Beatrice, Global HR-Business Partner på Northmill, berättar om den snabba tillväxten och utmaningarna i 2020!

Dela :

Vi fick möjligheten att intervjua Beatrice, Northmills Global HR-Business Partner och en av Wellbefys användare! Northmill har växt snabbt de senaste tre åren, och nu berättar Beatrice om hur Wellbefy blivit ett värdefullt stöd i den snabba tillväxt företaget haft. Nu senare under 2020, så har pulsmätningar i kombination med vår extra funktion steg/aktivitetstävling dessutom hjälpt Northmill och Beatrice att se efter sina medarbetare och ge dem en nudge till rörelse och aktivitet!

Northmill är en bank med 150 anställda som i dag har kontor i Sverige, Polen, Finland och Norge. Beatrice är Northmills Global HR Business Partner och har under företagets snabba tillväxt tillsammans med teamet byggt upp företagets HR-funktion. Hon sköter alla typer av HR-processer inom organisationen. 

Wellbefy har varit ett bra stöd i den snabba tillväxt företaget haft!

Wellbefy har varit ett bra stöd för Northmill som haft en otroligt snabb tillväxt mellan 2018-2020, framförallt under 2019. Genom att ta pulsen på organisationen med Wellbefy kvartalsvis så har de kunnat identifiera ett flertal negativa trender som de snabbt har kunnat följa upp och ta actions på. De har bland annat kunna se att den snabba tillväxten bidragit till en minskad tid till paus och att stanna upp för reflektion.

Genom att ta pulsen på organisationen med Wellbefy kvartalsvis så har de kunnat identifiera ett flertal negativa trender

 De har även tydligt sett hur eNPS pendlade och sjönk tillfälligt under 2019 för att sedan gå upp igen i 2020. “Det var lätt att i verktyget se att det berodde på att många var passiva, vilket var en värdefull insikt”.

Som HR Business Partner har Beatrice haft ansvaret för uppföljning och stämt av resultat för respektive team med alla ledare. Organisationen har även försökt att skapa öppna naturliga dialoger med medarbetarna genom olika typer av aktiviteter så som föreläsningar. Beatrice har även lyssnat in från de närmsta kollegorna att det finns några som följer upp sin egen data i Wellbefy. Att de tydligt kan följa sina egna förändringar och få en viss reflektion. 

“ att det finns några som följer upp sin egen data i Wellbefy. Att de tydligt kan följa sina egna förändringar och få en viss reflektion”

Hur Northmill kombinerat Wellbefys pulsmätningar och steg/aktivitetstävlingar

“Vi har nu i 2020 i samband med pulsmätning också kört Wellbefys aktivitetstävling. Det har varit uppskattat” säger Beatrice. Det är ett stillasittande jobb för många av våra anställda. Nu under pandemin har Northmill dessutom ställt om till mycket distansarbete vilket gör att många får ännu mindre vardaglig motion. Beatrice såg hur steg/aktivitetstävlingen kunde vara ett bra sätt att samla ihop teamen. I mars var första aktivitetstävlingen sen har det bara rullat på. “Många av de anställda tycker det är kul och har tagit fler steg och rört på sig och vi kommer fortsätta med det även efter pandemin”.