Bli strategisk i ert interna och externa kompetensförsörjningsarbete

Dela :

Kompetensförsörjning är ett hett ämne som nog ingen organisation har missat. Det är något alla behöver arbeta med mer eller mindre. Det är ett tidskrävande och komplicerat arbete som är lätt att lägga fel resurser på då vi inte alltid har facit i hand. Exempelvis så kan många positioner inom organisationen näst intill vara omöjliga att hitta rätt kompetens till, vilket blir ett hot för organisationens utveckling och tillväxt.

Så vad innebär kompetensförsörjning egentligen, och hur kan organisationer arbeta för att bli bättre på det?

Det är svårt att diskutera kompetensförsörjning utan att nämna Talent Management de hänger nämligen ihop. Talent Management är ett internt och externt arbete och handlar om att attrahera, behålla, utveckla och avveckla anställda. Organisationer behöver bli grymma på att behålla och stimulera kunskapsutveckling hos anställda om de önskar attrahera ny värdefull och nödvändig kompetens. Det löper parallellt med rekrytering och Employer Branding vilket blir det externa, något som många organisationer är duktiga och lägger mycket resurser på. Tyvärr kan det lätt bli fel prioriterat när allt för mycket resurser läggs på Employer Branding. Organisationer behöver med andra ord leva som de säger och sluta slänga sig med ord som inte stämmer överens med verkligheten.

Organisationer behöver leva som de säger och sluta slänga sig med ord som inte stämmer överens med verkligheten

 Det finns en styrka i att börja utveckla och behålla anställda till en högre grad, eftersom detta speglar sig i det externa arbetet med Employer Branding. Organisationens kultur, ledarskap och möjlighet till medarbetarutveckling blir därför tre relevanta delar att börja med. Det finns en snabbt ökande mängd studier som visar på just detta och att de upplevda mjuka värdena i en organisation är det som får medarbetare att vilja stanna kvar. Medarbetare som vill stanna kvar är medarbetare som gärna pratar gott om sin arbetsgivare, och sin arbetsplats. Ett positivt rykte om en arbetsplats attraherar nya arbetstagare. Det känns kanske rätt så logiskt, men det krävs rätt strategier för att nå dit.

Att arbeta med det externa på ett mer konkret plan är självklart minst lika viktigt, men är det interna arbetet bra så får det externa en extra skjuts. Det externa i detta fall menat som det som påverkar oss syns utåt, exempelvis medarbetaren som pratar positivt om sin arbetsplats. Arbeta med det externa på ett mer konkret plan benämns gärna istället som rekrytering, samverkansprojekt och kommunikation. I detta arbete blir det viktigt att ställa sig frågor som; Vad har ni för krav på kandidaterna som söker era tjänster? Vad är viktigast - kompetens, erfarenhet eller personlighet? Hur ser era onboarding processer ut?

Det är ett faktum att organisationer behöver ta tag i kompetensförsörjning om de ska hålla sig stabila på marknaden. Området berör både HR och ledare. HR främst på en strategisk nivå. Ledare på en mer alldaglig verksamhetsnivå. De organisationer som förstår att värdet kommer inifrån kommer med stor sannolikhet lyckas bättre. Likaså kommer de som vågar se och agera efter det som påverkar humankapitalet de mjuka värdena bäst se framgångsrika resultat.

Nedan finns en del punkter och frågor som kan vara ett stöd i ert arbete och för att kartlägga era processer. Det finns även möjlighet att ladda ner frågorna.

INTERNT
Kultur
 • Vilka är era värderingar?
 • Lever ni efter era värderingar i praktiken och genomsyrar det organisationens arbete och beslut?
 • Vad säger era värderingar egentligen och är det tillräckligt attraktiva för medarbetarna?

 Ledarskap

 • Har ni byggt upp ett ledarskap och medarbetarskap i organisationen som bygger på er värdegrund och kultur?
 • Bidrar ledarskapet till ett starkt humankapital utifrån att medarbetare mår bra och trivs på arbetsplatsen?
 • Vet ni idag hur organisationen mår och hur era insatser påverkar välmåendet och utvecklingen, följer ni upp det regelbundet?
 • Får alla medarbetare den feedback som de behöver?
 • Har ni ett coachande ledarskap?

Kompetensutveckling

 • Följer ni upp medarbetarnas upplevda känsla för utveckling?
 • Kommunicerar ni regelbundet möjligheterna som finns?
 • Hur arbetar ni med kunskapsutbyte inom organisationen och avdelningarna?
 • Vilka möjlighet finns det för medarbetarna att gå olika utbildningar?
 • Upplever medarbetarna att de är tillräckligt stimulerade utvecklingsmässigt?
EXTERNT

Rekrytering

 • Hur ser era rekryteringsprocesser ut - Vilka är era kanaler och finns er målgrupp där?
 • Vad värderar ni mest hos personen ni anställer - Kompetens, erfarenhet eller personlighet?
 • Hur ser upplägget ut för att sålla kandidater?
 • Hur arbetar ni med att undvika fördomar vid era rekrytering - Har ni koll på kandidaternas etnicitet och kön vid steg ett, Hur ser mångfalden ut bland de som rekryterar?

 Early bird

 • Hur arbetar ni med praktikanter och studenter?
 • Erbjuder ni studentarbeten?
 • Hur arbetar ni med skolor och utbildningar idag?

Kommunikation

 • Hur arbetar ni med sociala medier? Det är väldigt vanligt att medarbetare får tillgång till företagets instagramkonto och under en vecka få visa upp vad hen gör på jobbet. På så sätt sprids ny kunskap internt och medarbetare känner ett större självvärde, samtidigt som det externt kan attrahera nya medarbetare.
 • Arrangerar ni evenemang, meet-ups eller konferenser för att sprida kunskap om det ni arbetar inom?