det är just detta som är kärnan i framgångsrik Talent Management. Det handlar om att skapa en organisation där människor kan göra skillnad och använda sitt engagemang och sina styrkor

Det handlar om både organisationskultur och om strukturer och det gäller att identifiera sådant som hindrar och tar död på engagemanget. Therese delar med sig av tre tips för att rigga organisationen så att medarbetarna kommer till sin rätt:

1) Rätt person i rätt roll.

Vad är det som just den här personen är engagerad i och intresserad av? Vilka är den här personens drivkrafter och superkrafter? Finns det förutsättningar i rollen att använda dem? I rätt roll kan vi ta ut svängarna, bidra med hela vårt engagemang och känna att vi kommer till vår rätt. Här gäller det att vara vaksam, för de mest ansvarstagande och engagerade medarbetarna kommer högprestera även i fel roll. Men om rollen inte är rätt är risken att de till sist slutar, eftersom de upplever att de kan och vill så mycket mer – eller något helt annat. Thereses tips är att skapa ett arbetsklimat där det är okej att ha en dialog och prata öppet om utveckling och rollbyte. Lyssna på medarbetarna, särskilt när de berättar om vad som skaver och vilka idéer de har. Det handlar inte alltid om att byta jobb, ett öppet samtal och förändringar i den roll man har kan räcka långt. 

2) Var lojal och stå upp för medarbetarna.

Var uppmärksam på medarbetare som tar extra stort ansvar för att ni som team och organisation kommer framåt och uppnår era mål. De som självklart kliver in där det behövs och plockar upp tappade bollar och arbetsuppgifter. För den som är chef är det bekvämt, du slipper krångla med dem som inte riktigt gör sitt jobb och du vet att jobbet blir gjort och med hög kvalitet. Men att förlita sig på detta är ett kortsiktigt tänkande. Konflikträdda chefer som inte står upp för sina medarbetare eller som låter några dra det tyngsta lasset riskerar att tappa dem som bryr sig allra mest. Du offrar helt enkelt talangerna när du inte ser dem och står upp för dem.

3) Jobba proffsigt, smart och nytänkande.

Det är inte bara mjuka värden som påverkar känslan av meningsfullhet. Hur organisationen styrs och vilka strategier och processer vi har är oerhört viktigt för att vi ska känna meningsfullhet, säger Therese. Affärsmodell, processer och arbetssätt som upplevs som ogenomtänkta och skapar hinder i det dagliga arbetet bidrar till stor frustration. Ett tips från Therese är att ge de engagerade med helhetssyn roller där de kan jobba med utveckling i företaget och påverka strategier och arbetssätt. Det kan både lyfta företaget och ger individen möjlighet att förändra det som frustrerar, bidra och komma till sin rätt.

Till sist ger Therese en viktig påminnelse till oss och speciellt dig i chefsrollen: du behöver inte vara en perfekt ledare! Dina medarbetare är nöjda så länge du ser dem och visar att du gör ditt bästa för att skapa förutsättningar för dem och för företaget.