Rabie, VD på Contentor, ett företag som alltid erbjudit möjlighet till distansarbete berättar om hemligheten bakom framgången!

Dela :

Hur skapas en positiv medarbetarupplevelse i de förändrade omständigheter som vi ser med mer distansarbete? Vi frågade en av våra användare, Rabie Salem, VD på Contentor, om hur han ser på distansarbete. Företaget har alltid erbjudit möjlighet till distansarbete. Rabie berättar om hur det blivit ett framgångsrikt koncept samt hur det kommit nya utmaningar i det med den vår och höst vi haft.

Contentor har alltid erbjudit möjligheten att arbeta på distans. Vad är er bästa tips till andra företag som kanske inte gjort det så mycket innan?

Vår mission är bland annat att reducera och eliminera "spill" av talang, kunskap, information och samarbetsflöden. Distansarbete spelar en viktig och möjliggörande roll i vårt värderbjudande till alla intressenter; människan och talangen först och främst men även för kund, medarbetare och partners. Potentialen och möjligheterna är enorma vad gäller hur man kan designa en verksamhet med distansarbete i åtanke. Vi har möjligheten att "demokratisera" arbete ännu mer och därtill möjligheten för många att förverkliga drömmar. Det enda man egentligen behöver är ju en dator och internet. Med det sagt, stora möjligheter följer stort ansvar, det är viktigt att ta fram en idé och ett ramverk för distansarbetets "vad, varför, hur, när, etc".

Potentialen och möjligheterna är enorma vad gäller hur man kan designa en verksamhet med distansarbete i åtanke. Vi har möjligheten att "demokratisera" arbete ännu mer och därtill möjligheten för många att förverkliga drömmar.

Har det kommit nya utmaningar med distansarbete i pandemin? I så fall, hur har ni löst dessa?

Ja, det upplever jag. Det finns idag väldigt bra (digitala) verktyg och möjligheter för interaktion på distans. Det är inte oväntat att, exempelvis Zoom och andra digitala kommunikationslösningar, upplever en hög efterfrågan på sina tjänster. Men det är även i kommunikationsområdet jag ser utmaningarna. En organisations framgång vilar på dess teams förmåga att kommunicera, lära och interagera. Organisationer lär sig och samarbetar när medarbetare lär sig och samarbetar. Om än vi har stora möjligheter att samarbeta på distans så är (som tur är) människan och dess fenomen mer komplex. För att skapa värde krävs samarbete och förståelse på ett djupare plan; interoperativitet, interkonnektivitet, momentum, etc.

Pandemin har tydligt påvisat att dagens lösningar och de digitala lösningarna inte enskilt är en lösning, det saknas "bandbredd" för att kommunicera och samarbeta på en hög nivå. För visst är vi inte ute efter "good enough", vi vill ju utvecklas och skapa framtidens sätt att samarbeta och interagera. På Contentor är denna fråga central, jag vill inte säga att vi löst det men vi tror en väg framåt är att hitta en internlösning mellan det fysiska och det digitala mötet, i tid som rum. D v s att distans kör vi på per default (åtminstone under pandemin) och till det adderar vi fysiska möten där vi anser att det behövs. I våra digitala forum arbetar vi med check in och check out, kunskapsdelning, information/kommunikation för att säkerställa att vi har stöd för medarbetare och verksamhet att både skapa värde, mening och helhet (i en emellanåt något förvirrande omgivning).

Rabie Salem, VD på Contentor. Ett företag med över 400 projektanställda som erbjuder automatiserade samt optimerade texter och översättningar till webb och e-handel.

I våra digitala forum arbetar vi med check in och check out, kunskapsdelning, information/kommunikation för att säkerställa att vi har stöd för medarbetare och verksamhet att både skapa värde, mening och helhet (i en emellanåt något förvirrande omgivning).

Hur ser du att Wellbefys verktyg kan hjälpa er i att stärka medarbetarupplevelsen utifrån de utmaningar som ni ser?

Wellbefy är ett bra verktyg för att skapa överblick och förståelse för vad som är viktigt i en organisation: allt från helhet och begripbarhet för medarbetaren till mätning och tips för att arbeta med hälsa och personlig utveckling. Vi hoppas kunna arbeta med flera delar i verktyget för verkligen ha fokus på det som är absolut viktigast för att nå framgång inom och utanför organisationen: människan.